PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | nr 11-12 | 25--46
Tytuł artykułu

Czy w Polsce występuje efekt histerezy bezrobocia?

Autorzy
Warianty tytułu
Is There an 'Unemployment Hysteresis' Effect in Poland?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor tłumaczy, że histereza jest słowem pochodzenia greckiego i oznacza „nadejść później". Pojęcie histerezy związane jest przede wszystkim z naukami przyrodniczymi. W naukach ekonomicznych histereza znalazła zastosowanie przede wszystkim w badaniach nad problematyką zatrudnienia i bezrobocia oraz handlu międzynarodowego. Istota histerezy sprowadza się do tego, że równowaga systemu nie zależy tylko od sił zewnętrznych, ale również od jego własnej historii. W odniesieniu do bezrobocia histereza oznacza, że bezrobocie będzie się utrzymywało na poziomie wywołanym przez oddziaływanie różnych impulsów nawet wówczas, gdy przestaną one występować.
EN
The study sets out to determine if it is possible to speak of an "unemployment hysteresis" effect in Poland. The paper uses two research methods: a descriptive analysis of structural factors that may be responsible for changes in the Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) in Poland; and the Gordon method, on the basis of which the author checks the hypothesis about the existence of unemployment hysteresis in Poland. The analysis showed that structural changes were unlikely to contribute to an increase in NAIRU. On the basis of the Gordon model the author demonstrated that there was no reason to reject the hypothesis about the occurrence of "full unemployment hysteresis" in Poland. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
25--46
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Arendt Ł., [2005], Próba oszacowania NAIRU dla Polski, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 1-23.
 • Adamczyk A., Wlodarczyk R.W., [2006], Bezrobocie transformacyjne w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, (red.), S. Krajewski, R Kaczorowski, Wydawnictwo UL, Łódź, s. 9-34.
 • Aghion R, Blanchard O" [1994], On the Speed of Transition in Central Europe, NBER Macroeconomics Annual, s. 283-320.
 • Amable B., Henry J., Lordon R, Topól R., [1993], Unit-Root in the Wage-price Spiral Is Not Hysteresis in Unemployment, "Journal of Economic Studies", Vol. 20, No. 1/2, s. 123-135.
 • Baker D., Schmidt J., [1999], The Macroeconomic Roots of High European Unemployment: the Impact of Foreign Growth, artykuł prezentowany na konferencji Creating Competitive Capacity: Reassessing the Role of the U.S. and German Labor Market Institutions in the New Economy, Washington D.C.
 • Balakrishnan R., Michelacci C., [2001], Unemployment dynamics across OECD countries, "European Economic Review", Vol. 45, s. 135-165.
 • Blanchard O., [1991], Wage Bargaining and Unemployment Persistence, "Journal of Money, Credit, and banking Lecture", Vol. 23, No. 3, s. 277-292.
 • Blanchard O., [1997], Is There a Core of Usable Macroeconomics?, "American Economic Review", Vol. 87, No. 2, s. 244-246.
 • Blanchard O., [2005], Ekonomiczna przyszłość Europy, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12, s. 89-112.
 • Blanchard O., Summers L.H., [1986a], Hysteresis and the European Unemployment Problem, NBER Working Paper 1950.
 • Blanchard O., Summers L.H., [1986b], Hysteresis in Unemployment, NBER Working Paper 2035.
 • Blanchard O., Summers L.H., [1988], Beyond the Natural Rate Hypothesis, "American Economic Review", Vol. 78, No. 2, s. 182-187.
 • Bludnik L, [2004], Keynesistowskie teońe histerezy, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12, s. 49-68.
 • Bochenek M., [2004], Cienie przekształceń systemowych polskiej gospodarki, referat nadesłany na Ogólnopolską Konferencję Naukową Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków 20-22 września 2004.
 • Boeri T., [2001], Transition with Labour Supply, IZA Discussion Paper No. 257.
 • Boeri T., Terrell K., [2002], Institutional Determinants of Labour Reallocation in Transition, "Journal of Economic Perspectives", 16, s. 51-76.
 • Brainard L.S., Cutler D.M., [1993], Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment Reconsidered, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 108, No. 1, s. 219-243.
 • BRE Bank S.A., [2002], "Miesięczny Przegląd Makroekonomiczny" nr 27, listopad.
 • Camarero M., Carrion-i-Silvestre J.L., Tamarit C., [2005], Unemployment Dynamics and NAIRU Estimates for Accession Countries: a Univanate Approach, "Journal of Comparative Economics", Vol. 33, issue 3, s. 584-603.
 • Camarero M., Carrion-i-Silvestre J.L., Tamarit C., [2006], Testing for hysteresis in unemployment in OECD countries. New evidence using stationarity panel tests with breaks, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", Vol. 68, issue 2, s. 167-182.
 • Cobham D., Williams S., [1998], Hysteresis, the Phillips curve and the Costs of Monetary Union, "Applied Economic Letters", Vol. 5, s. 477-480.
 • Cromb R., [1993], A Survey of Recent Econometric Work on the NAIRU, "Journal of Economic Studies", Vol. 20, No. 1-2, s. 27-51.
 • Czyżewski A.B., [2002], Wzrost gospodarczy a popyt na pracę, "Banki Kredyt", nr 11-12, s. 123-133.
 • Eberwein C.J., Handa J., Mikhail O., [2003], The Measurement of Persistence and Hysteresis in Aggregate Unemployment, http://econwpa.wust!.edu:80/eps/mhet/papers/0311/0311002.pdf.
 • Elmeskov J., [1993], High and persistent unemployment: assessment of the problem and its causes, OECD Economics Department Working Paper No. 132.
 • Gajda J., [2002], Ekonometria praktyczna, Absolwent, Łódź.
 • Gordon R.J., [1989], Hysteresis in History: Was There Ever a Phillips Curve?, "American Economic Review", Vol. 79, No. 2, s. 220-225.
 • Góra M., [2002], Rynek pracy w Polsce: diagnoza i propozycje poprawy sytuacji, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, Katedra Ekonomii UL, Łódź, s. 283-305.
 • Gradzewicz M., Kolasa M., [2004], Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu metody VECM, "Bank i Kredyt", nr 2, s. 14-30.
 • Grosfeld I., Nivet J-E, [1999], Insider Power and wage setting In transition: Evidence from a panel of large Polish firms, 1988-1994, "European Economic Review", Vol. 43, s. 1137-1147.
 • Hargraves-Heap S.P., [1980], Choosing the Wrong "Natural" Rate: Accelerating Inflation or Decelerating Employment and Growth, "The Economic Journal", 90, s. 611-620.
 • Jackman R., [1998], European Unemployment: Why is it so High and What Should be Done about it?, [w:] Unemployment and the Australian Labour Market, G. Debelle, J. Borland, Reserve Bank of Australia and CEPR, s. 39-63.
 • Jackman R., [2002], Determinants of Unemployment in Western Europe and possible Policy Responses, paper presented at UNECE's 5th Spring Seminar, Geneva.
 • Jacobson T., Vredin A., Warne A., [1997], Common trends and hysteresis in Scandinavian unemployment, "European Economic Review", Vol. 41, s. 1781-1816.
 • Johansen K., [2002], Hysteresis in Unemployment: Evidence from Norwegian Countries, Norwegian University of Economics Working Paper No. 6.
 • Krugman R, [1994], Past and Prospective Causes of High Unemployment, Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, 4th quarter, s. 23-43.
 • Kryńska E., [2004], Państwo na rynkach pracy zintegrowanej Europy, [w:] Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach, (red.), M. Klamut, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 217-230.
 • Kwiatkowski E., [2002a], Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., [2002b], Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia, "Bank i Kredyt", nr 11-12, s. 149-155.
 • Kwiatkowski E., [2004], Integracja z Unią Europejską a rynek pracy w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 4, s. 81-94.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., [2002], Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce, "Ekonomista" nr 3, s. 329-346.
 • Layard R., Nickell S., Jackman R., [1991], Unemployment. Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press.
 • Layard R., Nickell S., Jackman R., [1994], The Unemployment Crisis, Oxford University Press.
 • Leon-Ledesma M.A., [2002a], Non-linearities and Hysteresis in OECD Unemployment, University of Kent Working Paper.
 • Leon-Ledesma M.A., [2002b], Unemployment hysteresis in the US States and the EU: a panel approach, "Bulletin of Economic Research" 54:2, s. 95-103.
 • Leon-Ledesma M.A., McAdam P., [2003], Unemployment, Hysteresis and Transition, European Central Bank Working Paper No. 234.
 • Lilien D.M., [1982], Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment, "The Journal of Political Economy", Vol. 90, No. 4, s. 777-793.
 • Lindbeck A., Snower D., [1986], Wage Setting, Unemployment and Insider Outsider Relations, "American Economic Review", Vol. 76, s. 235-239.
 • Lindbeck A., Snower D., [1988], Long-term Unemployment and Macroeconomic Policy, "American Economic Review", Vol. 78, No. 2, s. 38-43.
 • McDonald I.M., [2002], Equilibrium Unemployment: Theory and Measurement in Australia Using the Phillips Curve, "The Economic Record", Vol. 78, No. 243, s. 451-470.
 • Minford P, [2005], Europe's Unemployment: can the Vicious Circle be Broken? artykuł prezentowany na konferencji Political Economy and Social Policy of Western Europe, Indiana University.
 • Nickell S., [1993], Unemployment Revisited, "Journal of Economic Studies", Vol. 20, No. 1/2, s. 136-140.
 • Pallis D., [2006], The Trade-Off between Inflation and Unemployment in the New European Union Member-States, "International Research Journal of Finance and Economics", 1, s. 80-88.
 • Sneessens H., Dreze J., [1986], A Discussion of Belgium Unemployment Combining Traditional Concepts and Disequilibrium Econometrics, "Economica", Supplement, Vol. 53, s. 89-119.
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk R, [1998], Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa.
 • Socha M., Sztanderska U., [2000], Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa.
 • Strazicich M.C., Tieslau M., Lee J., [2001], Hysteresis in unemployment? Evidence from panel unit root test with structural change, maszynopis, University of North Texas.
 • Wojtyna A., [1994], Czy Polsce grozi efekt histerezy?, "Gospodarka Narodowa", nr 9, s. 1-10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000111835791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.