PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 7-8 | 18--26
Tytuł artykułu

Projektowany status samorządu regionalnego w prawie międzynarodowym

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Raport o propozycji Rady Europy odnośnie przyjęcia zasady samorządności regionalnej, tj. uwzględnienia samorządu regionalnego w organizacji ustroju państw członkowskich. Zasadzie tej w prawie wewnętrznym należy nadać odpowiednią rangę, zamieszczając ją w konstytucji bądź ustawie. Jest to wymóg formalny stawiany regulacji dotyczącej samorządu regionalnego. Pozostałe warunki są materialne, tj. określają treść właściwych norm prawa wewnętrznego.
Rocznik
Numer
Strony
18--26
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • B. Banaszak, A. Preisner: Prawo konstytucyjne.Wprowadzenie, Wrocław 1993, s. 169.
 • J. Boć, A. Błaś: Publiczne prawa podmiotowe, (w:) Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 1997, s. 469.
 • Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2002, s. 152 i nast.
 • T. Dębowska-Romanowska: Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego, (w:) Prawo finansowe, red. W. Wójtowicz, Warszawa 1997, s. 101 i nast.
 • B. Dolnicki: Czy polskie ustawodawstwo samorządowe odpowiada standardom europejskim?, „Samorząd Terytorialny" 1994, nr 9, s. 18.
 • B. Dolnicki: Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993, s. 89.
 • A. Dylus: Idea subsydiarności a integracja Europy, „Państwo i Prawo" 1995, z. 5, s. 52 i nast.
 • N. Emiliou: The Principle of Proportnionality in Eu-ropean Law. A Comparative Study, Londyn 1996, s. 23.
 • Final activity report of the CDLR to the Committee of Ministers on the elaboration of legal Instruments of different types on regional self-government, http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Local_and_regional_Democracy/Conference_of_SpecialisedJVLinisters/2005Budapest/MCL--14_2005_6E. pdf z 10 lipca 2005 r.
 • N. Gajl: Finanse i gospodarka lokalna na świecie, Warszawa 1993, s. 17.
 • L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2001, s. 103.
 • H.G. Henneke: Der kommunale Finanzaus-gleich, Jura 1987, s. 393 i nast.
 • L. Hirschberg: Der Grundsatz der YerhaltnismaBigkeit, Góttingen 1981, s. 2 i nast.
 • W. Jakimowicz: Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002, s. 246 i nast.
 • P. Jasiński, C. Ross: Unia Europejska a władze lokalne i regionalne, Warszawa 2000, s. 33.
 • S. Kasznica: Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947, s. 142; M. Kotulski: Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2000, nr 1-2, s. 89.
 • L. Kieres: Analiza zgodności polskiego prawa samorządu terytorialnego z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 1998, nr 9, s. 41.
 • L. Kieres: Europejska Karta Samorządu Regionalnego: przyszła konstytucja regionów, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 266, Wrocław 1999, s. 146.
 • E. Kornberger-Sokołowska: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001, s. 24.
 • B. Kudrycka: Nadużycie funkcji publicznej przez urzędnika, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 5, s. 22 i nast.
 • A. Leidinger: Decentralizacja i wzmocnienie samorządu terytorialnego. Struktury terytorialne a zadania korporacji samorządowych, „Samorząd Terytorialny" 1992, nr 10, s. 55 i nast.
 • I. Lipowicz: Europejski standard samorządu terytorialnego a ustawodawstwo polskie, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12, s. 79.
 • Local Government Finance. International Perspectives, London -New York 1988, s. 8 i nast. (cytat za: J. Glumińska-Pawlic: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Katowice 2003, s. 46).
 • W. Miemiec: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespół gwarancji zabezpieczających samodzielność finansową gmin - wybrane zagadnienia teoretycznoprawne, „Samorząd Terytorialny 1997, nr 10, s. 70.
 • Ch. Millon-Delsol: Zasada pomocniczości, Kraków 1995.
 • J. Moreau: Administration regionale, locale et municypale, Paris 1972, s. 26.
 • E. Olejniczak-Szałowska: Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 2002, s. 29.
 • E. Olejniczak-Szałowska: Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2000, nr 12, s. 11.
 • Realizacja zasady adekwatności w procesach decentralizacji finansów publicznych, „Samorząd Terytorialny" 2001, nr 3, s. 3 i nast.
 • Recommendation 34 (1997) on the European Charter of Regional Self-Government, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=845527&BackColorInternet=9999CC&BackColormtranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 z 5 lipca 2005 r. Tłumaczenie tego tekstu ukazało się we „Wspólnocie" z 1997 r., nr 26.
 • Resolution 161 (2003) on the draft European Charter of regional self-government: progress of work for its ad-option as an international Convention, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=40277&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 z 5 lipca 2005 r., pkt. 4 i 5.
 • F. Saint-Ouen: Podział władzy w demokracji europejskiej, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 6, s. 4.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1998,1.1, s. 328.ˆ A. Szpor: Państwo a subsydiar-ność jako zasada prawna w UE i w Polsce, „Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2, s. 4.
 • J.W. Tkaczyński: Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht o Unii Europejskiej, „Samorząd Terytorialny" 1998, nr 10, s. 57.
 • A. Wiktorowska: Prawne determinanty samodzielności gminy, Warszawa 2002, s. 19 i nast.
 • K. Wojtyczek: Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 140 i nast.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000106029552

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.