PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1 | 96--126
Tytuł artykułu

Zdolności policyjne Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa/Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony jako element polityki zagranicznej czy narzędzie bezpieczeństwa wewnętrznego

Warianty tytułu
Is EU's Policing Potential Under the Common Foreign and Security Policy an Element of Foreign Policy or an Internal Security Instrument?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisano siły policyjne jako instrument polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Przedstawiono również determinanty międzyfilarowego charakteru zdolności policyjnych oraz rozwój zdolności policyjnych w ujęciu bezpieczeńtwa wewnętrznego.
EN
The development of the policing potential of the EU in international missions and the political implications related to it demonstrate the existence of elements belonging to the third pillar, i.e. justice and home affairs. The author argues that police actions under EU policing operations stem from the EU's own internal security interests, defined within the area of "justice and home affairs". The author seeks to answer the following questions: Is the EU's policing potential an element of foreign policy or is it an internal security instrument of the Union itself? Is the pillar structure in the EU adequate to the situation, since the dividing line between internal and external security is becoming blurred? Can these two areas of European Union policy still be treated separately?(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
96--126
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Anderson M., Boer den M., Cullen P., Gilmore W, Raab C., Walker N., Policing the European Union, w szczególności rozdział III: Political Theory of Police Cooperation, a także rozdział V: Internal and External Security, Oxford 1995.
 • Aneks do Presidency Conclusions, Presidency Report to the Göteborg European Council on European Security and Defense Policy, pkt 12, 15-16 czerwca 2001 r.
 • Aneks III Raportu Przewodnictwa na temat Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.
 • Art. 21, dostępny także w: http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/EU_consol.html, 30.04.2004.
 • Art. 39, dostępny także w: http://europa.eu.int/eur-Iex/en/treaties/dat/EU_consol.html, 30.04.2004.
 • Base - Civil Protection, nr 6299 z 29 listopada 2002 r., http://www.ibeurope.com/Database/6200/6290.htm, 01.05.2004.
 • Bigo D., When Two Become One, w: M. Kelstrup, M. Williams, Teoria Stosunków Międzynarodowych i Polityka Integracji Europesjkiej, Londyn 2000, s.189.
 • Boer den M., Wearing the Inside Out: European Police Cooperation between Internal and External Security, "European Forreign Affairs Review" 1997, vol. II, s. 491-508.
 • Boer den M., Wearing the Inside Out: European Police Cooperation between Internal and External Security, "European Foreign Affairs Review" 1997, vol. II, s. 491-508.
 • Bono G., Democratic Accountability of International Military and Police Cooperation in the EU (ESDP), opracowanie prezentowane w Centrum Kontroli Demokratycznej nad Siłami podczas IV warsztatów nt. Umacniania zwierzchnictwa parlamentarnego nad międzynarodową współpracą wojskową i instytucjami, Bruksela 12-14 lipca 2002 r.
 • Caparini M., Police Reform: Issues and Experiences, wykład prezentowany podczas piątego Forum Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Zurich, 14-16 października 2002 r.
 • civil/prote/cplegis/301d0792_en.htm
 • Conclusions of the Presidency, 19-20 czerwca 2000 r., załącznik nr 3 do aneksu I, http://ue.eu.int, 29.04.2004.
 • Conclusions of the Presidency, B-II, Santa Maria de Feira, 19-26 czerwca 2000 r., załącznik 3 Conclusions of the Presidency, rozdział D, pkt. 59-62, październik 1999 r., dostępne też w http://europa.eu.int/council/off/conclu/oct99/oct99_en.htm
 • cooperation in civil protection assistance interventions (2001/792/EC, Euratom), "Official Council Decision concerning the conclusion of the Agreement between the EU and Bosnia and Hercegowina on the activities of the European Union Police Mission (EUPM) in BiH, 11988/02, wrzesień 2002 r.
 • Council Decision of 23 October 2001 establishing a Community mechanism to facilitate reinforced Council Joint Action on the European Union Police Mission, 6823/02, marzec 2002 r.
 • Council of the European Union, CEPOL annual work programme for 2003, dokument nr 9419/02, 4 czerwca 2002 r., s. 4, m.in. w: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/02/st09/09419en2.pdf, 02.05.2004.
 • Council of the European Union, Council Joint Action on the European Union Police Mission 2002/210/CFSP, Official Jurnal of the European Communities, 11 marca 2002 r., pkt 4 aneksu, http://ue.eu.int/eupm/PDF/jol70plEN.pdf, 29.04.2004.
 • Council of the European Union, EU selection criteria for police officers, their equipment and Council of the European Union, European Union priorities and policy objectives for external relations in the field of justice and home affairs, dokument nr 7653/00, 6 czerwca 2000 r., dostępny też w http://register.consilium.eu.int/pdf/en/00/st07/07653enO.pdfm, 28.04.1004.
 • Council of the European Union, Police Capabilities Commitment Conference, Bruksela, dokument nr 13802/01, 19 listopada 2001 r., pkt 6 w http://ue.eu.int/newsroom/newmain.asp
 • Declaration de Petersberg du Conseil des Ministers de l'UEO, 19juni 1992..
 • do aneksu L
 • Dolo P., Le "mentien de la paix publique" dans les crises, wykład prezentowany podczas "Forum Armii Francuskiej nt. Doktryn", Paryż 15 czerwca 2001 r.
 • Dwan R., EU Policing for Peace Operations: What Does it Mean, discussion paper EIRU/023, European Interdependence Research Unit, Oxford 2002, s. 15.
 • Eekelen Van W., "Paper on Working Group VII on Defence", Konwent Europejski, 19 września 2002 r., dostępny także http://european-convention.eu.int/docs/wd8/3002.pdf, 30.04.2004.
 • Establishment of a committee for civilian crisis management, doc. 6755/00,10 marca 2000 r.
 • European Commision, Commission Communication on Conflict Prevention, COM (2001)211 ' final, 11 kwietnia 2001 r.; http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/news/com2001 | 211_en.pdf
 • European Commission Conflict Prevention and Crisis Management Unit, Civilian Instruments for EU Crisis Management, Bruksela, kwiecień 2003 r.
 • Europejska Strategia Bezpieczeństwa, The Secure Europe In A Better World, Brusell 2003.
 • Foreign and Commonwealth Office, Daily Bulletin, 25 listopada 2002 r., dostępny m.in. www.britishgebotschaft.de/en/news/items/021125a.htm, 29.04.2004
 • Hill Ch., Closing the capabilities-expectations gap?, w: J. Peterson, H. Sursen, A Common Foreign Policy for Europe?, London 1998.
 • Jean C., Zintegrowane sify policyjne UE, Bruksela 2002, s. 31.
 • Journal", nr L 297, 15/11/2001 P. 007 - 0011, w: http://europa.eu.int/comm/environment/ Konwent Europejski, Draft Treaty establishing a Constitution for Europe, CONV 850/03, Bruksela, 18 lipca 2003 r., sekcja l, artykuł III-210.
 • Konwent Europejski, Draft Treaty establishing a Constitution for Europe, CONV 850/03, Bruksela, 18 lipca 2003 r., Art. 39.2.
 • Non - military instruments of crisis management, nr 11044/99 REV1, wrzesień 1999 r.; Non - military crisis response instruments, nr 12323/99, listopad 1999 r.
 • Ong K., Policing the Peace: Toward a Workable Paradigm, raport z konferencji w International Peace Academy, Nowy Jork, 2-3 listopada 2000 r.
 • Papworth T., Wiharta S., Policing Europe: European Policing? The Challenge of Co-ordination in International Policing, Raport z warsztatów roboczych, Międzynarodowy Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem, Sztokholm, 4-5 maja 2001 r.
 • Pastore F., Reconciling the Prince's two Arms, Internal-External Security Coordination in the European Union, Occasional Paper 30, Paris 2001, s. 2-3.
 • Politi A., New Transnational Risks and European Security, Chaillot Paper 29, Paris 1997.
 • Polo C.P., Interface Between Government, Business and Civil Societies, European Policy Center, 14 stycznia 2004 r.
 • Presidency Conclusions, Bruksela, 12-13 grudnia 2003 r.
 • Presidency Report on the ESDP, Nice European Council, 14056/2/00, grudzień 2000 r.
 • Presidency Report to the Göteborg European Council on ESDP, 15-16 czerwca 2001 r.
 • Przemówienie Javiera Solany, EU Member States Police Capabilities for International Crisis Management, wygłoszone podczas Konferencji Policyjnej w Brukseli, 10 maja 2001 r., http:// ue.eu.int/solana/details.asp, 29.04.2004.
 • recruitments for their training in the context of civilian crisis management, dokument nr 5038/3/01, 19 marca 2001 r.
 • Robertson G., International Security and Law Enforcement - A Look Ahead, przemówienie wygłoszone podczas Światowego Forum Prawa i Bezpieczeństwa Narodowego, Edinburg, 19 czerwca 2001 r., dostępny w http://www.nato.int/docu/speech/2001/s010619a.htm, 20.04.2004.
 • Rutten M., From Nice to Laeken. European Defence: Core Documents, Chaillot Paper 51, Instytut Studiów Strategicznych, Paris 2002, s. 30-68.
 • Teufel E., Contribution to the European Convention, CONV 24/02, 9 kwietnia 2002 r., pkt 4.
 • Traktat o Unii Europejskiej, Rozdział V: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, Traktat o Unii Europejskiej, Rozdział VI: Współpraca Policji i Wymiaru Sprawiedliwości, Troika program for external relations in the field of Justice and Home Affairs, dokument nr 10685, 5 lipca 2002 r. dostępny też w http://stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2002/ottobre/gai-relazioni-esterne.pdf, 28.04.2004.
 • Troika program for external relations in the field of Justice and Home Affairs, dokument nr 10685, 5 lipca 2002 r., s. 12-13 dostępny też w http://stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2002/ottobre/gai-relazioni-esterne.pdf, 287.04.2004.
 • Wallace H., Walke W., Policy Making in the EU, Oxford 2000.
 • Weber M., Trzy czyste typy prawomocnego panowania, ETS, SP.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000104821303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.