PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1099 Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej | 348--373
Tytuł artykułu

Regiony słabo rozwinięte w polityce strukturalnej Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Less Developed Regions in the Cohesion Policy in the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu było usystematyzowanie i opis zmian dotyczących regionów słabo rozwiniętych w rozszerzającej się Unii Europejskiej. Przedstawiono dane dotyczące tych regionów oraz ich szczegółową listę.
EN
The policy towards the less developed regions is the most important part of the structural policy in the EU. The financial aspect is crucial for the characteristics of those regions in different budget periods 1988-2013. The number of these regions rises as the consequence of the economic processes, administration reform, political games and first of all the enlargement of the EU. There is not many information about the changes of the number of the regions in T l, so the aim of this paper is to make a synthesis and description of the changes in the period 1988-2006 and the general evaluation of the cohesion and quality of the projects for the period 2007-2013. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • 1. 1st AER Conference of Regional Ministers and Presidents on the Future of European Cohesion Policy: The Regions' Project for a New European Cohesion Policy: The Regions' Contribution to Sustainable Development in Tomorrow's Europe (Pecs-Baranya, listopad 2002).
 • 2. A New Partnership for Cohesion - Convergence, Competitiveness, Cooperation. Third Report on Economic and Social Cohesion, Komisja Europejska, Luksemburg 2004.
 • 3. Cohesion and the Development Challenge Facing the Lagging Regions, Komisja Europejska, Bruksela-Luksemburg 1995.
 • 4. Competitiveness and Cohesion: Trends in the Regions. Fifth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions in the Community, Komisja Europejska, Bruksela-Luksemburg 1994.
 • 5. Cybulski L., Praktyczne znaczenie Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, "Biblioteka Regionalistyki" 2002 nr 2.
 • 6. Cybulski L., Stan i perspektywy konwergencji regionalnej w Europie, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, nr VIII/1.
 • 7. Cybulski L., Tendencje zmian w Unii Europejskiej - większa spójność przestrzenna vs. polaryzacja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1033, AE, Wrocław 2004.
 • 8. Draft Guidelines on National Regional State Aid for 2007-2013, Komisja Europejska, Bruksela, lipiec 2005 (www.europa.eu.int/comm/regiona)_policy).
 • 9. Eligibility Simulation 2007-2013, Eurostat, Luksemburg 2005.
 • 10 "Eurostat. News Release" 2004 nr 21.
 • 11. EURADA: Competition Policy and Regional Policy: Towards a New Link Looking Forward to the Post 2006 Period (marzec 2003).
 • 12. EURADA: Memorandum on Continued Community Support for Non-objective 1 Regions in 2007-2013 (2003).
 • 13. First Report on Economic and Social Cohesion 1996, Komisja Europejska, Luksemburg 1996.
 • 14. Informal Ministerial Meeting for Regional Policy and Cohesion: Presidency Conclusions (Halkidiki, maj 2003).
 • 15. Justyński J., Podstawy prawne polityk gospodarczych Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 2004.
 • 16. Leonard D., Przewodnik po Unii Europejskiej, Studio EMKA, Warszawa 1998.
 • 17. New Proposals for Growth and Jobs Under the Next Financial Framework 2007-2013, Komisja Europejska, IP/05/389, Bruksela, kwiecień 2005.
 • 18. Pancer-Cybulska E., Uwarunkowania procesów integracji Polski z Unią Europejską na poziomie regionalnym i lokalnym, AE, Wrocław 2005.
 • 19. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000.
 • 20. Position Paper of the Regions Affected by "Statistical Effect" Regarding the Future Structural Policy Beyond 2006 (kwiecień 2003).
 • 21. Prawo Unii Europejskiej, Wyd. www.park.pl, Bielsko Biała 2005.
 • 22. Regions, Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), Eurostat, Luksemburg 1999.
 • 23. Regions: Statistical Yearbook 1997, Eurostat, Luxemburg 1997.
 • 24. Regions'. Statistical Yearbook 2004, Eurostat, Luxemburg 2004.
 • 25. Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the Establishment of a Common Classification of Territorial Units for Statistics (NUTS).
 • 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (DzU 2000 nr 58, poz. 685 oraz DzU 2004 nr 98, poz. 998).
 • 27. Second Progress Report on Economic and Social Cohesion 2003. Summary and Conclusions, Komisja Europejska, Luksemburg 2003.
 • 28. Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the European Union, Komisja Europejska, Luksemburg 1999.
 • 29. Spójność u progu 2007 r. "Biuletyn Informacyjny Inforegio", Bruksela 2004.
 • 30. Statistical Regions in the EFTA Countries and Central European Countries (CEC), Eurostat, Luxembourg 1999.
 • 31. Strahl D., Obrębalski M., Nomenklatura jednostek terytorialnych w statystyce krajów Unii Europejskiej i możliwości jej stosowania w warunkach polskich, [w:] J. Paradyz (red.), Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych, AE, Poznań 1997.
 • 32. Structural Actions 2000-2006. Commentary and Regulations, Komisja Europejska, Luksemburg 2000.
 • 33. SUD (Spatial and Urban Development): Managing of the Territorial Dimension of EU Policies after Enlargement, Expert Document (październik 2003).
 • 34. The Alliance for Regional Aid: The Next Round of EU Regional Policy - a Road Map for Britain (listopad 2002).
 • 35. The Future of Regional State Aids: Towards Greater Territorial Cohesion (październik 2003).
 • 36. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2005 (w druku).
 • 37. www.europa.eu.int/comm/regional_policy/atlas.
 • 37. Żebrowska-Cielek J., Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych, PARR, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000102728341

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.