PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | nr 5-6 | 94--98
Tytuł artykułu

Polityka społeczna w Szkole Głównej Handlowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prześledzono jak kszałtowała się polityka społeczna w dorobku badawczym oraz dydaktycznym obchodzącej 100-lecie istnienia Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Zwrócono uwagę na badania pamiętnikarskie jako jeden z najważniejszych obszarów badawczych.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
94--98
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Analiza sytuacji rodzin i dzieci w Polsce. Raport 1992, Warszawa 1993, UNICEF.
 • A. Andrzejewski: Polityka mieszkaniowa. Warszawa 1987, PWE.
 • A. Andrzejewski: Zarys polityki mieszkaniowej. Warszawa 1969, Arkady.
 • J. Balcerek: Socjologia pracy. Warszawa 1980, SGPiS.
 • P. Błędowski: Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych. Warszawa 2002, SGH.
 • R. Błędowski: Pomoc społeczna i opieka nad osobami starszymi w RFN. Warszawa 1996. Interart.
 • Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby. Red. A. Kurzynowski, Warszawa 1991. IGS SGH, GUS.
 • E. Frątczak: Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji. Warszawa 1984. SGPiS.
 • E. Frątczak, J. Jóźwiak, B. Paszek: Metodyka badań cyklu życia jednostki i rodziny - wybrane problemy. Warszawa 1991, SGH.
 • L. Gilejko: Trzy wywiady na temat historii Instytutu Gospodarstwa Społecznego. "Biuletyn IGS" nr 1-4/1998.
 • H. Krahelska: Praca dzieci i młodocianych w Polsce. "Sprawy Robotnicze" nr 3, Warszawa 1928, IGS.
 • H. Krahelska, S. Pruss: Życie bezrobotnych. Badanie ankietowe. "Sprawy Rynku Pracy i Bezrobocia" nr 2. Warszawa 1933, IGS.
 • K. Krzeczkowski: Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" z. 6/1936.
 • K. Krzeczkowski: Polityka społeczna. Łódź 1947, Polski Instytut Służby Społecznej.
 • A. Kurzynowski: Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej. Geneza - czynniki rozwoju - perspektywy. Warszawa 1979, KiW.
 • Kwestie bezrobocia i ubóstwa w świetle badań w wybranych środowiskach lokalnych 1992-1997. Zadania dla polityki społecznej. Red. A. Kurzynowski, Warszawa 1998, SGH.
 • L. Landau, J. Pański, E. Strzelecki: Bezrobocie wśród chłopów. "Sprawy Agrarne" nr 3, Warszawa 1937, IGS.
 • Losy dzieci i młodzieży. Fragmenty pamiętników emigrantów nadesłanych na konkurs IGS SGH. Red. I. Kostrowicka, Warszawa 1999, IGS SGH.
 • A. Luszniewicz: Statystyka poziomu życia ludności. Warszawa 1972, PWE.
 • A. Luszniewicz: Statystyka warunków bytu ludności. Warszawa 1969, SGPiS.
 • Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności. Red. R Błędowski, Warszawa 2004, SGH.
 • A. Minkowska: Rodzina bezrobotna. Na podstawie ankiety 1932 r. "Sprawy Robotnicze" nr 12, Warszawa 1935, IGS.
 • K. Mlonek: Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań. Warszawa 1999, Krajowy Urząd Pracy.
 • K. Mlonek: Młodzież na rynku pracy w Polsce w świetle badań. Warszawa 1966, KUP.
 • K. Mlonek: Podstawy polityki społecznej wobec młodzieży w Polsce. Warszawa 1988, SGPiS.
 • K. Mlonek, T. Szumlicz: Polityka zatrudnienia. Materiały do studiowania. Warszawa 1982, SGPiS.
 • M.Olędzki: Polityka zatrudnienia. Warszawa 1978, PWE.
 • M. Olędzki: Tradycje nauk o polityce społecznej w środowisku SGPiS. W: Nauki o polityce społecznej i pracy w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w latach 1958-1978. W dwudziestą rocznicę powstania Katedry Polityki Społecznej. Red. M. Olędzki, Warszawa 1978, SGPiS.
 • M.Olędzki: Zatrudnienie społecznie racjonalne. Propozycja współdziałania. Warszawa 1985, IWZZ.
 • Pamiętniki emigrantów: Kanada. Warszawa 1971, KiW.
 • Pamiętniki emigrantów: Stany Zjednoczone. Tom I i II. Warszawa 1977, IGS, KiW.
 • Pamiętniki bezrobotnych. Oprac. A. Budzyński, Warszawa, 2003-2005, IGS SGH.
 • Pamiętniki bezrobotnych. Pamiętnikarze po latach. Pamiętniki w świetle prasy. Warszawa 1967. KiW.
 • Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Red. A. Budzyński i in., Warszawa, IGS SGH, IHRL.
 • Pamiętniki Polaków na Litwie 1945-1995 - losy pokoleń. Opr. A. Budzyński. Warszawa 1998, IGS SGH.
 • Pamiętniki Polaków na Wschodzie: Białoruś, Ukraina. Kazachstan - losy pokoleń. T. l, oprac. A. Budzyński; Warszawa 2006, IGS SGH; WSRL.
 • T. Panek, J. Podgórski, A. Szulc: Ubóstwo. Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa 1999, SGH.
 • Patologia społeczna wśród młodzieży. Stan, metody analizy i sposoby przeciwdziałania. Red. A. Minkiewicz, Warszawa 2003, IGS SGH (badanie finansowane ze środków KBN).
 • J. Piotrowski: Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie. Warszawa 1973, PWN.
 • J. Piotrowski: Praca zawodowa kobiety a rodzina. Warszawa 1963, KiW.
 • J. Piotrowski: Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody. Warszawa 1966, KiW.
 • Polityka makrospołeczna. Red. M. Olędzki, Warszawa 1988, SGPiS.
 • Polityka społeczna. Red. A. Kurzynowski, Warszawa 2001, IGS SGH.
 • Polityka społeczna. Materiały do studiowania. Koordynacja naukowa J. Rosner. Warszawa 1979, SGPiS.
 • Polityka społeczna. Uwarunkowania demograficzne, zadania, potrzeby. Red. M. Latuch, M. Namysłowska, Warszawa 1980, KiW.
 • Polityka społeczna globalna i lokalna. Red. A, Kurzynowski, Warszawa 1999, SGH.
 • Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach. Red. A. Kurzynowski, Warszawa 2002, IGS SGH.
 • Problemy rodziny w polityce społecznej. Red. A. Kurzynowski, CPBP 09.09. Warszawa 1991.
 • Rodzina polska. Warunki bytu i funkcjonowanie w świetle badań Instytutu Gospodarstwa Społecznego w latach 1994-1998. Red. W. Rakowski, Warszawa 2000, SGH.
 • J. Rosner: Międzynarodowa polityka społeczna. Warszawa 1967, IGS SGPiS, KiW.
 • J. Rosner, A. Luszniewicz, J. Wojtyniak: Wskaźniki mierzenia poziomu życia w Polsce, "Biuletyn IGS" nr 3/1969.
 • K. Stolarczyk: Społeczno-ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce. Warszawa 1985, SGPiS.
 • Z. Strzelecki: Cykl życia rodziny a migracje. Warszawa 1989, SGPiS.
 • Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet. Bariery i stymulatory ich aktywizacji zawodowej. Red. A. Kurzynowski, Warszawa 2001, IGS SGH.
 • T. Szturm de Sztrem: Instytut Gospodarstwa Społecznego 1920-1944. Przyczynek do historii instytucji naukowo-społecznych w Polsce. Warszawa 1959, PWN, s. 123.
 • T. Szumlicz: Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki. Bydgoszcz 2005, Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Ursynów. Z badań nad Zespołem Osiedlowym. Red. A. Ginsbert-Gebert, Warszawa 1989, SGPiS.
 • Warunki życia wybranych społeczności lokalnych na początku XXI wieku. Red. W. Rakowski. Warszawa 2003, SGH.
 • Wspomnienia kombatantów. Fragmenty pamiętników emigrantów nadesłanych na konkurs IGS SGH. Red. A. Budzyński i in., Warszawa 1997, IGS SGH.
 • Współczesne problemy rozwoju lokalnego w Polsce. Red. A. Lisowski, Warszawa 1997, SGH.
 • Wstęp do polityki społecznej. Materiały do studiów. Red. E. Strzelecki, Warszawa 1962, SGPiS.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000105652899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.