PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 7/8 | 87--105
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego województw

Warianty tytułu
Diversification of the Level of the Socio-economic Development of Voivodships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba taksonomicznej analizy regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego województw w latach 1995-2003. Są one oceniane z punktu widzenia poziomu rozwoju ekonomicznego, kapitału ludzkiego oraz rozwoju infrastruktury społeczno-ekonomicznej. Na podstawie dostępnych danych GUS autorzy opracowania konstruują taksonomiczne wskaźniki rozwoju tych sfer życia społeczno-ekonomicznego. Wskaźniki te oparte są na odległościach w przestrzeniach euklidesowych i miejskich województw od hipotetycznego województwa wzorca, który charakteryzuje się zarówno najwyższym poziomem badanych stymulant, jak i najniższym poziomem wykorzystanych w opracowaniu destymulant rozwoju społeczno-ekonomicznego.
EN
The aim of the article is to analyse a regional diversification of the level of the socio-economic development in polish voivodships in 1995—2003. The voivodships were evaluated by taking the level of economical development, human resources and development of the socio-economic infrastructure. Using the available CSO data the article's authors proposed taxonomical indicators of development of these three socio-economic areas. The indicators are based on distances in the euclides and urban spaces of voivodships from hypothetic model voivodship, which has the highest level of surveyed stimulants and the lowest level used at work - destymulants of socio-economic development.
Rocznik
Numer
Strony
87--105
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Berbeka J. (1999), Porównanie poziomu życia w krajach Europy Środkowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 • Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa
 • Gabryjelska A., Gadomski P. (2004), Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD. Konwergencja czy dywergencja? (w:) S. Krajewski, L. Kucharski (2004)
 • Gajewski P. (2002), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych, praca magisterska napisana w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem E. Kwiatkowskiego, Łódź
 • Gajewski P. (2003), Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90., "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 • Kaczorowski P. (2004), Efekt restrukturyzacji a prywatyzacja przedsiębiorstw. Analiza oparta na miarach taksonomicznych, praca doktorska napisana w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem S. Krajewskiego
 • Krajewski S., Kucharski L. (red.) (2004), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kucharski L., Tokarski T. (2003), Determinanty odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce, "Gospodarka Narodowa" nr 7/8
 • Kwiatkowski E., Kucharski L. , Tokarski T. (2002), Elastyczność zatrudnienia w ujęciu sektorowym i regionalnym w Polsce, "Gospodarka Narodowa" nr 4
 • Kwiatkowski E., L. Kucharski, T. Tokarski (2004), Makroekonomiczne skutki nadzatrudnienia w rolnictwie w Polsce, (w:) Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (2004).
 • Majewski S. (1999), Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Taksonomicznego Miernika Rozwoju, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 • Malina A., Malina P. (2005), Determinanty rozwoju regionalnego Polski, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 • Matusiak K.B. (red.) (2004), Przeobrażenia gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka
 • Tokarski T. (2005a), Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa
 • Tokarski T. (2005b), Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Tokarski T., Gajewski P. (2004), Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w Polsce w: K.B. Matusiak (red.), Przeobrażenia gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka
 • Uramek K. (2006), Taksonomiczne wskaźniki kapitału ludzkiego w niektórych krajach OECD, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 • Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.) (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000107455560

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.