PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 7 | z. 8 | 121--127
Tytuł artykułu

Zmiany i nowe trendy w sferze konsumpcji żywności

Autorzy
Warianty tytułu
Changes and New Trends in Food Consumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konsumpcja, to akt lub proces zaspokajania potrzeb w efekcie wykorzystania przedmiotów konsumpcji. Dotyczyć może ona dóbr żywnościowych i nieżywnościowych, a także usług. Zachowania konsumpcyjne warunkowane są splotem czynników oddziałujących z różną siłą. Konsekwencją przemian transformacyjnych i otwarcia Polski na świat jest pojawienie się nowych trendów w sferze konsumpcji. Rozwój środków masowej komunikacji i upowszechnianie przez nie określonych sposobów zachowań, wzrost ruchliwości demograficznej i społecznej związanej z rozwojem turystyki, migracjami, a także globalizacja produkcji i handlu sprawiają, iż różnice międzykulturowe stopniowo ulegają zatarciu, zaś struktura konsumpcji unifikuje się. Autorka zwróciła uwagę na zmiany w konsumpcji żywności w Polsce w latach 1990-2003, a także na nowe trendy w konsumpcji żywności, będące konsekwencją przemian kulturowych, politycznych i ekonomicznych.
EN
Consumption is define as an act or process of fulfilling the needs as an effect of use consumption objects. It can concern food and nonfood products, as well as services. Consumptive behaviors depend on various factors. New trends in consumption appeared as a consequences of transition changes and Poland out-right for the world. Mass communication means development and diffusion by them certain ways of behavior, increase of demographical ma social mobility connected with tourism development, migrations, production and trade globalization cause that cross-cultural differences gradually undergo a disappearance and consumption structure drive at unification. In this paper changes in food consumption in years 1990-2003 are presented, as well as new trends in food consumption in Poland, which are caused by cultural, political and economical changes. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
121--127
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bartosik-Purgat M. 2003: Wpływ czynników kulturowych na program marketingowy na rynkach zagranicznych - wyniki badań w branży spożywczej. [W:] Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 976,45.
 • Boczar K., Kossut Z. 1883: Ekonomika handlu. PWE, Warszawa, 154-163.
 • Bywalec C., Rudnicki L. 1999: Podstawy ekonomiki konsumpcji. Wyd. AE w Krakowie, Kraków, 9.
 • Bywalec C., Rudnicki L. 2002: Konsumpcja. PWE, Warszawa, 54-92.
 • Dauget P. 1995: Produit bio: Un clientuelle clients. Natur et Progers, No 144/145, 35-38.
 • Duliniec E. 1994: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa, 67.
 • Gajewski S. 1994: Zachowanie konsumenta a współczesny marketing. Wyd. UŁ, Łódź, 111-127.
 • Jarco M. 2000: Globalna lokalność. Wprost, 16/2000, 62.
 • Karcz K. 1999:Etnocentryzm polskich konsumentów - bariera czy szansa w procesie integracji gospodarczej? [W:] Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa, 110-121.
 • Kos C. 1965: Wpływ dochodów na spożycie artykułów żywnościowych. PWE, Warszawa, 5-23.
 • Kowrygo B. 2000: Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce. SGGW, Warszawa, 40.
 • Kramer J. 1997:Konsumpcja w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa, 9-12.
 • Kramer T. 1983: Marketing. Akademia Ekonomiczna, Katowice, 79.
 • Małysa-Kaleta A. 2002: Konsumpcja w kształtowaniu jakości życia Polaków. [W:] Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych. PWE, Warszawa, 34.
 • Małysa-Kaleta A. 2004: Konsument i konsumpcja w obliczu nowych wyzwań. [W:] Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku. SGGW, Warszawa, 333.
 • Mazurek-Łopacińska K. 2003: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa, 44.
 • Mynarski S. 1990: Analiza rynku. Akademia Ekonomiczna, Kraków, 25.
 • Rejman K., Kowrygo B. 2002: Development trends in food processing and consumption in Poland. [W:] Future challenges for the Polish food sector and nutrition. SGGW, Warszawa, 12.
 • Wiszniewski E. 1983: Ekonomika konsumpcji. PWN, Warszawa, 67.
 • Żakowska-Biemans S. 2000: Żywność ekologiczna w zachowaniach konsumentów Polskich i krajów Unii Europejskiej. [W:] Konsument żywności i jego zachowania rynkowe. SGGW, Warszawa, 503-509.
 • Żelazna K. 2000: Zarządzenie zasobami wiejskich gospodarstw domowych. Wyd. SGGW, Warszawa, 102-108.
 • Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B. 2002: Ekonomika Konsumpcji. SGGW, Warszawa, al9, b48-50.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000111013448

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.