PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny | 11--34
Tytuł artykułu

Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich

Warianty tytułu
Small Towns in Development Rural Surroundings.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Scharakteryzowano małe miasta i lokalne obszary rozwoju społeczno-gospodarczego. Omówiono powiązania małych miast z ich lokalnym otoczeniem, w tym obsługę ludności wiejskiej i powiązania pionowe w hierarchii miast. Przedstawiono także znaczenie małych miast dla rozwoju i zmian na obszarach wiejskich. Na koniec zaprezentowano wyniki badań nad współczesną rolą małych miast w otoczeniu wiejskim przeprowadzonych w latach 2002-2004.
EN
In the article the author analysed the changing role of small towns in their rural surroundings. Presented the findings of modern role of small towns in rural areas in years 2002-2004. (AK)
Twórcy
Bibliografia
 • Alarinta J.: Rural Areas as Innovative Environments. New Rural Policy. University of Helsinki, Mikkeli 1999, Vol. 7, No 2.
 • Bagiński E.: Małe miasta w sieci osiedleńczej Polski. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1998.
 • Bennett R.J., Graham D.J.: Explaining Size Differentiation of Business Services Centres. „Urban Studies" 1998, No 9.
 • Bennett R.J., Graham D.J., Bratton W.: The Location and Concentration of Businesses in Britain: Business Clusters, Business Services, Market Coverage and Local Economic Development. "Transactions of the Institute of British Geographers" 1999, No 24.
 • Brusco S.: The Emilian Model: Producive Decentralization and Social Integration. "Cambridge Journal of Economics" 1982, No 6.
 • The Changing Function and Position of Rural Areas in Europe. Eds. P. Huigen, L. Paul, K. Volkers. Netherlands Geographical Studies, Utrecht 1992.
 • Cloke P., Little J.: The Rural State? Limits to Planning in Rural Society. Clarendon Press, Oxford 1990.
 • Coe N.M., Townsend A.R.: Debunking the Myth of Localized Agglomerations: the Development of a Regionalized Service Economy in South-East England. "Transactions of the Institute of British Geographers" 1998, No 23.
 • Curran J., Blackburn R.: Small Firms and Local Economic Networks. The Death of the Local Economy? Paul Chapman, London 1994.
 • Courtney P., Errington A.: The Role of Small Towns on the Local Economy and Some Implications for Development Policy. "Local Economy" 2000, Vol. 15, No 4.
 • Czarnecki A.: Uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego na obszarach wiejskich aglomeracji łódzkiej. „Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 4.
 • Czarnecki A., Heffher K.: Pozarolnicza działalność gospodarcza w strukturze funkcjonalnej wsi aglomeracji łódzkiej. "Wieś i Rolnictwo" 2003, nr 1.
 • van Dinieren J.H.: The Role of Business-service Offices in the Economy of Medium-sized Cities. „Environment and Planning A" 1987, No 19.
 • Drobek W.: Rola miast zdegradowanych w sieci osadniczej Śląska. PIN, Instytut Śląski, Opole 1999.
 • Drozdowski T.: Szanse rozwoju małych miast położonych w obrębie dużej aglomeracji miejskiej na przykładzie Jelcza-Laskowic i aglomeracji wrocławskiej. W: Gospodarka - przestrzeń - rozwój. Red. K. Wilk, M. Łyszczak. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 • Dziegieć E.: Zasięg oddziaływania centrum handlowego małego miasta. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica. Łódź 1984, z. 3.
 • Eaton B.C., Lipscy R.G.: An Economie Theory of Central Places. „Economic Journal" 1982, No 92.
 • Errington A.J.: The Peri-urban Fringe: Europe's Forgotten Rural Areas. "Journal of Rural Studies" 1994, Vol. 10.
 • Errington A.: Modelling the Seamless Web: Economic Linkages and Rural Policy. "Sociologia Ruralis" 1991, Vol. 31.
 • Frankowski Z., Topczewska T.: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy na przykładzie małego miasta i gminy wiejskiej. „Człowiek i Środowisko" 1998, t. 22, nr 3.
 • Ginsbert A.: Ekonomiczne przesłanki rozwoju małych miast. W: Teoretyczne problemy rozmieszczenia sił wytwórczych. Warszawa 1965.
 • Harrison-Mayfield L.: The Local Economic Impact of Small Farms; a Spatial Analysis. "Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie" 1996, Vol. 87.
 • Heffner K.: Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich. W: Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce. Red. A. Stasiak. Biuletyn. KPZK PAN, Warszawa 2003, z. 207.
 • Heffner K., Ochojski A.: Entrepreneurial Partnership on Local Areas. W: Spatial Aspects of Entrepreneurship. Ed. T. Marszał. Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning. Studia Regionalia, Warszawa 2003, Vol. 13.
 • Heffner K.: Rola małych miasteczek w rozwoju terenów wiejskich. W: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Red. M. Kłodziński i B. Fedyszak-Radziejowska. PAN, Warszawa 2002.
 • Heffher K.: Problemy sieci osadniczej a kształtowanie się lokalnych centrów rozwoju. W: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza (społeczne, ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania). Red. M. Kłodziński i A. Rosner. PAN, Warszawa 2000.
 • Heffher K.: Transformacja układów osadniczych wsi a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. W: Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Red. I. Bukraba-Rylska i A. Rosner. PAN, Warszawa 2001.
 • Heffner K.: Typologia gmin wiejskich w Polsce według jakości układów osadniczych. W: Typologia wiejskich obszarów problemowych. Red. A. Rosner. PAN, Warszawa 1999.
 • Heffner K.: Problem tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich. Czynnik przestrzeni. W: "Zielone" miejsca pracy na wsi. Instytut na rzecz Ekorozwoju. Biuletyn. Warszawa 1999, nr 9.
 • Hobb J.E.: A Transaction Cost Approach to Supply Chain Management. "Supply Chain Management" 1996, No 1 (2).
 • Kachniarz T.: Zagospodarowanie przestrzenne małych miast. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1993.
 • Keeble D., Tyler P., Broom G., Levis J.: Business Success in the Countryside: the Performance of Rural Enterprise. PA Cambridge Economic Consultants: HMSO, Cambridge 1992.
 • Keeble D., Tyler P.: Enterprising Behaviour and the Urban-rural Shift. „Urban Studies" 1995, Vol. 32.
 • Kiełczewska-Zaleska M.: Changes in the Functions and Structure of Small Towns in Poland. "Geographia Polonica" 1964, No 3.
 • Krajobraz małych miast i wsi. Problemy ochrony i kształtowania. PAX, Warszawa 1987.
 • Kusiński W: Rola miast w kształtowaniu lokalnych systemów osadniczych. W: Problematyka lokalnych systemów osadniczych. Red. W. Maik. UMK, Toruń 1993.
 • Local Economic Development: A Geographical Comparison of Rural Community Restructuring. Eds. C. Neil and M. Tykkylläinen. United Nations University Press, Tokyo 1998.
 • Malinen P.: Changing Rural Policy in Finland. New Rural Policy. University of Joensuu, Joensuu 1996, Vol. 3.
 • Marszałkowska M.: Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek konkurencyjności miast - przykład Torunia. W: Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej. Red. A. Jewtuchowicz. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 • Matczak A., Szymańska D.: Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta - przykład Brodnica. UMK, Toruń 1997.
 • Morawska E., Siemiński W., Topczewska T.: Czynniki atrakcyjności i konkurencyjności lokalnych jednostek terytorialnych. "Człowiek i Środowisko" 2001, t. 25, nr 1.
 • Problemy przestrzennego rozwoju ośrodków lokalnych (na przykładzie Korfantowa w województwie opolskim). W: Badania nad rozwojem regionu. Red. K. Heffner. Instytut Śląski w Opolu, Opole 1987.
 • Rajman J.: Miejsce małych miast w systemie osadniczym województwa opolskiego w latach 1950-1970. "Studia Śląskie" 1977, t. 31.
 • Sokołowski D.: Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu kontinuum wiejsko-miejskiego. UMK, Toruń 1999.
 • Studia nad strukturą funkcjonalno-przestrzenną miasta. Przykład Łasku. Red. A. Matczak. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999.
 • Swianiewicz R: Przyciąganie inwestycji jako element samorządowej polityki rozwoju ekonomicznego. "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 12.
 • Szajnowska-Wysocka A., Zuzańska-Żyśko E.: Problemy społeczne małych miast na przykładzie miasta Wojkowice w województwie śląskim. W: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast. Red. J. Słodczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2000.
 • Szymla Z.: Konkurencyjność małych miast w Polsce południowo-wschodniej. W: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Red. M. Klamut i L. Cybulski. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 • Tykkyläinen M.: Factors in Local Economic Development. W: Local Economic Development: A Geographical Comparison of Rural Community Restructuring. Eds. C. Neil and M. Tykkyläinen. United Nations University Press, Tokyo 1998.
 • Williams C.C.: Rethinking the Role of the Service Sector in Local Economic Revitalisation. "Local Economy" 1994, Vol. 9.
 • Wysocki Z.: Małe miasta. Statystyka Regionalna. Warszawa 1971, nr 24.
 • Wysocki Z.: Małe miasta w perspektywie nowego podziału administracyjnego Polski. "Wiadomości Statystyczne" 1975, nr 9.
 • Wysocki Z.: Interpretacja rynkowa rozwoju małych miast w Polsce. Acta Univiversitatis Wratislaviensis. Wrocław 1975, seria B, nr 237.
 • Zagożdżon A.: Problematyka zespołów osadniczych. "Przegląd Geograficzny" 1964, z. 4.
 • Zagożdżon A.: Zespół osadniczy Zawadzkie. Studia Społeczno-Ekonomiczne. Instytut Śląski, Opole 1971, t. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000105393549

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.