PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | nr 3 | 285--303
Tytuł artykułu

Państwo dobrobytu a efektywność gospodarcza

Warianty tytułu
Welfare state and economic effectiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest kwestia efektywności (sprawności) państwa dobrobytu, wokół której koncentruje się współczesny spór o „welfare state”. W ocenie społecznych efektów polityki państwa dobrobytu skoncentrowano się, przede wszystkim, na zależności między wielkością publicznych wydatków socjalnych a skalą ubóstwa i nierówności dochodowych. Z przeprowadzonej analizy wynika wniosek, że zarówno teoria ekonomii, jak i wyniki badań empirycznych nie dają podstaw do jednoznacznej oceny wpływu polityki państwa dobrobytu na efektywność gospodarki. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza krajów skandynawskich, wskazują, że bezpieczeństwo socjalne i konkurencyjność gospodarki nie są celami sprzecznymi. Efektywna gospodarka wymaga nie tyle „minimalnego państwa” co skutecznej polityki makroekonomicznej rządu, klimatu przejrzystości w działalności instytucji publicznych oraz polityki edukacyjnej i ochrony zdrowia, kształtującej wysoką jakość siły roboczej, (kapitału ludzkiego). (abstrakt oryginalny)
EN
The contemporary debate on merits and disadvantages of welfare state is centered on the efficacy and performance of the system. The assessment of social effects of policies pursued by a welfare state was, predominantly, concentrated on the dependence of poverty sphere and income inequalities on the volume of public expenditure. It follows from our analyses that neither the economic theory nor the results of empirical research provide unequivocal opinion to what extent welfare state's policies affect the performance of the economy. The experiences of EU member countries, especially the Scandinavian countries, point to the fact that social security and competitiveness of the economy do not constitute mutually contradictory goals. Productive economy to a smaller degree requires "a minimal state" but, rather, it depends on effective macroeconomic policy, on the transparency of operation of public institutions as well as on educational and health protection policies, which in turn contribute to the high quality of human assets. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
285--303
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Agell J., Why Sweden's Welfare State Needed Reform, "The Economic Journal" 1996, vol. 106, nr 439.
 • Arjona R., Ladaique M., Pearson M., Social Protection and Growth, "OECD Economic Studies" 2002, nr 35.
 • Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Brown C., Jackson P., Public Sector Economics, Basil Blackwell, Oxford, Cambridge 1990.
 • Buchanan J.M., Economics: Between Predictive Science and Moral Philosophy, Texas A&M University Press, College Station 1987.
 • Buchanan J.M., Explorations into Constitutional Economics, Texas A&M. University Press, College Station, Texas 1989.
 • Buchanan J.M., G. Tullock, The Calculs of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, University of Michigan Press, Ann Arbor 1962.
 • Coase R.H., The Problem of Social Cost, "Journal of Law and Economics" 1960, nr 3.
 • Danzinger S., Haveman R., Plotnick R., How Income Transfers Affect Work, Savings and the Income Distribution, "Journal of Economic Literature" 1981, vol. XIX, nr 3.
 • Denison E.F., Why Growth Rate Differ: Postwar Experience in Nine Western Countries, The Brookings Institution, Washington DC 1967.
 • Eurostat Yearbook 2004, European Communities, Luxembourg 2004.
 • Feldstein M., Social Security, Induced Retirement and Aggregate Capital Accumulation, "Journal of Political Economy" 1974, vol. 82, nr 5.
 • Human Development Report 2004, UNDP, New York 2004.
 • Lindbeck A., Hazardous Welfare-State Dynamics, "The American Economic Review" 1995, vol. 85, nr 2.
 • Pfaller A, Gough L, The Competitiveness of Industrialised Welfare States: A Cross-country Survey, w: Can the Welfare State Compete? A Comparative Study of Five Advanced Capitalist Countries, red. A. Pfaller, I. Gough, G. Therborn, Macmillan, London 1991.
 • Rutkowski W., Ewolucja szwedzkiego państwa dobrobytu, "Polityka Społeczna" 2005, nr 4.
 • Sandmo A., Buchanan on Political Economy. A Review Article, "Journal of Economic Literature" 1990, vol. XXVIII, nr 1.
 • Saunders P., Klau F., The Role of the Public Sector. Causes and Consequences of the Growth of Government, OECD, Paris 1985.
 • Social Expenditure Database, OECD 2004, http://www.oecd.org/dataoecd /56/37/31613113.xls
 • Social Report 2003, European Commission, Luxembourg.
 • Tanzi V., Schuknecht L., Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 • The Global Competitiveness Report 2005-2006, World Economic Forum, http://weforum.org
 • The Social Situation in the European Union 2003, European Commission, Luxembourg.
 • Thompson L.H., The Social Security Reform Debate, "Journal of Economic Literature" 1983, vol. XXI, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000111330250

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.