PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1 | 62--81
Tytuł artykułu

Dlaczego termin integracji Polski ze strefą euro oddala się?

Autorzy
Warianty tytułu
Why is the Date of Poland's Integration into the Euro-zone Being Postponed?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonana analiza aktualnej debaty na temat przystąpienia Polski do strefy euro zawiera najważniejsze opinie środowisk naukowych oraz oficjalne stanowiska rządu RP i NBP. Stanowią one podstawę do opracowania do 2009 r. Narodowej Strategii Przystąpienia Polski do strefy euro, która powinna poszerzyć wiedzę o skutkach integracji monetarnej. Z analizy tej wynika, że mimo grożących ryzyk kryteria konwergencji nominalnej będą mogły być spełnione do 2009 r., pod warunkiem uzyskania równowagi budżetowej i wysokiego tempa wzrostu. Przyjęta przez rząd premiera Kazimierza Marcinkiewicza kotwica budżetowa w wysokości 30,5 mld zł w2006 r. jest tylko jednym z instrumentów realizacji programu konwergencji, który musi być wsparty szeregiem działań w polityce gospodarczej, zwłaszcza w dziedzinie ograniczenia wydatków publicznych. Dwuletni pobyt Polski w ERM 2 powinien rozpocząć się wtedy, gdy konkurencyjność gospodarki i stabilność finansowa utrwalą się w stopniu wolnym od ryzyk, jakich doświadczyła Litwa w maju 2006 r. oraz groźby dywergencji po wejściu do strefy euro. Jeśli Polska weszłaby do ERM 2 w latach 2009-2010, to przystąpienie jej do strefy euro nastąpiłoby w latach 2011-2012.(abstrakt oryginalny)
EN
The author analyzes the topical debate on Poland's integration into the Euro-zone. The most significant opinions voiced by academic circles and the official position of the Polish government and the Polish National Bank are presented. The author concludes that despite the risk, the criteria of nominal convergence could be met in 2009 provided budgetary balance and a high growth rate are reached. The implementation of the convergence program up to 2009 must be underpinned with several economic measures, especially the curbing of public expenses. Poland's two-year long period in the European Monetary System 2 (ERM 2) should take off only when the competitiveness of Polish economy and financial stability take root - free of the problems experienced by Lithuania in May 2006 and the threat of divergence following integration into the Euro-zone.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--81
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Albiński P., Spór o Niceę a integracja monetarna - wyzwanie dla Polski, "Przegląd Europejski" 2003, nr 2, s.64.
 • Błaszczuk D.J. (red.), Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce identyfikacja i monitorowanie, Warszawa 2006.
 • Choiński W., Od euroeuforii do eurorealizmu, "Gazeta Bankowa" 2005, nr 23, s. 27.
 • Debata o wspólnej walucie, Polska droga do euro, ale którędy?, "Gazeta Wyborcza" z 23 marca 2005 r., s. 24026.
 • "Gazeta Wyborcza" z 23 maja 2006 r., s.26-27.
 • Jankowiak J., Opłakane skutki opóźnienia, "Gazeta Wyborcza" z 1 września 2005 r.
 • Lutkowski K., Jakie ryzyko warto mieć szczególnie na uwadze w drodze do euro, cyt. za: EBC I. Angeloni, M. Flad, F.P.Monelli, Economic and Monetary Integration of the New Member State - Helping to Chart the Route, ECB Occasional Paper nr 36, 2005/IX, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, "Zrównoważony wzrost gospodarczy. Rola polityki finansowej", materiały konferencyjne, Warszawa 24 maja 2006 r., s.12.
 • Lutkowski K., Szanse i zagrożenia dla sektora finansowego, stabilizacji i wzrostu związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i wprowadzeniem euro, "Zarządzanie Ryzykiem" 2003, nr 15.
 • Małecki W., Jakim kursem do eura, "Gazeta Bankowa" z 17 lutego 2005 r., s.34-37.
 • Marczewski K., Analiza kształtowania się wskaźników relatywnych krajowych cen eksportu oraz rentowności przedsiębiorstw-eksporterów w latach 2000-2004, w: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005, Raport Roczny, IKiCHZ, Warszawa 2005, s. 157.
 • Marczewski K., Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Marczewski K., Najgorzej w branży spożywczej, "Rzeczpospolita" z 20 września 2005 r., s.3.
 • Pluciński E.M., Możliwości racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej w kontekście integracji polskiej gospodarki z rynkiem UE - identyfikacja i zarządzanie ryzykiem ekonomicznym, "Zarządzanie Ryzykiem", numer specjalny 2004.
 • Przystupa J., Prognoza obrotów z krajami UE do 2006 r., w: Polska w Unii Europejskiej doświadczenia pierwszego roku, Warszawa 2005, s. 262.
 • Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro NBP, (02.2004 r.), www.nbp.pl/publikacje .
 • Rosati D., Krytycznie o kryteriach, "Rzeczpospolita" z 9 czerwca 2006 r., s. B4.
 • Ryć K., Jak szybko do euro?, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania "Zrównoważony wzrost gospodarczy. Rola polityki finansowej", materiały konferencyjne, Warszawa 24 maja 2006 r., s.19.
 • Sławiński A., Konsekwencje konieczności przejścia złotego przez test stabilności w ERM-2, "Studia Finansowe" 2004, nr 68.
 • Third report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area, Annex to the Communication from Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank, COM (2006) 322 final, Brussels, June 22, 2006, s.12.
 • Wasilewska-Trenkner H., Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej przed przystąpieniem do strefy euro, "Master of Business Administration" 2005, nr 4, s.11.
 • Wernik A., Fiskalne przeszkody na drodze do euro, "Nowe Życie Gospodarcze" z 14 sierpnia 2005 r., s. 5-10.
 • www.kprm.gov.pl (dokumenty).
 • www.mofnet.gov.pl Program Konwergencji, Aktualizacja 2004, listopad 2004, Ministerstwo Finansów RP.
 • www.mofnet.gov.pl Program Konwergencji, Aktualizacja 2005, Ministerstwo Finansów RP, styczeń 2006 R.
 • www.nbp.pl, Raport o Konwergencji (Litwa i Słowenia), EBC, maj 2006 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000105244920

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.