PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 20 | nr 76 | 153--173
Tytuł artykułu

Kierunki modyfikacji systemu analiz ekonomicznych w jednostkach samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Directions of modification of economic and financial analysis in local government units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost znaczenia jednostek samorządowych w gospodarce państwa oraz postępujące tendencje do ich całkowitego usamodzielniania powodują konieczność prawidłowego pomiaru osiągniętych efektów. Stosowane dotychczas metody pomiaru nie pozwalają obiektywnie ocenić prowadzone działania i nie są wolne od niedoskonałości. Kontrola wewnętrzna zajmuje się raczej merytoryczną stroną funkcjonowania organizacji, nie docenia jednak znaczenia założonych celów. Pogłębienie oceny sytuacji jednostki przez audyt również niewiele wnosi - pozwala wprawdzie spojrzeć na jednostkę jako całościowy system funkcjonujący w określonych warunkach, ale nie stwierdza, czy działalność samorządu przyczynia się do uzyskania zadowalających wyników. Dążenie do pełnej autonomii samorządów, wiążące się też z koniecznością większego udziału dochodów własnych, wymusza zmianę sposobu zarządzania w celu pozyskania nowych źródeł finansowania działalności jednostki lub efektywniejszego wykorzystanie już istniejących. Powstaje zatem konieczność ustalenia długoterminowego ogólnego planu działania organizacji, rozpisanego szczegółowo dla wszystkich obszarów funkcjonowania. Strategia ogólna oraz ustalone na jej podstawie plany działania poszczególnych obszarów powinny znaleźć odzwierciedlenie w zbudowanym systemie pomiaru wyników, uwzględniającym tzw. miękkie generatory korzyści. Wykorzystanie mierników niematerialnych do oceny wielu dotychczas zaniedbywanych i niedocenianych zasobów organizacji warunkuje prawidłowe funkcjonowanie jednostki w przyszłości i osiąganie przez nią zadowalających efektów. (abstrakt oryginalny)
EN
The increase of the meaning of municipal institutions in domestic economy causes the necessity of accurate measurement of the goals achieved. Commonly used methods are not objective and not fully reliable. The internal control refers mainly to the essential side of an unit's work. It does not evaluate the achieved goals. It omits many valuable information sources and underestimates the role of all resources in the process of effective operation. The fact is that municipal units' activity is usually recognized as an undisputed statutory right. Compulsory audit allows to analyze an institution as a system working in particular circumstances. However it does not allow to state whether the unit's work brings satisfactory results. Pursuance of full autonomy of local governments, arising from the need to increase self-generated revenues, requires modification of management mode in such a way as to find new sources of funding or use existing sources more effectively. Therefore, there is a need of setting a long-term plan of an unit's activity in every sphere of this activity. This general strategic plan and particular plans based on it should be reflected in the system of results measurement and should also include soft generators of advantages. Using the immaterial measures, allowing to assess many undervalued and neglected assets, determines the proper performance of the unit in the future and achievement of satisfactory results.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
153--173
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Balanced Scoercard — jako sposób na weryfikacją stopnia realizacji strategii, www.balanced - scorecard.pl
 • 2. Encyklopedia Powszechna, Kraków 2002, tom 7.
 • 3. Friedag H. R., Schmidt W., Moja strategiczna karta wyników, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003.
 • 4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 • 5. INTOSAI Standardy kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2000.
 • 6. Kapłan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 • 7. Kapłan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • 8. Kiczmachowski G, Strategiczna karta wyników - nowoczesne narzędzie zarządzania, www.isaca.org.pl
 • 9. Kuc B. R., Audyt wewnętrzny — teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 • 10. Kupijaj M., Efektywne zarządzanie i sposób pozyskiwania kapitału w spółkach prowadzących działalność komunalną, na przykładzie grupy kapitałowej Holdikom S.A., w: Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, red. naukowa Zarzecki D., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • 11. Matwiejczuk R., Efektywność -próba interpretacji, „Przegląd Organizacji", 2000, nr 11.
 • 12. Owsiak S., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów, Dz.U. z 2002 r., Nr 93, póz. 835.
 • 14. Skoczyłaś W., Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 63.
 • 15. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2003 r., Nr 15, póz. 148 - tekst jednolity.
 • 16. Wielowiejska M., Kontrola wewnętrzna — metoda na sprawdzenie realizacji celów, „Rachunkowość Budżetowa" 2003, nr 9.
 • 17. Winiarska K., Wołoszyn A. J., Rachunkowość budżetowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000111869459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.