PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 2 | 171--190
Tytuł artykułu

Samorząd terytorialny jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Local authorities as an institution of a civic society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samorząd terytorialny jest formą uczestniczenia przez społeczeństwo w działalności publicznej. Rozwiązania prawne nadają temu uczestnictwu odpowiednią formę samorządu terytorialnego w ustroju państw, oraz ustrój wewnętrzny samorządu terytorialnego. Aktywność uczestników życia samorządowego nadaje określoną treść koncepcjom przyjętym w rozwiązaniach prawnych, oraz pozwala weryfikować je pod kątem przydatności społecznej oraz postulatów krytycznych.
EN
The community of people living in a certain territory and related to one another by common iterests has a civic character if the identity of that community is guaranteed. Further, the identity of a civic community is expressed by its independence. The independence of a local organ lould be guaranteed by appropriate legislative acts, or else it is ficitious in law and members of the community will loose their feeling of belonging to the community. Consequently, they may also part loosing confidence in the State and feel discouraged to participate in public life. However, certain pathologies that are sometimes observed in the activities in organs of local authorities may serve as an argument against such self governing bodies. Certain legal solutions implemented to prevent undesired behaviour of public officers might serve as a certain remedy, which will not howeve, satisfactorily substitute ethical principles upon which their attitudes should be based.
Rocznik
Numer
Strony
171--190
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Balcerowska A., Regiony w europejskiej przestrzeni prawnej, „Samorząd terytorialny" 1999, nr 7-8
 • Bigo T., Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928
 • Błaś A., Samorząd terytorialny, w: Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited 2005
 • Boć J., Miemiec M., w: Organizacja prawna administracji, w: Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited 2005
 • Boć J., Organizacja prawna administracji, w: Prawo administracyjne, red. idem, Kolonia Limited 2005
 • Borkowski J., Instytucje prawne sądowej ochrony samodzielności gminy, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2
 • Bukowski Z., Bukowska J.,Kerber S.,Syta T., Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i wojewody, Toruń 2004
 • Dembiński M., Osobowość publicznoprawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno 1934
 • Dolnicki B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993
 • Emilewicz J.,Wołek A., Reformatorzy i politycy. Gra o reformą ustrojową roku 1998 widziana oczami jej autorów, Warszawa 2000
 • Fischer P.,Kock H.F., Allgemeines Volkerrecht, Wien 2000
 • Holegi C., The Europe of Regions, Geneva 1995
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2003
 • Izdebski H.,Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004
 • Janku Z., Referendum lokalne - rozważania nad nową regulacjąprawną, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001
 • Kieres L., Analiza zgodności polskiego prawa samorządu terytorialnego z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 1998, nr 9
 • Kieres L., Samorządowa budowa państwa prawa, Warszawa 1994
 • Kisielewicz A., Samodzielność gminy w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2002
 • Kmieciak Z., Stahl M., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego (w świetle ustaleń orzecznictwa NSA i poglądów doktryny), „Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Leoński Z., Samorząd w Polsce. Istota. Formy. Zadania, Poznań 1998
 • Leoński Z., Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, Poznań 1994
 • Mączyński M., Komentarz, w: K. Badnarzewski, P. Chmielnicki, P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004
 • Millon-Delsol Ch., Zasada pomocniczości, Kraków 1995
 • Mycielski A., Ustrojowo-polityczna wiedza stosowana i jej praktyczne zalecenia, Wrocław 1947
 • Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, praca zbiorowa, red. C. Kociński, Wrocław, 2006.
 • Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2002
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w Konstytucji RP [komentarz do art. 15, art. 16 oraz do art. 163-172], „Samorząd Terytorialny" 2002
 • Niewiadomski Z., Siemiński W., Sosnowski P.,Tetera M., Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2001
 • Olejniczak-Szałowska E., Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2001
 • Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż, 1926
 • Podgórski K., Sytuacja prawna samorządu terytorialnego I kadencji 1990-1994, „Samorząd Terytorialny" 1994
 • Purchla J., w: Samorząd państwa obywatelskiego, Warszawa 1993, s. 31 i n.; Samorządowa budowa państwa i prawa, Poznań 1994
 • Rabska T., Pozycja samorządu terytorialnego w Konstytucji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1995, z. 2
 • Rabska T., Pozycja samorządu terytorialnego w Konstytucji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1995
 • Rabska T., Samorząd terytorialny w strukturze aparatu państwa (perspektywy przebudowy administracji lokalnej), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993
 • Rabska T., Wyzwania administracji publicznej w świetle integracji z Unią Europejską, w: Profesjonalizm w administracji publicznej, red. A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka, Białystok 2003
 • Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000
 • Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, red. J. Jeżewski, Wrocław 1999
 • Sarnecki P., Komentarz, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2005
 • Sawuła R., Samodzielność prawna gminy - idea czy rzeczywistość-. w: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, Prawo samorządowe i administracyjne, red. S. Dolata, Opole 2000
 • Schweitzer M., Staatsrecht III. Staatsrecht. Volkerrecht. Europarecht, Heidelberg 2004
 • Statuty jednostek samorządu terytorialnego. Regulacje europejskie i amerykańskie, red. W. Kisiel, Kraków 2005.
 • Studia nad samorządem terytorialnym, red. A. Błaś, Kolonia Limited 2002
 • Szewc A.,Jyż G.,Pławecki Z., Samorząd gminny. Komentarz, Warszawa 2005
 • Taras W., Wróbel A., Samodzielność prawotwórcza samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 1991
 • Wacholz W.Sz., Istota i prawo związków publicznych (publiczne osoby związkowe), Warszawa 1928
 • Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002
 • Zdyb M., Samorząd a państwo. Nadzór na samorządem, Lublin 1993
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000106766285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.