PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | nr 11-12 | 1--24
Tytuł artykułu

Narodziny i ewolucja treści znaczeniowej wyrażenia "koszt transakcyjny"

Autorzy
Warianty tytułu
The Origin and Evolution of the Term "Transaction Cost"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor pisze, że idea kosztownej wymiany była obecna w myśli ekonomicznej od jej „początków" i chociaż do XX wieku przybierała wiele form i treści znaczeniowych, to jednak uważamy ją za ideę elementarną. Niezwykle interesujące jest to, iż wyrażenie „koszt transakcyjny", u którego podstaw semantycznych leży idea kosztownej wymiany pojawiło się w literaturze ekonomicznej dopiero w latach czterdziestych XX wieku. Wśród czynników odpowiedzialnych za ten fakt należy wymienić postępującą formalizację teorii ekonomii, a co za tym idzie „uściślanie" jej podstawowych pojęć, a więc również wieloznacznego „tarcia". Wyrażenie „koszt transakcyjny" po raz pierwszy pojawia się właśnie w kontekście wymiany aktywów kapitałowych. W kolejnych latach pojęcie to zaczyna być używane do opisu kosztów wymiany praw własności, wydatków związanych z prowadzeniem transakcji w modelu Arrowa-Debreu, kosztów pomiaru charakterystyk dóbr, a także wydatków związanych z określoną instytucjonalną strukturą produkcji.
EN
The article tracks the origin of the term "transaction cost" and shows changes in the meaning of the phrase over time. The author applies analysis methods commonly used in research into the history of economic ideas. The article shows how the term "transaction cost" originated and developed and presents various forms of "elementary ideas," focusing on the concept of "costly exchange" and "transaction cost." The study also showed that initially the term "transaction cost" had a strictly specific meaning (as the cost of transferring capital assets, for example). With time, as new institutional economics developed, the term lost its limited meaning and became a more general category. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1--24
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Alchian A.A., Demsetz H., [1972], Production, Information Costs, and Economic Organization, "American Economic Review", 62(5): 777-795.
 • Allen D.W., [1999], Transaction Costs, [w:] Encyclopedia of Law and Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics (red.) B. Bouckaert, G. De Geest, Edward Elgar, Cheltenham, s. 894-926.
 • Anderson G.M., Goff B.L., Tollison R.D., [1988], The Rise and (Recent) Decline of Mathematical Economics, "Bulletin of the History of Economics Society", 8(1): 44-48.
 • Arena R., [2002], Schumpeter and Walras, Annual Meeting of the International Walras Association, 20.09.2002, University Lyon II, France (maszynopis).
 • Arrow K.J., [1965], Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care: Reply (The Implications of Transaction Costs and Adjustment Lags), "American Economic Review", 55(3): 154-58.
 • Arystoteles, [1964], Polityka, PWN, Warszawa.
 • Barro R.J., Santomero A.M., [1972], Household Money Holdings and the Demand Deposit Rate, "Journal of Money, Credit and Banking", 5: 397-413.
 • Barzel Y., [1982], Measurement Cost and the Organization of Markets, "Journal of Law and Economics", 25(1): 27-48.
 • Barzel Y., [1985], Transaction Costs: Are They Just Costs?, "Journal of Institutional and Theoretical Economics", 141: 4-16.
 • Baumol W.J., [1952], The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach, "Quarterly Journal of Economics", 66(4): 545-556.
 • Bernard Ch.I., [1938], The Functions of the Executive, Harvard University Press, Cambridge MA.
 • BlaugM., [1992, 1995], The Methodology of Economics or How Economists Explain, Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge (przekład polski: Metodologia ekonomii, tłum.B. Czarny, PWN, Warszawa 1995).
 • Blaug M., [1996, 2000], Economic Theory in Retrospect, Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, (przekład polski: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, tłum. I. Budzyńska, H. Figaszewska, H. Hagemajer, S. Kubielas, A. Szeworski, Z. Wiankowska-Ładyka, PWN, Warszawa 2000).
 • Brzeziński M., [2004], Kryteria oceny dobrobytu społecznego. Z historii współczesnej ekonomii dobrobytu, niepublikowana praca doktorska, WNE UW.
 • Coase R.H., [1937], The Nature of the Firm, "Economica", 4: 336-405.
 • Coase R.H., [1991], The Institutional Structure of Production, Lecture to the Memory of Alfred Nobel (http://nobelprize.0rg/economics/laureates/l 991/coase-lecture.html).
 • Coase R.H., [1993a], The Nature of the Firm: Origin, [w:] The Nature of the Firm. Origins, Evolution, and Development, (red.), O.E. Williamson, S.G. Winter, Oxford University Press, Oxford, s. 34-47.
 • Coase R.H., [1993b], The Nature of the Firm: Meaning, [w:] The Nature of the Firm. Origins, Evolution, and Development, (red.), O.E. Williamson, S.G. Winter, Oxford University Press, Oxford, s. 48-60.
 • Coase R.H., [1993c], The Nature of the Firm: Influence, [w:] The Nature of the Firm. Origins, Evolution, and Development, (red.), O.E. Williamson, S.G. Winter, Oxford University Press, Oxford, s. 61-74.
 • Coase R.H., [1993d], Coase on Posner on Coase: Comment, "Journal of Institutional and Theoretical Economics", 149(1): 96-98.
 • Collard D.A., [1993], High Hicks, Deep Hicks and Equilibrium, "History of Political Economy", 25(2): 331-350.
 • Davidson M.G., [1896], Friction in Economics, [w:] Dictionary of Political Economy, (red.), I. Palgrave, Macmillan, London.
 • Demsetz H., [1964], The Exchange and Enforcement of Property Rights, "Journal of Law and Economics", 7: 11-26.
 • Demsetz H., [1966], Some Aspects of Property Rights, "Journal of Law and Economics", 9: 61-70.
 • Demsetz H., [1967], Towards a Theory of Property Rights, "American Economic Review", 57: 347-373.
 • Demsetz H., [1968], The Cost of Transacting, "Quarterly Journal of Economics", 82: 33-53.
 • Diamond A., [1980], Is Economics More Empirical?, "The History of Economics Society Bulletin", Summer, 2: 27-29.
 • Dutton D.S., Gramm W.P., [1973], Transactions Costs, the Wage Rate, and the Demand for Money, "American Economic Review", 63(4): 652-665.
 • Feige E.L., Parkin M., [1971], The Optimal Quantity of Money, Bonds, Commodity Inventories, and Capital, "American Economic Review", 61(3): 335-349.
 • Foley O.K., [1970], Economic Equilibrium with Costly Marketing, "Journal of Economic Theory", 2(3): 276-91.
 • Foss N.J., Lando H., Thomsen S., [1999], The Theory of the Firm, [w:] Encyclopedia of Law and Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics, (red.), B. Bouckaert, G. De Geest, Edward Elgar, Cheltenham, s. 631-658.
 • Hahn F.H., [1971], Equilibrium with Transaction Costs, "Econometrica" 39(3): 417-39.
 • Handa J., [2000], Monetary economics, Routledge, London-New York.
 • Hardt Ł., [2004], Historyczna rekonstrukcja powstania i rozwoju ekonomii kosztów transakcyjnych, "Studia Ekonomiczne", 1-2 (XL-XLI), 95-110.
 • Hardt Ł., [2005], Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa", 1-2, 1-19.
 • Hardt Ł., [2006], Transaction Cost Economics as a Three Dimensional Externally Driven Research Program, "Studia Ekonomiczne", 1-2, s. 7-31.
 • Hayek F.A., [1945, 1998], The Use of Knowledge in Society, "American Economic Review", 35(4): 519-530 (przekład polski: Wykorzystanie wiedzy w spoteczeństwie, [w:] Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Hayek F., tłum. G. Łuczkiewicz, Znak, Kraków 1998).
 • Hicks J.R., [1935], A Suggestion for Simplifying the Theory of Money, "Economica", 2(5): 1-19.
 • Hymer S.H., [1960], The International Operations of National Firms: A Study of Foreign Direct Investment, Ph.D. Thesis, wyd. pierwsze, MIT Press, Cambridge MA, 1976.
 • Jao Y.C., [1978], The Square-Root Formula in Monetary Theory, "Hong Kong Economic Papers", 12: 37-62.
 • Jensen M., Meckling W.. [1976], Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", 3(4): 305-360.
 • Kalaitzidakis P.T., Mamuneas P., Stengos T, [2003], Rankings of Academic Journals and Institutions in Economics, "Journal of the European Economic Association", 1(6): 1346-1366.
 • Kaldor N., [1934], The Equilibrium of the Firm, "The Economic Journal", 44(173): 60-76.
 • Karni E., [1973], The transactions Demand for Cash: Incorporation of the Value of Time into the Inventory Approach, "Journal of Political Economy", 81(5): 1216-1225.
 • Karni E., [1974], The Value of Time and the Demand for Money, "Journal of Money, Credit and Banking", 6(1): 45-64.
 • Keynes J.M., [1930], A Treatise on Money, Harcourt, Brace and Co., New York.
 • Klaes M., [2000a], The History of the Concept of Transaction Costs: Neglected Aspects, "Journal of the History of Economic Thought", 22(2): 191-216.
 • Klaes M., [2000b], The Birth of the Concept of Transaction Costs: Issues and Controversies, "Industrial and Corporate Change", 9(4): 567-593.
 • Klaes M., Sent E.M., [2005], A Conceptual History of the Emergence of Bounded Rationality, "History of Political Economy", 37(1): 27-59.
 • Koselleck R., [1972, 2001], Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte, [w:] Soziologie und Sozialgeschichte, (red.), Lutz P., Kölner Zeitschrift für Soziologie und So zialpsychologie, Sonderheft 16, s. 116-131 (przekład polski: Historia pojęć a historia spoteczna, [w:] Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Wyd. Poznańskie, Poznań 2001).
 • Kurz M., [1974], Equilibrium in a Finite Sequence of Markets with Transaction Cost, "Econometrica", 42(1): 1-20.
 • Lees D.S., Rice R.G., [1965], Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care: Comment, "American Economic Review", 55(3): 140-54.
 • Lovejoy A.O., [1965, 1999], The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea, Harper and Row Publishers, New York (przekład polski: Wielki łańcuch bytu: studium z dziejów idei, tłum. A. Przybysiawski, wyd. KR, Warszawa 1999).
 • Marschak J., [1950], The Rationale for the Demand for Money and of "Money Illusion", "Metroeconomica", 2: 71-100.
 • Marschak J., [1954], Towards an Economic Theory of Organization and Information, [w:] Decision Processes, (red.), R.M. Thrall, R.L. Davis, C.H. Coombs, John Wiley, New York, s. 187-220.
 • Marschak J., [1959], Remarks on the Economics of Information, "Cowles Foundation Working Paper", no 146.
 • MarschakJ., MakowerH., [1938], Assets, Prices and Monetary Theory, "Economica", 5(19): 261-288.
 • Menger K., [1893, 2004], Principles of Economics, edycja elektroniczna z 2004 r. opracowana przez Ludwig von Mises Institute (www.mises.org/etexts/menger/mengerprinciples.pdf).
 • Mises L., [1912, 1981], The Theory of Money and Credit, Liberty Fund, Indianapolis.
 • Niehans J., [1969], Money in a Static Theory of Optimal Payments Arrangements, "Journal of Money, Credit and Banking", 1(4): 706-26.
 • Niehans J., [1987], Transaction Costs, [w:] The New Palgrave: A Dictionary of Economics, (red.), J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman, Macmillan, London.
 • North D.C., Wallis J., [1986], Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870-1970, [w:] Long Term Factors in American Economic Growth, (red.), S.L. Engerman, R.E. Gallman, University of Chicago Press, Chicago, s. 95-148.
 • North D.C., [1990], Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Robinson A., [1934], The Problem of Management and the Size of the Firms, "The Economic Journal", 44(174): 242-257.
 • Schumpeter J., [1939], Business Cycles. A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process, The McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Scitovsky T, [1940], A Study of Interest and Capital, "Economica", 7(27): 293-317.
 • Smith A., [1776, 1954], An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Methuen and Co., Ltd. London (wydanie pierwsze) (przekład polski: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tłum. G. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski, A. Prejbisz, B. Jasińska, PWN, Warszawa 1954).
 • Starr R.M., [1970], Equilibrium and Demand for Media of Exchange in a Pure Exchange Economy with Transactions Costs, "Cowles Foundation Working Paper", no 300.
 • Starr R., Ostroy J.M., [1990], The Transactions Role of Money, [w:] Handbook of Monetary Economics, (red.), B.E Friedman, F.H. Hahn, Eisevier, New York.
 • Starrett D.A., [973], Inefficiency and the Demand for Money in a Sequence Economy, "Review of Economic Studies", 40(4): 437-448.
 • Stigler G.J., [1961], The Economics of Information, "Journal of Political Economy", 59(3): 213-225.
 • Tobin J., [1956], The Interest-Elasticity of Transactions Demand for Cash, "Review of Economics and Statistics", 38(3): 241-247.
 • Ulph A.M., Ulph D.T., [1975], Transaction Costs in General Equilibrium Theory - A Survey, "Economica", 42(168): 355-372.
 • Walras L., [1893], To Johan Gustave Knut Wickseil (list nr 1170), [w:] Correspondence of Leon Walras and Related Papers, Vol. II (1884-1897), (red.), W. Jaffe, Royal Netherlands Academy of Sciences and Letters, Amsterdam.
 • Wiliamson O.E., [1985, 1998], The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New York (przekład polski: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, tłum. J. Kropiwnicki, PWN, Warszawa 1998).
 • Williamson O.E., [1979], Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, "Journal of Law and Economics", 22(2): 233-261.
 • Williamson O.E., [1991], Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, "Administrative Science Quarterly", 36(2): 269-296.
 • Williamson O.E., [1994], Research Needs and Opportunities in Transaction Cost Economics, "Journal of Business Economics", 1(1): 45-46.
 • Williamson O.E., [2000], The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature", 38(3): 595-613.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000111827217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.