PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | nr 3 | 347--369
Tytuł artykułu

Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej

Warianty tytułu
The interests of European agriculture in the light global conditions of economic policy making
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono uwarunkowania, w jakich kraje UE prowadzą politykę gospodarczą, a co za tym idzie i politykę rolną. Przedstawiono uniwersalia polityki rolnej wynikające z konieczności retransferu nadwyżki ekonomicznej w rolnictwie. Następnie zajęto się kwestią konsekwencji reformy MacSharry’ego dla polityki rolnej w UE. Wykazano, że polityka gospodarcza w krajach UE kształtowana jest według zasady wahadła, która polega na przemiennym stosowaniu różnych opcji polityki fiskalnej i pieniężnej. Zbudowano model wahadła, który pozwala określić charakter polityki gospodarczej w danym przedziale czasowym. Ukazano wpływ współzależności w polityce gospodarczej i rolnej UE po 1991 roku na nożyce cen i dochody rolnicze. Mimo istotnego wpływu koniunktury na nożyce cen rolniczych, brak jest związku pomiędzy dochodami rolniczymi a większością wskaźników makroekonomicznych. Okoliczność ta w warunkach rosnącej dynamiki realnego parytetu dochodów rolniczych (ok. 5%) w okresie 1991-2002 dowodzi, że wspólna polityka rolna ma charakter prodochodowy i stabilizujący fluktuację dochodów rolniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents conditions under which EU member countries pursue economic and agricultural policies. The authors describe the universal principles of agricultural policy that result from the necessity to retransfer the economic surplus to agriculture. Further, we have analyzed economic policies of EU member countries after MacSharr's reform and we have proved that they follow the rule of a "pendulum". This rule consists in interchangeable application of different options of monetary and fiscal policies. On the basis of that survey we have constructed a model of pendulum which allows to define the character of economic policy implemented over a period of time. The model has been verified on data of several EU member countries. Finally, we have identified some interrelationships between economic and agricultural policies, characteristic of the period after 1991. The article points to the fact that despite the influence exerted by business cycle on the price scissors of incomes in agriculture, there is no relation between farmers' incomes and the majority of macroecono-mic indices. This, in turn, allows us to conclude that common agricultural policy is beneficial for stabilizing the agricultural incomes and for the reduction of income disparities. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
347--369
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Basu S., Taylor A., Business Cycles in International Historical Perspective "Journal of Economic Perspectives" 1999, nr 13.
 • Budnikowski A., Globalizacja a integracja europejska, "Zeszyty Naukowe KGS SGH" 2001, nr 10.
 • Charemza W., Deadman D., Nowa Ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 • Coleman W., Grant W., Josling T., Agriculture in the New Global Economy, E. Edgar, Cheltenham 2004.
 • Czyżewski A., Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa, w: Jaka polityka gospodarcza dla Polski?, red. U. Płowieć, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Bellona, Warszawa 2001.
 • Czyżewski A., Czyżewski B., The Process of Globalization and Its Influence on Integration in Agri-food Sector, "Management" 2002, nr 6.
 • Czyżewski A., Grzelak A., Position of Agriculture in Period of Transition in Light of Selected Macroeconomic Conditioning, "Management" 2002, nr 6.
 • Czyżewski A., Grzelak A., The Significance of Institutional Conditions in Market Adaptations of Polish Economy After 1990, "Management" 2004, nr 1.
 • Czyżewski A., Henisz A., Agriculture in the Input-Output Analysis - Particular Transformation, "Management" 2002, nr 6.
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo AE, Poznań 2004.
 • Czyżewski A., Wawrzyniak Ł., Polityka rolna UE po reformie MacSharrego w warunkach różnych opcji polityki gospodarczej, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 4.
 • Economic Outlook 76, Annex Tables 2004, OECD, Paris.
 • European Central Bank 1996-2002, Annual Report, ECB, Frankfurt 2003.
 • Eurostat New Cronos Database 1991-2002, http:/www.esds.ac.uk/intemational/support/user-guides/eurostat/cronos.asp
 • Fischer R., Yates F., Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research, Oliver and Boyd LTD, Edinburgh 1996.
 • Floriańczyk Z., Kwestia dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa 2003.
 • Floriańczyk Z., Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na poziom i zróżnicowanie dochodów rodzin rolniczych w Polsce, rozprawa doktorska - maszynopis, IERiGŻ, Warszawa 2005.
 • Ingersent K., Rayner A., Agricultural Policy in Western Europe and United States, Northampton 1999.
 • O'Hara P., Cultural Contradictions of Global Capitalism, "Journal of Economic Issues" 2004, nr 38.
 • Roley V., Sellon G., Monetary Policy Actions and Long-term Interest rates, "Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City" 1995, nr 80.
 • Seliger B., The Impact of Globalization: Chances and Risks for Russia as a Transformation Country, "Eastern European Economics" 2004, nr 42.
 • Sobiecki R., Konkurencyjność polskiego rolnictwa w procesie globalizacji i integracji - zarys problemów, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2002, nr 4.
 • Stiglitz J., Globalizacja, PWN, Warszawa 2004.
 • Szymański W., Globalizacyjne uwarunkowania integracji z Unią Europejską, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2003, nr 3.
 • Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 • Tomczak F., Rozwój rolnictwa światowego. Uwarunkowania i konsekwencje dochodowe, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 • Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 1998.
 • Wiśniewska J., Problem parytetu dochodowego gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, Wrocław 1998.
 • World Economic Outlook, Public Debt in Emerging Markets, IMF, Washington 2003.
 • Woś A., Związki rolnictwa z gospodarką narodową, PWRiL, Warszawa 1979.
 • Woś A., Zegar J., Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowanie, PWE, Warszawa 1983.
 • Woś A., Rolnictwo polskie wobec procesów globalnych w gospodarce, "Studia i Monografie, IERiGŻ" 2001, nr 105.
 • Woś A., Zegar J.St., Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000111525088

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.