PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 2 | 70--91
Tytuł artykułu

Specyfika negocjacji w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Specific Character of Negotiations of Poland's Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono charakterystykę oraz skutki negocjacji akcesyjnych. Poruszono również problemy zwiazane z datą akcesji oraz opisano skuteczność mechanizmów decyzyjnych.
EN
The author argues that accession negotiations between Poland and the European Union, which commenced in Autumn 1998 have a character of their own and, therefore, one cannot make any comparisons between them and the commercial negotiations or those carried out within the framework of other institutions and international organisations. According to the author, the following features make up this specific character of accession negotiations: - requirement to accept - at the very beginning - the whole legal heritage of the European Union; hence accession negotiations are of an adherent character; - complexity of the negotiations substance, extensiveness of the spheres of controversy and difficulties in the diagnosing and identification of interests of the contracting parties; - taking advantage of experience of those countries which became members of the European Communities at an earlier date; - imposition by the European Union upon the aspiring countries of principles of contingency and verification; - openness of negotiation positions and the requirement to obtain citizens' consent for the outcome of negotiations;
- asymmetrical character of bargaining powers of the involved parties and differences in their negotiation experience potential;
- - requirement to co-ordinate efforts of aspiring countries, a need to lobby in the internal structures of the European Union. Negotiation process of Poland's accession to the European Union was complicated by such factors as the problem with setting the date of accession, affected both by the controversies about institutional reforms within the European Union as well as by internal political disputes in Poland. One of the weaknesses of the Polish negotiating party was also ineffectiveness of the decision-making mechanisms and difficulties in enabling of the government and self-government administrative bodies to participate in the decision-making system of the European Union.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
70--91
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ambroziak A.A., Proces dostosowania oraz negocjacje Polski o członkostwo w Unii Europejskiej, l w: Stosunki Polski z Unią Europejską, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Warszawa 2002.
 • Barcz J., Suwerenność w procesach integracyjnych, w: Suwerenności integracja europejska. Materiały pokonferencyjne, W. Czapliński i in. (red.), Warszawa 1999.
 • Boruta I., Kilka uwag w sprawie zmiany strategii negocjacji akcesyjnych, w: Negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wybrane problemy, J. Barcz, A. Michoński (red.), Warszawa 2002.
 • Bugaj R., Chcieć-nie musieć, "Rzeczpospolita" z 27 marca 2001 r.
 • Czucie w palcach. Rozmowa z ministrem Jackiem Saryuszem-Wolskim, szefem Komitetu Integracji Europejskiej, "Gazeta Wyborcza" z 19 października 2000 r.
 • Doświadczenia negocjacji akcesyjnych państw UE, S. Miklaszewski (red.), Kraków 2000.
 • Dugiel W., Warunki członkostwa w Unii Europejskiej i ich spełnianie przez Polskę, w: Stosunki Polski z Unią Europejską, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Warszawa 2002.
 • Eatwell J. i in., Więcej niż kolejne rozszerzenie. Unia Europejska a państwa Europy Środkowo--Wschodniej, Warszawa 1999.
 • Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, Warszawa-Wrocław 2001.
 • Integracja gospodarcza. Europa Środkowo-Wschodnia: handel, inwestycje i pomoc Unii Europejskiej. Warszawa 2001.
 • Fiszer J.M., Korzyści i zagrożenia oraz koszty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, "Przegląd Europejski" 2001, nr l, s. 138-156.
 • Gerszewska M., Kucharczyk J., Oczekiwania Polaków wobec negocjacji z Unią Europejską, w: Polska eurodebata, L. Kolarska-Bobińska (red.), Warszawa 1999.
 • http://www.negocjacje.gov.pl
 • Jaka Polska, Jaka Unia, Jaka Europa, "Rzeczpospolita" z 21 czerwca 2002 r.
 • Karpiński A., Unia Europejska-Polska. Dylematy przyszłości, Warszawa 1998.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Negocjacje finansowe -finanse i budżet, fundusze strukturalne, w: Negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.Wybrane problemy, J. Barcz, A. Michoński (red.), Warszawa 2002.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Polska w drodze do Unii Europejskiej, Warszawa 1999.
 • Kolarska-Bobińska L., Kucharczyk J., Negocjacje z Unią Europejską - opinie Polaków, w: Polska eurodebata, L. Kolarska-Bobińska (red.), Warszawa 1999.
 • Kolodziejczyk-Konarska K., Proces rozszerzania Unii Europejskiej na państwa Europy Środkowej i Wschodniej, w: Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, E. Haliżak, S. Parzyjmies (red.), Warszawa 2002.
 • Legutko R., Debata europejska - retoryka i polityka, w: K. Bachman i in., Czy Polska ma doktrynę integracyjną?, Kraków 1998.
 • Martinez Reyes V., Reguiygry, czyli o negocjacjach akcesyjnych i łączeniu się Europy, Warszawa 2000.
 • Mayhew A., Rozszerzenie Unii Europejskiej: sztuka negocjacji akcesyjnych z państwami kandydującymi z Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2002.
 • Michoński A., Negocjacje akcesyjne a kształt polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, , w: Negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wybrane problemy, J. Barcz, A. Michoński (red.), Warszawa 2002.
 • Najder A., Polska droga do Unii Europejskiej: bez wizji, ale z kompleksami, w: Od komunizmu do...? Dokąd zmierza III Rzeczpospolita?, J. Kloczkowski (red.), Kraków 1999.
 • Negocjacje akcesyjne: wnioski z doświadczeń Austrii, Finlandii, Norwegii i Szwecji, Warszawa 1999.
 • Negocjacje akcesyjne: wnioski z doświadczeń Grecji, Hiszpanii i Portugalii, Warszawa 1999.
 • Parzymies S., Konwent w sprawie przyszłości Europy, "Stosunki Międzynarodowe" 2002, nr 3-4.
 • Parzymies S., Selected International Aspects of Expansion of the European Union, w: Negotiations of the EU Candidate Countries, 3. Adamowski, K. A. Wojtaszczyk (eds), Warszawa 2001,1 s. 11-22.
 • Pawlicki J., Zadanie dla akrobaty, "Gazeta Wyborcza" z 19 kwietnia 2000 r.
 • Polska strategia negocjacji z UE, S. Miklaszewski (red.), Kraków 1998.
 • Premier apeluje o hojność Brukseli, "Rzeczpospolita" z 23 maja 2001 r. "Rzeczpospolita" z 5 lipca 2001 r.
 • Siekierski J., Koszty i korzyści integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską, w: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Z. Dach (red.), Chrzanów 1999, s. 127-142.
 • Społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską, K. Głąbicka (red.), Warszawa 1999.
 • Stanowisko Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2000.
 • Stereotypy szkodzą integracji, "Rzeczpospolita" z 12-13 maja 2001 r.
 • Tendera-Właszczuk H., Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód. Polska na tle innych krajów, Warszawa 2001.
 • Truszczyński, Stan i perspektywy negocjacji w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: Negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wybrane problemy, J. Barcz, A. Michoński (red.), Warszawa 2002.
 • Trzeba umieć brać. Jacek Szlachta w rozmowie z Robertem Sołtykiem, "Gazeta Wyborcza" z 22 marca 2001 r.
 • Zagrodzka D., Czekanie na Unię z nieba, "Gazeta Wyborcza" z 19-20 lutego 2000 r.
 • Zamknięcie negocjacji nie jest najważniejsze, "Rzeczpospolita" z 22 czerwca 2001 r.
 • Zięba R., Polska debata na temat Unii Europejskiej, Proces rozszerzania Unii Europejskiej na państwa Europy Środkowej i Wschodniej, w: Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, E. Haliżak, S. Parzyjmies (red.), Warszawa 2002.
 • Żukrowska K., Stosunki Polski z krajami trzecimi przechodzącymi transformację, w: Negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wybrane problemy, J. Barcz, A. Michoński (red.), Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000107517134

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.