PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 7 | z. 7 | 154--159
Tytuł artykułu

Efektywność produkcji pszenżyta jarego w zależności od technologii produkcji i nawożenia siarką

Autorzy
Warianty tytułu
Effectiveness Production of Spring Triticale Depended on Cultivation Technology and Sulphur Fertilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka porównała wpływ sposobów uprawy roli (tradycyjnego i uproszczonych) oraz nawożenia siarką (O, 25 i 50 kg S/ha) na pracochłonność, energochłonność i nadwyżkę bezpośrednią w produkcji pszenżyta jarego. Wykazała, że tradycyjna płużna uprawa roli w połączeniu z nawożeniem 50 kg S/ha w postaci siarczanu amonu była najkorzystniejszą opcją pod względem plonotwórczym i ekonomicznym. Uproszczenia w uprawie roli ograniczały natomiast pracochłonność i energochłonność produkcji pszenżyta jarego. Zamierzeniem autorki było wypełnienie luki, jaką stanowi brak opracowań na temat wpływu technologii upraw pszenżyta jarego w połączeniu z nawożeniem siarką na planowanie oraz efektywność energetyczną i ekonomiczną.
EN
The aim of this study (East Poland) was to determine of soil tillage methods (traditional and simplified) and sulphur fertilization (0, 25 and 50 kg S ha'1) on the labour consumption, economic and energetic effectiveness of spring triticale production. It was stated, that traditional ploughing soil tillage and sulphur fertilization as (NHJSO4 in dose 50 kg S ha'1 were positive option for yielding of spring triticale and for effectiveness production. Simplifications of the soil tillage decreases labour consumption and costs of energy of machines work and human labour. Although, using tradition soil tillage ensures the most profitable index if energy effectiveness, connected with the lowest dose of sulphur fertilisation, i.e. 50 kg S per hectare. The most profitable surplus is ensured by tradition soil tillage with 50 kg S per hectare. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
154--159
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Budzyński W., Szempliński W. 2003: Pszenżyto. [W]: Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa pod red. Jasińska Z., Kotecki A. Wyd. AR Wrocław. 2003:161-194.
 • Dziamba S. 1982: Wpływ zmiennego uwilgotnienia i typu gleby na plonowanie i strukturę plonu żyta, pszenicy i pszenżyta. Annales UMCS, Sectio E, Vol. XXXVII, 6, 57-65.
 • Dzienia S., Piskier T., Wereszczaka J. 1994: Wpływ uproszczonych sposobów uprawy gleby na nakłady energetyczne i plonowanie pszenżyta ozimego. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Roln. LVIII. 162, 45-48.
 • Klepacki B., Gołębiewska B. 2002: Opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych. [W]: Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych, pod red. J. Chotkowskiego. Wieś Jutra, Warszawa, 40-48.
 • Klikocka H. 2004: Wpływ nawożenia siarką na plon i skład chemiczny ziarna pszenżyta jarego oraz właściwości gleby Fragmentu Agronomica 3:70-80.
 • Fotyma E. 2003: Wpływ nawożenia siarką na wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez rośliny uprawy polowej. Nawozy i Nawożenie/Fertilizers and Fertilization 5, 4, 17: 117-136.
 • Koziara W., Czajka M., Sobiech S. 1994: Wpływ deszczowania, nawożenia azotowego i stosowania bercemy CCC na plonowanie pszenżyta jarego. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Roln. LVIII. 162, 107-110.
 • Krasowicz S., Podolska G. 1996: Efektywność energetyczna uprawy pszenicy przy różnej intensyfikacji produkcji. Roczn. Nauk Roln. Seria G.88, 4, 113-126.
 • Lipiński W., Terelak H., Motowicka-Terelak T. 2003: Propozycja liczb granicznych zawartości siarki siarczanowej w glebach mineralnych na potrzeby doradztwa nawozowego. Roczn. Glebozn. 54, 3: 79-84.
 • Lorencowicz E. 1996: Poradnik użytkowania techniki rolniczej w tabelach. Fundacja AR w Lublinie im. W. Witosa.
 • Muzalewski A. 2003: Koszty eksploatacji maszyn. IBMER, Warszawa.
 • Roszak W., Radecki A., Opić J. 1991: Energochłonność orek wykonanych w różnych warunkach. Komunikat. Fragmentu Agronomica, 2, 39-46.
 • Terelak H., Motowicka-Terelak T., Maliszewska-Kordybach B., Pietruch C. 2002: Monitoring chemizmu gleb ornych Polski. Program badań i wyniki 1995 i 2000. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa. 146 ss.
 • Wielicki W. 1990: Energochłonność produkcji roślinnej. Studium międzynarodowe. Służba Roln., 1-2: 1-6.
 • Woźniak A. 2002: Plonowanie pszenżyta jarego w różnych systemach następstwa roślin. Biuletyn IHAR. 223/224, 159-167.
 • Zalewski A. (red.). 2003: Analizy Rynkowe. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARR, IERiGŻ, Wrzesień 2003, 24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000107570854

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.