PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1 | 67--84
Tytuł artykułu

Nierówności płacowe w świetle różnic w kulturach narodowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pierwszej części artykułu zdefiniowano podstawowe pojęcia. Następnie, bazując na teorii sprawiedliwości Adamsa, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy nierówności w poziomie wynagrodzeń motywują czy demotywują do pracy. Dalej przedstawiono koncepcje wyjaśniające zjawisko nierówności, w tym koncepcję różnic kulturowych. W celu weryfikacji postawionych hipotez poddano analizie trzy płaszczyzny nierówności w poziomie wynagrodzenia: pierwsza - związana z płcią (płace mężczyzn i kobiet), druga -z zajmowanym stanowiskiem (płace menedżerów i tych, którzy nie zajmują kierowniczego stanowiska), trzecia - z poziomem wynagrodzeń pracowników zarabiających najwięcej (dziesiąta grupa decylowa) i tych, którzy zarabiają najmniej (pierwsza grupa decylowa). Wskaźniki obrazujące każdą z wymienionych płaszczyzn analizowano w przekroju siedmiu krajów należących do Unii Europejskiej.
Rocznik
Numer
Strony
67--84
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adams J.S. (1963), Toward an Understanding of Inequity, Journal of Abnormal and Social Psychology", Vol. 67.
 • Adams J.S. (1965), Inequity in social exchange [w:] „Advances in Experimental Social Psychology", Vol. 2.
 • Adler Nancy J. (1983), Cross-Cultural Management Research: The Ostrich and the Trend, „The Academy of Management Review", Vol. 8, No. 2.
 • Andrałojć M. (2004), Czynnik kulturowy w zanqdzaniu zasobami ludzkimi - badania migdzykulturowe, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
 • Armstrong M. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wydanie II, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Barr N. (1993), Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo Ekonomiczne w Poznaniu, Poznań.
 • Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Borkowska S. (1999), Wynagrodzenia a konkurencyjność globalna [w:] Borkowska S., Juchnowicz M. (red.), Efektywne systemy wynagrodzeń, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Borkowska S. (2004), Strategie wynagrodzeń, wydanie II, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Brewster Ch. (1996) Comparative research in human resource management: a review and an example, „The International Juornal of Human Resource Management", Vol. 7, No. 3.
 • Dec M. (1999), Wynagradzanie za kompetencje [w:] Borkowska S., Juchnowicz M. (red.), Efektywne systemy wynagrodzeń, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Dziubińska-Michalewicz M. (2002), Nierówności społeczne: zróżnicowanie plac, dostęp do edukacji, uczestnictwo w kulturze [w:] Kojdera A. (red.), Dawne i nowe problemy społeczne. Szkice do obrazu społeczeństwa polskiego u progu XXI stulecia, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa.
 • Falkowska M., Wciórka B. (2000), Stosunek do nierówności społecznych [w:] Zagórski K., Strzeszewski M. (red.), Nowa rzeczywistość, Oceny i opinie 1989-1999, Centrum Badania Opinii Społecznej, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Festinger L. (1954), A theory of social comparison processes, „Human Relations", Vol. 7.
 • Feliniak U. (2004), Istota i funkcje wynagrodzeń [w.] Borkowska S. (red.), Wynagrodzenia - rozwiązania problemów w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Gerhard B., Rynes S. L. (2003), Compensation. Theory, evidence and strategic implications, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.
 • Golinowska S. (2002), Nierówności społeczne; identyfikacja i możiliwości wyrównywania [w:] Mujżel J., Owsiak S., Mączyńska E. (red.), Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Raport nr 49, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 • Hampden-Turner Gh., Trompenaars F. (1994), The seven cultures of capitalism, Pitakus, London.
 • Hampden-Turner Gh., Trompenaars F. (2002), Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej', Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Henderson R. I. (2003), Compensation management in a knowledge-based world, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
 • Hofstede G. (2001), Cultures Consequences, Sage Publications, Thausand Oaks-London-New Delhi.
 • Hofstede G. (2003), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umyslu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Jacukowicz Z. (2000), Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Karaś R. (2003), Kulturowe uwarunkowania dochodów z pracy kadry kierowniczej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 71-97.
 • Konecki K., (2005), Tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej. [http://kkonecki.fateback.com/publikacje/publikacjal2.html], 10.03.2005.
 • Kozielecki J. (1988), O człowieku wielowymiarowym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Köhler G. (2004), The global wage System: a study of international wage differences, „Nova Science Publishers Inc.", New York.
 • Oleksyn T. (1999), Płaca za wyniki [w:] Borkowska S., Juchnowicz M. (red.), Efektywne systemy wynagrodzeń, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Rotemberg J. J. (2002), Perceptions of equity and the distribution of income, „Journal of Labour Economics", Vol. 20, No. 2, 249-288.
 • Roth. M. L. (2006), Because I’m worth it? Understanding inequality in performance-based pay System, „Sociological inquiry", Vol. 76, No. l, 116-139.
 • Sikorski Cz. (2004), Motywacja jako wymiana — modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa.
 • Suchecki B. (1999), Narzędzia kształtowania dochodu godziwego w Polsce [w:] Borkowska S. (red.), Wynagrodzenie godziwe. Koncepcje i pomiar, IPISS, Warszawa.
 • Szopa B. (2002), Nierówności w czasie i przestrzeni [w:] Mujżel ]., Owsiak S., Mączyńska E. (red.), Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Raport nr 49, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 • Szopa B. (2005a), Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Szopa B. (2005b), Nierówności dochodowe -język opisu, Polityka Społeczna, nr 2.
 • The Canberra Group, (2001) Expert Group on Income Statistics, Final Report and Recommendations, Ottawa.
 • Wiśniewski M. (2002), Nierówności dochodowe i majątkowe oraz zakres i formy państwowej redystrybucji dochodów (Tezy wystąpienia) [w:] Mujżel ]., Owsiak S., Mączynska E. (red.), Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Raport nr 49, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000102768138

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.