PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania. Podstawowe opcje. Instrumenty | 23--69
Tytuł artykułu

Globalizacja rynków/sektorów a strategie ogólne marketingu globalnego

Warianty tytułu
Markets/Sectors Globalization and General Strategies of Global Marketing.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono procesy globalizacyjne w gospodarce wpływające na zachowania przedsiębiorstw oraz teoretyczno-metodyczne podstawy badania procesów globalizacji i jej uwarunkowań. Przedstawiono odmiany marketingu globalnego, ich uwarunkowania i cechy. Dokonano także charakterystyki podstawowych opcji strategicznych marketingu globalnego i globalno-lokalnego.
EN
Globalization processes in the economy and their consequences for the enterprises' behaviour have been discussed together with theoretical and methodical bases of the globalization processes research and their factors. Different types of the global marketing have been also presented as well as the basic strategic options of global and local marketing. (AŁ)
Twórcy
Bibliografia
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B.: Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Poltext, Warszawa 2001.
 • Granice konkurencji. Grupa Lizbońska. Poltext, Warszawa 1996.
 • Griffin R.W., Pustay M.W.: International Business: Managerial Perspective. Addison-Wesley, Reading. Mass. 1996.
 • Gronroos C.: The marketing strategy continuum: a marketing concept for the 1990. "Management Decision" 1991, Vol. 29, No 1.
 • Hollensen S.: Global Marketing. A market-responsive approach. Prentice Hall Europe, London 1998.
 • Huntington S.P.: Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Muza S.A., Warszawa 1997.
 • Inwestycje i oszczędności. Raport. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 1997.
 • Kelly K.: Nowe reguły gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Kotler Ph.: Marketing Management. Prentice Hall. Ine, New Jersey 2000.
 • Koźminski A.K.: Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w skali światowej. PWE, Warszawa 1999.
 • Leonitiades J.: Going global-global strategies vs national strategies. "Long Range Planning" 1986, No 19/6.
 • Lewitt T.: The globalization of markets. "Harvard Business Review" 1983, May-June.
 • Niestrój R.: Koncepcja marketingowa a profil strategiczny przedsiębiorstw. Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Red. L. Żabiński. PTE, AE, Katowice 1995.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1997.
 • Ohmae K.: Managing a borderless world. "Harvard Business Review" 1989, May-June.
 • Perry M.: Conceptual overview and applications of international marketing positioning. "European Management Journal" 1988, No 6/4.
 • Rymarczyk J.: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1996.
 • Stonehouse G., Hamill J., Complell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Feiberg SJA, Warszawa 2001.
 • Szczypiorski S.: Novalis i wiek XXI. "Gazeta Wyborcza". Wydanie sobotnio-niedzielne, maj 2001.
 • Takeuchi H., Porter M.E.: Three roles of international marketing in global strategy. Competiition in Global Industries. Ed. M.E. Porter. Harvard Business School Press, Boston 1986.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1998.
 • Yip G.S.: Total Global Strategy. Englewood Cliffs. Prentice Hall 1992.
 • Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. PWN, Warszawa 1998.
 • Żabiński L.: Paradygmaty współczesnego marketingu. O niektórych aspektach identyfikacyjnych. Marketing u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin Profesora Jerzego Altkorna. AE, Kraków 2001.
 • Żabiński L.: Strategie global marketing of transsnational companies and its forms against some of the globalization tendencies. Theoretical study. Marketing and Globalization. Ed J. Dad'o, J.W. Wiktor. Cracow.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000107485293

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.