PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 241
Tytuł artykułu

Wirtualna edukacja : Koncepcja i wybrane kierunki realizacji

Warianty tytułu
E-learning.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie aktualnych metod i narzędzi wirtualnej edukacji. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość uatrakcyjnienia kształcenia ekonomistów w systemie wirtualnym z wykorzystaniem symulatorów i gier dydaktycznych. Przedstawiono genezę i rozwój wirtualnej edukacji, przegląd oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w wirtualnej edukacji oraz gry ekonomiczne. Zaprezentowano następnie rozwój badań nad doskonaleniem Inteligentnej Komputerowej Gry Strategicznej w Internecie prowadzonych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
EN
A presentation of current methods and instruments of e-learning was the aim of the article. The possibility of sweetening the economists' education in the virtual system using simulators and didactic games was pointed out. A development of e-learning has been presented together with a review of software used in e-learning and economic games. (AŁ)
Rocznik
Strony
241
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Alverado P.: Seven Steps to Selecting a Learning Management System. "Chief Learning Officer Magazine" 2004, January.
 • Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstwa w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Red. R. Borowiecki. TNOIK, Warszawa 1993.
 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Tom 1. Red. L. Bednarski, T. Waśniewski. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Barrow C., Barrow P.: Business Plan czyli jak zrobić dobry interes. Businessman Book. UP International 1998.
 • Bednarski L., Borowiecki R.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. AE, Wrocław 1998.
 • Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1998.
 • Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2000.
 • Brennan M., Funke S., Anderson C.: The Learning Content Management System. A New eLearning Market Segment Emerges. IDC, White Paper, 2001.
 • Capiga M.: Ocena kondycji finansowej firmy. Kolegium Zarządzania, AE, Katowice 1997.
 • Click2edu, http://www.click2edu.pl/fast/pages/main.html.
 • Cyrson E.: Kompendium wiedzy o gospodarce. PWN, Poznań 1997.
 • Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii. PWN, Warszawa 1999.
 • Dean C.: Technology Based Training & On-line Learning. An Overview of Authoring Systems and Learning Management Systems Available in the UK. PeakDean Interactive, 2002, December.
 • Długosz M.: Gry decyzyjne w badaniach i doskonaleniu organizacji. PWE, Warszawa 1990.
 • Dobosiewicz Z.: Wprowadzenie do finansów i bankowości. PWN, Warszawa 2000.
 • E-learning drogą do tworzenia systemu zarządzania wiedzą w firmie. Planeta wiedzy, http://www.planetawiedzy.pl, 2002.
 • Elektroniczna edukacja w programie SOLIDEX. "Integrator Biuletyn Informacyjny Grupy Solidex On-line" 2003, nr 5-6.
 • Filar E., Skrzypek J.: Biznes Plan. Poltext, Warszawa 1996.
 • Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Red. M. Wypych. Absolwent, Łódź 1995.
 • Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H.: Rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa 2000.
 • Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 • Gartner Poland/IMA, www.gartner.com.
 • Gierusz B.: Podręcznik samodzielnej nauki księgowania. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 • Goosen K.R., Jensen R., Wells R.: Purpose and Learning Benefits of Simulations: A Design and Development Perspective. "Simulation & Gaming" 2001, Vol. 32, March.
 • Gra menedżerska STRATEGIA. Symulacja zarządzania przedsiębiorstwem. V Kongres Controllerów, Gdańsk 1997.
 • Grządziel Ł., Kamiński R.: Zarządzanie bazą wiedzy w e-learningu. (Programowanie systemowe), 2002.
 • Hall J.: Assesing Learning Management Systems. "Chief Learning Officer Magazine" 2004.
 • Higgs P.E., Meredith S., Hand T.: Technology for Sharing. Researching Learning Objects and Digital Rights Management. Final Report, 2002, Flexible Learning Leaders, 2003.
 • http://www.learning.pl/lms.html.
 • Ingram M., Stanek S.: Formułowanie zakresu systemu informatycznego na przykładzie inteligentnej komputerowej gry strategicznej (IKGS). W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Red. H. Sroka, S. Stanek. AE, Katowice 1995.
 • Ingram M., Stanek S.: Założenia dla inteligentnej komputerowej gry strategicznej (IKGS). W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Red. H. Sroka, S. Stanek. AE, Katowice 1994.
 • Inteligentna Komputerowa Gra Strategiczna w Internecie IKGSwI AE2000. Red. S. Stanek, J. Mika, H. Sroka. AE, Katowice 1999.
 • Izydorczyk B., Żyznowski T.: Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych za 1996 r. Difin, Warszawa 1996.
 • Jain S.C.: Marketing Planning and Strategy. South Western Publishing Co, Cincinnati Ohio 2000.
 • Jaruga A., Nowak W., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Absolwent, Łódź 1999.
 • Karcz K., Kędzior Z.: Marketing w firmie. Kolegium Zarządzania, AE, Katowice 1999.
 • Knowledge Management - zarządzanie wiedzą w organizacji. "Computer-world" 2002, maj.
 • Kochański P.: Tworzenie kursów internetowych w COME UW. http://come.uw.edu.pl, 2002.
 • Kołaczyk Z.: Zasady rachunkowości. eMPI2, Poznań 1997.
 • Kowalczyk L.: Biznesplan, czyli jak poznać kredytobiorcę. Twigger S.A., Warszawa 1998.
 • Krzywda D.: Rachunkowość finansowa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 • Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa 1992.
 • Kulawik J.: Finansowe cele organizacji gospodarczych. "Przegląd Organizacji" 1995, nr 4.
 • LCMS i LMS, http://www.e-learn.pl/e-learn/sl.htm
 • Learning Management Systems in the Work Environment: Practical Considerations for the Selection and Implementation of an e-Learning Platform. ElementK White Paper, 2003.
 • Lennox D.: Managing Knowledge with Learning Objects. The Role of a Learning Content Management System in Speeding Time to Performance. WBT Systems, White Paper, 2001.
 • LMSs and LCMSs Demystified in LCMS 2004-2005 Report: Comparative Analysis of Enterprise Learning Content Management Systems, By Bryan Chapman, Sue O. Hall, and the staffofbrandon-hall.com. http://www.brandonhall.com/public/resources/lms_lcms/lms_lcms.htm, 2004, June.
 • Lais S.: E-learning- uczymy się na błędach. e2b. http://www.e2b.pl, 2002.
 • Machuca J.: Transparent-box Business Simulators: An Aid to Manage the Complexity of Organizations. "Simulation & Gaming" 2000, Vol. 31, June.
 • Marciniak J.: Rozwiązania e-learning w zwiększaniu konkurencyjności. http://strategie.info.pl/artykuly/artykul_4927.htm
 • Markowski W.J.: ABC small business'u. MARCUS S.C., Łódź 1996.
 • Martix.pl: E-edukacja szkolenia na odległość. 2002 (broszura informacyjna).
 • Mazur J.: Zarządzanie marketingiem usług. Difin, Warszawa 2001.
 • Metody konsolidacji sprawozdań finansowych. Red. H. Buk. AE, Katowice 2000.
 • Michalik K., Twardowski Z.: Financial Analysis Using a Hybrid Expert System, Proc. of the Workshop AI in Finance and Business. ECAI'94, Amsterdam 1994.
 • MJK: Systemy zarządzania e-learningiem. W: E-learning i-learning. Kompendium wiedzy o sieciach. "NetWorld Akademia" 2003, nr 5, marzec.
 • Modelowanie procesów gospodarczych. Red. S. Stanek, J. Mika, H. Sroka. AE, Katowice 1999.
 • "Monitor Rachunkowości i Finansów - Zeszyt Specjalny" 2001, nr 1 (Dz.U., nr 113, poz. 1186).
 • Pawlak Z.: Biznesplan zastosowania i przykłady. Poltext, Warszawa 2001. Podstawy e-learning - systemy e-learning. "Integrator - Biuletyn Informacyjny Grupy Solidex On-line" 2002, nr 9-10.
 • Podstawy rachunkowości. Red. D. Sojak. TNOiK, Toruń 1996.
 • Polska-Cisco Systems. http://WAVw.cisco.com, 2002.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Raport prac badawczych i analitycznych w obszarze potencjału informatycznego podmiotów realizujących zadania publiczne w województwie podlaskim, potencjalnych kierunków rozwoju, dostępnych metod i technologii (wersja l.Oa), Koncepcje. Część 2. Politechnika Białostocka, Białystok 2004, marzec.
 • Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie. Część I. Red. K. Sawicki. Ekspert, Wrocław 2000.
 • Saba. www.saba.com
 • Schmidt S.J.: Active and Cooperative Learning Using Web-Based Simulations. "Journal of Economic Education" 2003, Vol. 34, No 2, Spring.
 • Sieniawska K.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1995.
 • Sieniawski L.: Przegląd platform systemowych typu Open Source dla wspomagania kształcenia na odległość. Politechnika Wrocławska. http://eportal.ac.pwr. wroc.pl/file.php?file=/l/moddata/fomm/l/15/plat-formy_OpenSource.pdf, 2004.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena Przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2000.
 • Skrzypek J., Szubra M.: TEES-2 symulacyjna gra decyzyjna. Poltext, Warszawa 1996.
 • Sroka H., Słaboń M., Abramek E.: Możliwości systemów LMS w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia. W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Red. M. Dąbrowski, M. Zając. FPiAKE, Warszawa 2004.
 • Stanek S., Michalik K., Twardowski Z.: Applications of AI in Strategy Games: The AE2000 Computer Strategy Game. W: Colloquia in Artificial Intelligence Theory and Applications. Łódź 2000.
 • Stanek S., Sroka H., Stachowicz J., Twardowski Z.: Inteligentna komputerowa gra strategiczna w Internecie IKGSwI AE2000: koncepcja i realizacja. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. WNT, Warszawa 2000.
 • Stanek S.: Metodologia budowy komputerowych systemów wspomagania organizacji. AE, Katowice 1999.
 • SunGwan Han, JungSeop Yoon, GeunSik Jo: Case-Based Student Model Using Knowledge Markup Language for Intelligent e-learning Systems, Inha University, Dept. of Computer Science and Engineering, Inchon-Korea 2001.
 • System Zarządzania Szkoleniami - LMS, Combidata Poland. http://www.eduportal.pl, 2002.
 • Systemowe ujęcie procedur analizy finansowej. Red. J. Mika, S. Stanek, M. Znaniecki. AE, Katowice 1999.
 • Systemy LMS. http://www.alarus.com.pl/oferta2.php?id=3
 • Szwed-Strych U.: Nowe narzędzie dla nowych pracowników. "Meritum" 2002, nr 1-2.
 • Śliwa J.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • Tracy J.A.: Sprawozdania finansowe firm. PWN, Warszawa 1998. Ustawa z dnia 23X111988 o działalności gospodarczej. Dz.U. 1988, nr 41.
 • Walczak M.: Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1998.
 • Waśniewski T., Skoczyłaś W.: Cash flow w przedsiębiorstwie. Ustalenie i analiza. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 • Waśniewski T.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 • Wiśniewski T., Miklewicz Z,: Analiza finansowa w gospodarce rynkowej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1994.
 • Wysocki M.: Poradnik inspektora kredytowego. Biblioteka Bankowca, Warszawa 1997.
 • Załęski M.: Nowa generacja rozwiązań e-larningowych. "Computerworld Strategie" 2002, maj.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000105226696

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.