PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny | 119--133
Tytuł artykułu

Małe miasta a funkcje pozarolnicze na obszarach wiejskich województwa lubelskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Small Towns and Non-agricultural Function of Rural Areas in the Lubelskie Voivodeship.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono wpływ małych miast (na przykładzie województwa lubelskiego) na poziom i zmiany aktywności ekonomicznej mieszkańców i inwestorów z zewnątrz, poziom nasycenia podmiotami gospodarczymi i stopień zróżnicowania struktury rodzajowej firm zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Przeprowadzone badania wykazały, że wpływ ten jest bardzo ograniczony i selektywny.
EN
The author presents the limited influence of small towns (example of the Lubelskie Voivodeship) on economic activities of inhabitants and investors. Presented different structure of enterprises located in the rural areas. (AK)
Twórcy
Bibliografia
 • Bagiński E.: Małe miasta w sieci osiedleńczej kraju. W: Miasta polskie w dwusetlecie prawa o miastach. PTS, Warszawa 1994.
 • Czarnecki A., Heffner K.: Pozarolnicza działalność gospodarcza w strukturze funkcjonalnej wsi aglomeracji łódzkiej. "Wieś i Rolnictwo" 2003, nr 1.
 • Falkowski J.: Przekształcenia funkcjonalno-strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Polski. Ujęcie diagnostyczno-modelowe. UMK, Toruń 1993.
 • Gorzelak G.: Sytuacje problemowe w kształtowaniu przestrzeni społeczno-ekonomicznej w procesie transformacji. W: Polska 2000 PLUS. CUP, Warszawa 1995.
 • Gostomczyk W.: Zróżnicowanie struktury podmiotów gospodarczych na poziomie gminy. "Roczniki Naukowe SERiA". Warszawa-Poznań-Puławy 2004, t. 6, z. 4.
 • Grodzka M., Zinczuk K.: Rozwój małego biznesu w zespole miejskim Lublina i Świdnika. W: Gospodarka, przestrzeń, środowisko. Materiały z I Ogólnokrajowej Konferencji (Lublin, 6-8 czerwca 1995 roku). Red. U. Wich. UMCS, Lublin 1996.
 • Heffner K.: Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. "Wieś i Rolnictwo" 2002, nr 2.
 • Heffner K.: Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich. Biuletyn. KPZK PAN, Warszawa 2003, z. 207.
 • Kaleta A.: Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju. W: Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską. Red. A. Kaleta. UMK, Toruń 1998.
 • Kłodziński M.: Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. W: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Red. M. Kłodziński, A. Rosner. SGGW, Warszawa 1997.
 • Kołodziejczyk D.: Pozarolnicza działalność gospodarcza w środowisku lokalnym i regionalnym. "Wieś i Rolnictwo" 1999, nr 2.
 • Lewiński S.: Czy koniec ery miasteczek rolniczych? "Przegląd Geograficzny" 1991, nr 63.
 • McDonnagh J., Callanan S., Cuddy M., Morand F.: Rurality. Rural Classification and Policy Modulation. "Idara Working Paper" 3/2, Gallway 2001.
 • Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski (ze szczególnym uwzględnieniem województw: toruńskiego i włocławskiego). Materiały XII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 44 Zjazdu PTG. UMK w Toruniu, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG. Toruń 1995.
 • Stola W.: Struktura funkcjonalna wsi polskiej. Biuletyn. KPZK PAN, Warszawa 1992, z. 158.
 • Wielofunkcyjny rozwój wsi w aspekcie przezwyciężenia przeludnienia agrarnego. Zeszyty Naukowe. Akademia Rolnicza, Kraków 1994, z. 43.
 • Wilkin J.: Pozarolnicze funkcje obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Rzeszów 1999, t. 1, z. 3.
 • Woś A.: Priorytety naczelne i branżowe w strategii rozwoju sektora rolno-spożywczego (raport końcowy). Sformułowanie strategii rozwoju. W: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. Red. E. Dzierżawa. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, SGGW, Warszawa 1998.
 • Zając M., Kata R.: Możliwości łagodzenia ograniczeń w rozwoju działalności pozarolniczej rolników przez samorządy lokalne. Roczniki Naukowe SERiA. Warszawa-Poznań-Puławy 2004, t. 6, z. 4.
 • Zdrojewski E.Z.: Wybrane problemy aktywizacji społeczno-gospodarczej małych miast w Polsce. W: Problematyka lokalnych systemów osadniczych. Red. W. Maik. UMK, Toruń 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000105393617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.