PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 3 | 5--24
Tytuł artykułu

Czy rolnicy hamują rozwój Polski?

Autorzy
Warianty tytułu
Do Farmers Block the Development of Poland?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szeroko definiowani rolnicy wraz z emerytami rolnymi stanowią liczną, choć trudną do precyzyjnego określenia, zbiorowość. Jest ona bardzo zróżnicowana, lecz liczebnie dominują w niej quasi-chłopi, drobni, najczęściej nieprowadzący towarowej produkcji, rolnicy. Zbiorowość ta ma wiele negatywnych charakterystyk ekonomicznych, społecznych i psychologicznych. Specyficzne są także jej polityczne zachowania, jej członkowie zwracają się ku partiom agrarno-populistycznym. Autorka, odwołując się do sformułowanych wcześniej koncepcji "blokowania rozwoju" i "moderowania zmian", analizuje polityczne mechanizmy spowalniania przemian, uruchamiane przez szeroko rozumianą zbiorowość rolników. (abstrakt oryginalny)
EN
Polish farmers are hardly definable social group. It is a diversified population dominated (in numbers) by "quasi-farmers" - running small farms for own! consumption, not selling their products at the market. This category has many negative, economic, social and psychological features. Their political choices are often to support the populist, agricultural parties. The author, referring to the concepts of "blocking development" and "moderating the changes", describes the political mechanisms of slowing down the reforms applied by the (broadly considered) Polish farmers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--24
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Czapiński J., Panek T., 2003, Diagnoza społeczna 2003, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Czapiński J., Panek T., 2005, Diagnoza społeczna 2005, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Domański H., 2004a, Struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Domański H., 2004b, "Prestiżowa pokojowa", Polityka, nr 48 (2480).
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2002, "Wieś polska w wyborach: radykalizacja nastrojów" (w:) Przyszłość polskiej sceny politycznej po wyborach 2001, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2005, "Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian na polskiej wsi a proces jej "demarginalizacji"" (w:) A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Frenkel L, 2004, Struktura demograficzno-zawodowa ludności wiejskiej w świetle wyników spisu 2002, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Frenkel I., 2005, "Struktura demograficzno-zawodowa ludności wiejskiej w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002" (w:) A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Gorlach K., 1989, "On Repressive Tolerance: State and Peasant Farm in Poland", Sociologia Ruralis, nr l.
 • GUS, 1996, Rocznik statystyczny 1995, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • GUS, 2003, Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych 2002, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Halamska M., 1992, "Gospodarstwo rodzinne w społeczeństwie skolektywizowanym" (w:) H. Lamarche (red.), Rolnictwo rodzinne. Międzynarodowe studium porównawcze, cz. I: Rzeczywistość polimorficzna, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Halamska M., 1995, "Chłopi a socjalizm w Polsce", Pamiętnik Instytutu Macieja Rataja, z. 2. Halamska M., 2000a, "Charakterystyka polskich rolników" (w:) Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Halamska M., 2000b, "Socjologiczny "ładunek" wsi i rolnictwa polskiego: dylemat czy priorytet rozwoju?" (w:) T. Hunek (red.), Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, Warszawa: FAPA.
 • Halamska M., 2005a, ""Segment agrarny" w zmieniającej się strukturze polskiego społeczeństwa", Wieś i Rolnictwo, suplement do nr 3.
 • Halamska M., 2005b, "Polski koniec chłopów" (w:) A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Kamiński R., 2005, "Aktywność społeczności wiejskich. Stare potrzeby, nowe impulsy (w:) A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno--gospodarczych na obszarach wiejskich, seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Klank L, 2004, "Income Differentiation of Polish Farmers", Eastern European Countryside, nr 10.
 • Łapińska-Tyszka K., 2004, "Stereotypowe obrazy pozycji społecznej rolników" (w:) I. Bukraba-Rylska, Polska wieś w społecznej świadomości, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Mach B., 1998, Transformacja ustrojowa a mentalne dziedzictwo socjalizmu, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Mèneras H., 1984, La fin des paysans, Paris: Actes Sud.
 • Mokrzycki E., 2001, Bilans niesentymentalny, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Moore B., 1983, Les origines sociales de la dictature et de la démocratie, Paris: La Decouvert/Maspero.
 • PanekT., 2005, "Wysokość i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych" (w:) J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2005, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Perepeczko B., Majewski E., 2004, "Poglądy na rolnictwo w świetle zagregowanych wskaźników" (w:) I. Bukraba-Rylska, Polska wieś w społecznej świadomości, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Podedworna H., 2005, "Tożsamość "farmerów" (nowoczesnych producentów żywności) jako przykład tożsamości rolników", Wieś i Rolnictwo, suplement do nr 3.
 • Raport o rozwoju społecznym. Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich, 2000, Warszawa: UNDP.
 • Rodrigo L, 1996, "Identidades sociais e agriculturas familiares" (w:) III Colóquio Hispano-Português de Estudos Rurais, t. II, Sociedade Portuguesa de Estudos Rurais.
 • Szafraniec K., 2002, "Polskie residuum systemowe, czyli pytania o rolę wsi i chłopów w procesie przemian ustrojowych" (w:) Wieś i rolnictwo. Perspektyw] rozwoju, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Szafraniec K., 2005a, "Autorytaryzm polskiej wsi" (w:) A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Szafraniec K., 2005b, Bierność i ksenofobia mieszkańców wsi a obecność Polski w UE, maszynopis w bibliotece Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Szczepański J., 1988, Chłopi i kultura chłopska w społeczeństwie polskim, Warszawa: LSW.
 • Wasilewski J., 1986, "Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie", Studia Socjologiczne, nr 3.
 • Wasilewski J., 2004. "Terytorialne zróżnicowanie poparcia dla wejścia Polski do Unii Europejskiej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3.
 • Żukowski T., 1995, "Zachowania polityczne mieszkańców polskiej wsi w latach 1989-1994" (w:) Wieś i jej mieszkańcy, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000107216403

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.