PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | nr 3 | 387--402
Tytuł artykułu

Bezrobocie a zamachy samobójcze

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu przeniesienie na grunt polski wyników najważniejszych światowych badań agregatowych dotyczących problematyki związków pomiędzy bezrobociem a zamachami samobójczymi. Zawiera też analizę tych związków w Polsce w latach 1990-2003. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
387--402
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Agerbo E., Eriksson T., Mortensen P.B., Westergard-Nielsen N., Unemployment and Mental Disorders - an Empirical Analysis, Centre for Labour Market and Social Research, Science Park Aarhus, Aarhus 1998.
 • Agerbo E., Nordentoft M., Mortensen P., Familial, Psychiatric, and Socioeconomic Factors for Suicide in Young People: Nested Case-control study, "British Medical Journal" 2002, vol. 325, nr 7355.
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 1992-2001, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002.
 • Bańka A., Derbis R., Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, Wydawnictwo PRINT-B, Poznań-Częstochowa 1995.
 • Bartley M., Owen C., Relation Between Socioeconomic Status, Employment and Health During Economic Change 1973-1993, "British Medical Journal" 1996, vol. 313.
 • "Bezrobocie Rejestrowane", kwartalnik GUS, wszystkie numery z lat 1991-2003.
 • "Bezrobocie w Polsce", kwartalnik GUS, wszystkie numery z lat 1991-2003.
 • Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki, red E. Frątczak, Z. Strzelecki, J. Witkowski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1993.
 • Binczycka-Anholcer M., Samobójstwo, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2002.
 • Biuletyn Statystyczny, rocznik GUS, wszystkie numery z lat 1994-2003.
 • Blakely T.A., Collings S.C.D., Atkinson J., Unemployment and Suicide. Evidence for Causal Association?, "Journal of Epidemiology and Community Health" 2003, vol. 57, nr 8.
 • Borkowski T., Marcinkowski A., Socjologia bezrobocia, Interart, Warszawa 1996.
 • Brainerd E., Economic Reform and Mortality in the Former Soviet Union: A Study of the Suicide Epidemic in the 1990s, "European Economic Review" 2001, vol. 45, nr 4-6.
 • Breault K.D., Suicide in America: A Test of Durkheim's Theory of Religious and Family Integration, 1933-1980, "American Journal of Sociology" 1986, vol. 92, nr 3.
 • Charemza W., Deadman D., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 • Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Durkheim E., Samobójstwo, w: Logika analizy socjologicznej. Wybór tekstów, A. Sułek (wyb.), Warszawa 1979.
 • Dzięcielska-Machnikowska S., Jak żyją bezrobotni w III Rzeczpospolitej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1993.
 • Dziesięć lat prywatyzacji bezpośredniej, red. M. Jarosz, Instytut PAN, Warszawa 2000.
 • East W.N., On Attempted Suicide, with an Analysis of 1000 Consecutive Cases, "Journal of Mental Science" 1913, vol. 59
 • Ekonometria, red. M. Gruszczyński, M. Podgórska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003.
 • Falret J.P., De l'hypochondrie et du suicide, Paris 1822.
 • Fergusson D.M., Horwood L.J., Lynskey M.T., The Effects of Unemployment on Psychiatric Illness During Young Adulthood, "Psychological Medicine" 1997, vol. 27, nr 2.
 • Fryer D., Unemployment and Mental Health. Hazards and Challenges of Psychology in the Community, w: Health Effects of New Labour Market, red. K. Isaksson, Ch. Eriksson, T. Theoarell, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2000.
 • Gazińska M., Doszyń M., Samobójstwa - wskaźnik kondycji społeczeństwa. Analiza zamachów samobójczych w Polsce w latach 1960-1998, "Przegląd Statystyczny" 2001, z. 1-2.
 • Gerdtham Ulf-G., Johannesson M., The Relationship Between Happiness, Health, and Socioeconomic Factors: Results Based on Swedish Microdata, "Journal of Socio-Economics" 2001, vol. 30, nr 6.
 • Góra M., Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, "Ekonomista" 2005, nr 1.
 • Greene W.H., Econometric Analysis, Prentice Hall Publishers 1997.
 • Gujarati D.N., Basic Econometrics, McGraw-Hill International Editions, New York 1995.
 • Hintikka J., Pesonen T., Saarinen P., Tanskanen A., Lehtonen J., Viinamäki H., Suicidal Ideation in the Finnish General Population. A 12-month Follow-up Study, "Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology" 2001, vol. 36, nr 5.
 • Hołyst B., Staniaszek M., Binczycka-Anholcer M., Samobójstwo, red. B. Hołyst, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2002.
 • Hołyst B., Suicydologia, LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Jahoda M., Lazarsfeld P.F., Zeisl H., Marienthal. The Sociography of an Unemployed Community, Al-dine Atherton, New York 1933.
 • Janlert U., Unemployment and Health, w: Health Policy Implications of Unemployment, World Health Organization, Copenhagen 1985.
 • Jarosz M., Samobójstwa. Ucieczka przegranych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Johansson S. E, Sundquist J., Unemployment is an Important Risk Factor for Suicide in Contemporary Sweden: an 11 Year Follow-up Study of a Cross-sectional Sample of 37 789 People, "Public Health" 1997, vol. 111.
 • Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 • Kabaj M., Koptas G., Bezrobocie długookresowe, "Studia i Materiały", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1995.
 • Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, red. M. Jarosz, Warszawa 1996.
 • Kelvin P., Jarrett J.E., Unemployment. Its Social Psychological Effects, Cambridge University Press, Editions de la Maison des Sciences de 1'Homme, Cambridge 1985.
 • Kennedy P., A Guide to Econometrics, Blackwell Publishing, UK 2003.
 • Komenda Główna Policji, wybrane statystyki, http://www.kgp.gov.pl, 6 maja 2004.
 • Kopsowa A.J., Research on Unemployment and Suicide, "Journal of Epidemiology and Community Health" 2003, vol. 57, nr 8.
 • Koptas G., Następstwa utraty pracy w opiniach bezrobotnych, "Studia i Materiały", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1992.
 • Lazarsfeld P., Zawadzki B., Psychologiczne konsekwencje bezrobocia, "Kultura i Społeczeństwo" 1992, nr 2.
 • Lenkerd B., Psychological Consequences of Unemployment. A Background Study, City University Press, Stockholm 1995.
 • Lester D., Yang B., The Economy and Suicide. Economic Perspectives on Suicide, Nova Science Publishers, New York 1997.
 • Lester D., Yang B., Unemployment and Suicidal Behaviour, "Journal of Epidemiology and Community Health" 2003, vol. 5 7, nr 8.
 • Lewis G.,. Sloggett A., Suicide, Deprivation and Unemployment: Record Linkage Study, "British Medical Journal" 1998, vol. 317, nr 8.
 • Lipka A., Indywidualne koszty bezrobocia. Próba klasyfikacji, "Polityka Społeczna" 1992, nr 3.
 • Manek A.M., Psychologiczna problematyka bezrobocia, "Przegląd Psychologiczny" 1991, nr 1.
 • Manek A.M., Wartościowanie własnej sytuacji życiowej przez bezrobotnych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1998.
 • Mäkinen I.H., Effects on Suicide Rate of Having Reduced Unemployment is Uncertain, "British Medical Journal" 1999, vol. 318, nr 7185.
 • Mäkinen I.H., On Suicide in European Countries. Some Theoretical, Legal and Historical Views on Suicide Mortality and Its Concomitants, Acta Universitatis Stockholmiensis, Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1997.
 • Moreli S., Page A., Taylor R., Unemployment and Youth Suicide, "The Economic and Labour Relations Review" 2001, vol 12 (1).
 • Morrel S., Taylor R., Quine S., Kerr Ch., Suicide and Unemployment in Australia 1907-1990, "Social Sciences and Medicine" 1993, vol. 36 (6).
 • Norström T., Deriving Relative Risks From Aggregate Aata, "Journal of Epidemiology and Community Health" 1988, nr 42.
 • Norström T., The impact of Alcohol, Divorce and Unemployment on Suicide: A Multilevel Analysis, "Social Forces" 1995, vol. 74 (1).
 • Platt S., Suicidal Behaviour and Unemployment: a Literature Review, w: Health Policy Implications of Unemployment, World Health Organization, Geneva 1985.
 • Płużek Z., Psychologiczne aspekty samobójstw, "Znak" 1974, nr 7-8.
 • Preti A., Miotto P., Social and Economic Influence on Suicide. A Study of the Situation in Italy,,Archives of Suicide Research" 1999, vol. 5, nr 2.
 • Preti A., Unemployment and Suicide, "Journal of Epidemiology and Community Health" 2003, vol. 57, nr 8.
 • Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, t. 12 (21), Bezrobocie. Psychologiczne i społeczne koszty transformacji systemowej, red. Z. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995.
 • Rancans E., Salander-Renberg E., Jacobsson L., Major Demographic, Social and Economic Factors Associated to Suicide Rates in Latvia 1980-98, "Acta Psychiatrica Scandinavica" 2001, vol. 103, nr 4.
 • Retowski S., Psychologiczne korelaty długotrwałego bezrobocia, "Przegląd Psychologiczny" 1995, t. 38, nr 1-2.
 • Retowski S., Zróżnicowanie psychologicznych reakcji na bezrobocie: bierni, przystosowani, desperaci i wyrachowani, "Przegląd Psychologiczny" 1995, t. 38, nr 1-2.
 • Rocznik Statystyczny 2003, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004.
 • Różne oblicza bezrobocia, red. M. Szylko-Skoczny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1999.
 • Sainsbury P., Jenkins J., Levey A., The Social Correlates of Suicide in Europe, w: The Suicide Syndrome, red. R. Farmer, S. Hirsch, Croom Helm, London 1980.
 • Samobójstwo, Materiały z I Konferencji Suicydologicznej w Łodzi w dniach 24-25 listopada 1995, B. Hotyst, M. Staniaszek, Warszawa-Łódź 1995.
 • Simpson M.E., Conklin G.H., Socioeconomic Development, Suicide and Religion: A Test of Durkheim's Theory of Religion and Suicide, The University of North Carolina Press, North Carolina 1989.
 • Skarżyńska K., Psychologiczne aspekty bezrobocia, "Nowiny Psychologiczne" 1992, nr 1.
 • Smith R., I Can't Stand it any More. Suicide and Unemployment, "British Medical Journal" 1985, vol. 291.
 • Stearns A.W., Suicide in Massachusetts, "Mental Hygiene" 1921, vol. 5.
 • Stock J.H., Watson M.W., Introduction to Econometrics, Addison Wesley, Boston 2003.
 • Suicide. An Unnecessary Death, red. D. Wasserman, Martin Dunitz, London 2001.
 • Terelak J.F., Psychologia pracy i bezrobocia, Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1993.
 • The Health Impact of Unemployment, Canadian Public Health Association 1996 Discussion Paper, http://www.cpha.ca/english/policy/pstatem/unempl/page1.htm, 4 maja 2004.
 • Trovato F., Suicide and Ethnic Factors in Canada, "International Journal of Social Psychiatry" 1986, vol. 32, nr 3.
 • Unemployment. Personal and Social Consequences, red. S. Fineman, Tavistoc Publications, London 1987.
 • Warr P., Work, Unemployment and Mental Health, Clarendon Press, Oxford 1987.
 • Vigderhous G., Fishman G., The Impact of Unemployment and Familial Integration on Changing Suicide Rates in the USA 1920-1969, "Social Psychiatry" 1978, vol. 13, nr 4.
 • Vilhjalmsson R., Kristjansdottir G., Sveinbjarnardottir E., Factors Associated With Suicide Ideation in Adults, "Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology" 1998, vol. 33, nr 3.
 • Yang B., Stack S., Suicide and Unemployment: Predicting the Smoothed Trend and Yearly Fluctuations, "Journal of Socio-Economics" 1992, vol. 21(1).
 • Znaniecki F., Socjologia bezrobotnych, "Kultura i Społeczeństwo" 1992, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000111654200

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.