PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 3 | 49--65
Tytuł artykułu

Konkurencyjność turystyczna polskich regionów

Autorzy
Warianty tytułu
Touristic Competitiveness of Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarka turystyczna to dynamicznie rozwijający się sektor, zdolny do wchłonięcia znacz­nych i zróżnicowanych zasobów ludzkich, także na obszarach słabo rozwiniętych. Szansę jego rozwoju zależą nie tylko od zasobów naturalnych i kulturowych, lecz także od niezbędnej in­frastruktury i odpowiedniej polityki rozwoju. Polskie zasoby naturalne były dotychczas na ogół przeceniane, kulturowe zaś nie w pełni wykorzystywane. Większa część polskiego terytorium nie dysponuje zasobami pozwalającymi na rozwój turystyki jedynie w oparciu o nie, co oznacza, że tereny te zależne są od zdolności do wykreowania produktów turystycznych i włączenia się we wspólne projekty z ośrodkami w nie zasobniejszymi. Działania państwa winny się koncentrować na obszarach już aktywnych turystycznie, wzmacniając ich pozycję konkurencyjną i wspierając tworzenie sieci współpracy (dyfuzję na pozostałe tereny). (abstrakt oryginalny)
EN
Tourist sector belongs to most dynamic sectors able to absorb large and different human resources. Its chances to get developed depend not only on natural and cultural resources, but also increasingly on necessary infrastructure and appropriate development policy. While Polish natural resources were mostly overvalued, the cultural ones were seemed to be underestimated. In general most of the Polish territory does not have significant touristic resources and its chances to develop touristic sector depends to a large extent on ability to create touristic products and on involvement into networks with other, better equipped regions. The state policy should concentrate scarce development resources on 1. areas already touristically developed in order to improve their competitiveness and 2. support to diffusion processes and cooperation network creating. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--65
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bartoszewicz W., Borne-Januła H., Skalska T., 2005, Turystyka biznesowa l w Polsce, Warszawa: Instytut Turystyki.
 • GUS, 2003, Rocznik Statystyczny Województw 2003, Warszawa.
 • Gorzelak G., 1998, Regional and Local Potential for Transformation in Poland, Warszawa: EUROREG UW
 • Gorzelak G., 2006, "Zróżnicowania regionalne w Polsce i Europie" (w:) G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój - region -przestrzeń, Warszawa: l Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Grabowski J. (koordynator), Barteczko K. i in., 2003, Synteza opracowania "Analiza przewag konkurencyjnych Polski na międzynarodowym rynku turystycznym ", Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 • Jałowiecki B. (red.), 1995, Turystyka na obszarach wiejskich Polski: raport z badań, Warszawa: EUROREG UW.
 • Kassenberg A., 2004, Środowisko naturalne Polski, jego kształtowanie i ochrona, Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
 • Komornicki T, 2004, Nowe uwarunkowania współpracy międzynarodowej polskich regionów (wersja robocza), Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Koncepcja rozwoju turystyki morskiej w Polsce, 2003, Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna, marzec.
 • Kowalczyk A., 2003, Geografia turyzmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kozak M. W, 2005, Szansę polskich regionów na światowym rynku turystycznym, ekspertyza wykonana dla RCSS.
 • Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z programem działań, 2003, Ministerstwo Środowiska, dokument zatwierdzony przez Radę Ministrów 25 lutego.
 • Krzysztofek K., 2004, Międzynarodowa i wewnętrzna promocja przyrodniczo--kulturowych walorów Polski, ekspertyza dla RCSS.
 • Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mason P, 2006, Tourism Impacts, Planning and Management, Butterworth-Heinemann.
 • Narodowy plan rozwoju 2004-2006, 2003, Rada Ministrów, styczeń.
 • Raport o spójności ekonomicznej i społecznej, 2004, Luksemburg: Komisja Europejska.
 • Sektor turystyki - definicje, analizy, dane liczbowe i prognozy, 2004, Warszawa: Instytut Turystyki, listopad, http://www.intur.com.pl/statysryka.htm.
 • Sektor turystyki - definicje, analizy, dane liczbowe i prognozy, 2006, Warszawa: Instytut Turystyki, 14 marca, http://www.intur.com.pl/statystyka.htm.
 • Strategia Rozwoju Kraju, 2006, Rada Ministrów, czerwiec. Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006,2002, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki (dokument zatwierdzony w 2001, zmodyfikowany w 2002 roku).
 • Stępień E., Zielony R., 2004, "Rola lasów w zagospodarowaniu przestrzennym kraju" (w:) A. Stasiak (red.), Wieś polska w świetle wyników NSP 2002 r i PSR 2002 r., Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 213, Warszawa.
 • Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, 2005, RCSS, październik.
 • Żelazna K., 2004, "Rola agroturystyki w rozwoju wielofunkcyjnym wsi polskiej" (w:) A. Stasiak (red.), Wieś polska w świetle wyników NSP 2002 r. i PSR 2002 r., Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 213, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000107216431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.