PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 5 | 178
Tytuł artykułu

Rola kapitału zagranicznego w przemianach polskiego sektora bankowego

Warianty tytułu
The Role of Foreign Capital in Changes of Polish Bank Sector.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono przyczyny i uwarunkowania napływu kapitału zagranicznego do krajowych sektorów bankowych. Przedstawiono pozycję kapitału zagranicznego w sektorze polskim oraz czynniki polityczno-gospodarcze decydujące o obecnej strukturze własności. Zaprezentowano kontrowersje wokół udziału inwestorów zagranicznych w prywatyzacji polskiego sektora bankowego na tle doświadczeń wybranych krajów. W części empirycznej dokonano analizy funkcjonowania kapitału zagranicznego w polskim sektorze bankowym w latach 1994-2002.
EN
In this paper reasons and conditions of inflow of foreign funds in Polish bank sectors were covered. Position of foreign capital in Poland was presented together with ownership structure of capital. In empirical part of this paper the author showed analysis of functioning foreign capital in Polish bank sector in years 1994-2002. (KZ)
Rocznik
Numer
Strony
178
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Publikacje zwarte i artykuły
 • Aharoni Y., The Foreign Investment Decision Process, Harward Graduate School of Business, Cambridge, MA 1966.
 • Aliber R.Z., The Multinational Enterprise in a Multiple Currency World [w:] The Multinational Enterprise, J. Dunning (ed.), Allen and Unwin, London 1971.
 • Aliber R.Z., A Theory of Direct Foreign Investment [w:] The International Corporation, C.P. Kindleberger (ed.), MIT Press, Massachusetts 1970.
 • Aliber R.Z., Towards a Theory of International Banking, Economic Review, Federal Reserve Bank of San Francisco, Spring 1976.
 • Babic-Hodovic V., FDI and Banking Integration in Bosnia and Herzegovina - Influences on the Economic Growth in BiH, OECD Global Forum on International Investment, New Horizons and Policy Challenges for Foreign Direct Investment in the 21th Century, Mexico City, 26-27 November 2001.
 • Baka W., Rozwój sektora bankowego w Polsce na tle doświadczeń europejskich, "Bank" 1999, nr 3.
 • Baka W., Zarys rozwoju i aktualne problemy funkcjonowania sektora bankowego w Polsce, "Prawo Bankowe" 2000, nr 1.
 • Banking in Transition Economies: Developing Market Oriented Banking Sectors in Eastern Europe, J. Bonin, K. Mizsei, I. Szckely, P. Watchel, Edward Elgar Publ., Cheltenham, UK 1998.
 • Bankowość. Podręcznik akademicki, pod red. W.L. Jaworskiego, Z. Zawadzkiej, Poltext. Warszawa 2001.
 • Barlow E.R., Wender I.T. Foreign Investment and Taxation, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 1955.
 • Beck T., Demirguc-Kunt A., Levine R., Bank Concentration and dises, University of Minnesota Carlson School of Management Working Paper and World Bank Policy Research Paper No 3041, Washington, August 2003.
 • Beleza L.M., Portugalskie doświadczenia w restrukturyzacji i prywatyzacji banków, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa i BRE Bank, Warszawa 2001.
 • Belka M., Prusik M., System bankowy, "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 11.
 • Bell G.K., Volatile Exchange Rates and the Multinational Finn: Entry, Exit and Capacity Options [w:] Real Options in Coiporate Investment, L. Trigeorgis (ed.), Praeger, Westport, CT 1995.
 • Berger A.N., Mester L.J., Inside the Black Box, What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions?, "Journal of Banking and Finance" 1997, nr 21.
 • Bliattacharaya J., The Role of Foreign Banks in Developing Countries: A Sim>ey of the Evidence, Cornell University, Mimeo, 1993.
 • Brandt de O., EMU and the Structure of the European Banking System, BIS Conference Papers, 1999, vol. 7.
 • Brimmer A., Dahl F., Growth of American International Banking: Implications for Public Policy, "Journal of Finance" 1975, nr 30.
 • Brooke M., Remmers H., The Strategy of Multinational Enterprise, American Elsevier Publ., New York 1970.
 • Buch C.M., Opening Up for Foreign Banks: How Central and Eastern Europe Can Benefit, "Economics in Transition" 1997, nr 5(2).
 • Buch C.M., Golder S.M., Foreign versus Domestic Banks in Germany and the US: A Tale of Two Markets?, "Journal of Multinational Financial Management" 2001,11.
 • Buckley A., Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Buckley P.J., The Limits of Explanation. Testing the Internalisation Theoiy ofthe Multinational Enterprise, "Journal of International Business Studies" 1988,19.
 • Buckley P.J., The Role of Management in Intemalisation Theory, "Management International Review" 1993, 33.
 • Buckley P.J., Casson M., The Future of Multinational Enterprise, MacMillan & Co., London 1976.
 • Buckley P.J., Casson M., The Future of the Multinational Enterprise, 2nd ed., MacMillan, London 1991.
 • Büschgen H., Przedsiębiorstwo bankowe, t. 1, Poltext, Warszawa 1997.
 • Canada's Bank Barriers Fare, US Banker, vol. 109, iss. 9, New York, September 1999.
 • Casson M., Evolution of Multinational Banks: A Theoretical Perspective [w:] Banks as Multinationals, G. Jones (ed.), Routledge Publ., London 1990.
 • Casson M., The Finn and the Market, Allen and Unwin, London 1987.
 • Casson M., Multinational Monopolies and International Cartels [w:] The Economic Theory of the Multinational Enterprise, P. Buckley, M. Casson (eds), Macmillan, London 1985.
 • Caves R.E., Discussion. Key Issues in International Banking, Proceedings of a Conference, Federal Reserve Bank of Boston, Boston 1977.
 • Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometńa, PWE, Warszawa 1997.
 • ChoK.R.,Determinants of International Banks, "Management International Review" 1986, 26.
 • Cho K.R., Multinational Banks: Their Identities and Determinants, UMI Research Press, Michigan 1985.
 • Chung W.K., Fouch G.G., Foreign Direct Investment in the United States in 1979, "Survey of Current Business" 1980, 56.
 • Claessens S., Demirguc-Kunt A., Huizinga H., How Does Fereign Entry Affect Domestic Banking Markets? "Journal of Banking & Finance" 2001, 25.
 • Coase A.H., The Nature of the Finn, "Economica" 1937, 4.
 • Cohen B., Multinational Firms and Asian Exports, Yale University Press, New Haven and London 1975.
 • Considerable Increase in Foreign Banking in the United States Since 7972, Comptroller General of the United States, General Accounting Office, Washington DC 1979.
 • Cost and Profit Efficiency in European Banks, J. Maudos, J.M. Pastor, F. Perez, J. Quesada, "Journal of International Financial Markets, Institutions and Money" 2002, 12.
 • Dages G., Goldberg L., Kinney D., Lending in Emerging Markets: Foreign and Domestic Bank Participation in Emerging Markets: Lessons from Mexico and Argentina, Economic Policy Review - Federal Reserve Bank of New York, (6), New York 2000.
 • Davis K., Lewis M., Foreign Banks and the Financial System. Australian Financial System Inquiry, Commissioned Studies and Selected Papers, Part 1, Australian Government Publishing Service, Canberra 1982.
 • Dąbrowska K., Gruszczyński M., Kapitał zagraniczny a transformacja sektom finansowego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Dąbrowska K., Gruszczyński M., Kapitał zagraniczny w polskim sektorze bankowym a efektywność polityki pieniężnej [w:] Reformy strukturalne a polityka pieniężna, XXII Konferencja naukowa, NBP, Falenty 2003.
 • Dean J., Giddy L, Strangers and Neighbours: Cross-border Banking in North America, "Banca Nationale del Lavoro Quarterly Review" 1981.
 • Demirguc-Kunt A., Huizinga H., Determinants of Commercial Bank Interest Maigins and Profitability: Some International Evidence, "World Bank Economic Review" 1999, (2), 13.
 • Demirguc-Kunt A., Huizinga H., The Taxation of Domestic and Foreign Banking, "Journal of Public Economics" 2001, 79.
 • Demirguc-Kunt A., Levine R., Mine H.G., Opening to Foreign Banks: Issues of Stability, Efficiency and Growth [w:] The Implications of Globalization of World Financial Markets, L. Seongtae (ed.), Bank of Korea, Seoul 1998.
 • Demsetz H., Industry Structure, Market Rivalry and Public Policy, "Journal of Law and Economics" 1973, 16.
 • Denison E.F., Why Economic Growth Rates Differ: Post-war Experience in Nine Western Countries, DC: Brookings Institution, Washington 1967.
 • De Young R., Hasan L., The Performance of de novo Commercial Banks: A Profit Efficiency Approach, "Journal of Banking and Finance" 1998, 22.
 • De Young R., Nolle D.E., Foreign-owned Banks in the US Earning Market Share or Buying It?, "Journal of Money, Credit and Banking" 1996, 28.
 • Dobosiewicz Z., Banki zagraniczne w polskim systemie bankowym, "Bank i Kredyt" 1995, nr 9.
 • Dobosiewicz Z., Podstawy bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Dobre intencje, wypowiedź W. Kulczyckiego w rozmowie z F. Kowalikiem, "Bank" 2000, nr 4.
 • Dufey G., Giddy I.H., Innovation in the International Financial Markets, "Journal of International Business Studies" Fall 1981.
 • Dunning J.H., The Determinants of International Production, Oxford Economic Papers 1973, 25.
 • Dunning J.H., The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions, "Journal of International Business Studies" 1988, 19.
 • Dunning J.H., Trade, Location of Economic Activity and MNE: A Search for an Eclectic Approach [w:] The International Allocation of Economic Activity, B. Ohlin, P. Hessel-born, P. Wijkman (eds), Proceedings of a Nobel Symposium held in Stockholm, Mac-Millan Press, London 1977.
 • Dunning J.H., United States Foreign Investment and the Technology Gap [w:] North American and Western Economic Policies, C.P. Kindleberger, A. Shonfield (eds), MacMillan & Co., London 1971.
 • European Bank for Reconstruction and Development, Transition Report 2000.
 • The Effect of Foreign Entry on Argentina's Domestic Banking Sector, G.R.G. Clarke, R. Cull, L. D'Amato, A. Molinari, World Bank Policy Research Working Paper, No 2158, The World Bank Development Research Group, Regulation and Competition Policy and Finance, Washington, August 1999.
 • Euh Y.D., Baker J., The Korean Banking System and Foreign Influence, Routledge, London 1990.
 • Ewolucja struktury systemu bankowego w Polsce w latach 1989-1994, E. Lewicka, P. Puchalski, M. Szczypiński, M. Woronowicz, www.akson.sgh.wa.pl/sknb/sysbank.htm, 20.11.2001.
 • Fabrycki W., Zalewski R., Prywatyzacja i konsolidacja banków. Aspekty prawne, ABN Studio, Warszawa 1995.
 • Faini R., Galii G., Giannini C., Finance and Development: The Case of Southern Italy [w:] Finance and Development: Issues and Experience, A. Giovannini (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 • Favero C., Papi A.L., Technical Efficiency and Scale Efficiency in the Italian Banking Sector: Non-parametric Approach, "Applied Economics" 1995, nr 27.
 • Feis H., Europe, The World's Banker: 1870-1914, Kelley, New York 1964.
 • Fielke N. S., The Growth of US Banking Abroad: An Analytical Sun'ey. Key Issues in International Banking, Proceedings of a Conference, Federal Reserve Bank of Boston, Boston 1977.
 • Financial System and the Role of Banks in Monetary Policy Transmission in the Euro Area, M. Ehrmann, L. Gambacorta, J. Martinez-Pages, P. Sevesrte, A. Worms, ECB Working Paper 2001, nr 105.
 • Flowers E.B., Oligopolistic Reaction in European Direct Investment in the United States, "Journal of International Business Studies" 1976, t. 7, nr 2.
 • Foreign Bank Entry Policy, Consultation Paper, Department of Finance, Canada 2001.
 • Foreign Bank Penetration of Newly Opened Markets in the Nordic Countńes, L. Engewall, R. Marquardt, T. Pedersen, A.E. Tschoegl, "Journal of International Financial Markets, Institutions and Money" 2001, nr 11.
 • Forsgren M., Managing the Internationalization Process: A Swedish Case, Routledge, London 1989.
 • Gelb A., Sagari S., Banking [w:j The Uruguay Bond: Services in the World Economy, P. Messerlin, K. Sanvant (eds), The World Bank and UN Centre on Transnational Corporations, Washington DC 1990.
 • Gerschenkron A., Economic Backwardness in Historical Perspective, Harvard University Press, Cambridge 1962.
 • Giddy I.H., The Theory and Industrial Organization of International Banking [w:] The Internationalization of Financial Markets and National Economic Policy, R.G. Hawkins, R.M. Levich, C.G. Wihlborg (eds), Greenwich, Conn.: JAI Press Inc., 1983, vol. 3.
 • GlaessnerT., Oks D.,NAFTA, Capital Mobility, and Mexico's Financial System, World Bank, Mimeo, 1994.
 • Goldberg L.G., Saunders A., The Causes of US Bank Expansion Overseas, "Journal of Money, Credit and Banking" 1980,12.
 • Goldberg L.G., Saunders A., The Determinants of Foreign Banking Activity in the United States, "Journal of Banking and Finance" 1981, 5.
 • Goldberg L.G., Saunders A., The Growth ofOrganisational Forms of Foreign Banks in the US, "Journal of Money, Credit and Banking" 1981,13.
 • Gotajewska M., Wyczański P., Stability and Structure of Financial Systems in CEC5, Background document for the CEC5 governors meeting in Mid-May 2002.
 • Graham E.M., Exchange of Threat between Multinational Finns as an Infinitely Repeated Non-cooperative Game, "International Trade Journal" 1990, t. 4, nr 3.
 • Griffith J.M., Fogelberg L., Weeks H.S., CEO Ownership, Corporate Control and Bank Performance, "Journal of Economics and Finance" 2002, vol. 26, nr 2.
 • Grigorian D.A., Manole V., Determinants of Commercial Bank Performance in Transition: An Application of Data Envelopment Analysis, World Bank Policy Research Working Paper 2850, June 2002.
 • Grosse R., Goldberg L.G., Foreign Bank Activity in the United States: An Analysis by Country of Origin, "Journal of Banking and Finance" 1991,15 (6).
 • Grubel H.G., A Theory of Multinational Banking, "Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review", December 1977, 123.
 • Grubert H., Mutti J., Taxes, Tamfs and Transfer Pricing in Multinational Corporate Decision Making, "Review of Economics and Statistics" 1991, 73.
 • Grubert H., Slemrod J., The Effects of Taxes on Investment and Income Shifting to Puerto Rico, "Review of Economics and Statistics" 1998, 80.
 • Grzybowski M., Wytyczne polityki kredytowej wydawane przez Prezesa NBP w latach J983-1986, "Finanse" 1987, nr 4.
 • Hajkiewicz-Górecka M., Banki komercyjne w okresie transformacji w Polsce, www.if.gov.pl/Konferencje?Wilga_99/Referaty/Hajkiewicz.htm, 20.11.2001.
 • Hallen L., Johanson J., Seyed Mohamed N., Relationship Strength and Stability in International and Domestic Industrial Marketing, "Industrial Marketing and Purchasing" 1987, t. 2, nr 3.
 • Hancock D., Wilcox J., The Credit Crunch and the Availability of Credit to Small Business, "Journal of Banking and Finance", vol. 22, August 1998.
 • Hasan I., Marlon K., Development and Efficiency of the Banking Sector in a Transitional Economy: Hungarian Experience, Bank of Finland Institute for Economies in Transition Discussion Papers, 2000, 7.
 • Hawkins J., MihaljekD., The Banking Industry in the Emerging Market Economies: Competition, Consolidation and Systemic Stability-An Oven'iew, BIS Papers 2001, nr 4.
 • Heinkel R.L., Levi M.D., The Structure of International Banking, "Journal of International Money and Finance" 1992, nr 11.
 • Hennart J.F.,A Theory of Multinational Enterprise, The University of Michigan Press,Michigan 1982.
 • Hewson J., Liquidity Creation and Distribution in the Eurocurrency Markets, Lexington Books, Lexington 1975.
 • Hicks ].,A Theory of Economic History, Clarendon Press, Oxford 1969.
 • Hines J.R. Jr, Rice E.M., Fiscal Paradise: Foreign Tax Havens and American Business, "Quarterly Economic Review" 1996, 109.
 • Hood N., Young S., The Economics of Multinational Enterprise, Longman Group, London 1979.
 • Houpt J.V., International Activities of US Banks and in US Banking Markets, Federal Reserve Bulletin, Washington, September 1999.
 • How Does Privatization Work? Evidence from the Russian Shops, N. Barberis, M. Boycko, A. Shleifer, N. Tsukanova, "Journal of Political Eeconomy" 1996, nr 104.
 • Hultman C.W., McGee L.R., Factors Affecting Foreign Banking Presence in the US, "Journal of Banking and Finance" 1989,13.
 • Income Shifting in U.S. Multinational Corporations, D. Harris, R. Morck, J. Slemrod, B. Yeung [w:] Studies in International Taxation, A. Giovannini, R.G. Hubbard, J. Slemrod (eds), University of Chicago Press, Chicago 1993.
 • Informacja o stosowanych przez Narodowy Bank Polski podstawowych zasadach dopuszczania do działalności bankowej i nadawania upoważnień dewizowych, NBP, Warszawa, 21 maja 1993.
 • ING Barings, Capital and Money Market Report, April 2000, cyt. za: K. Rybiński, Wpływ polityki pieniężnej na proces dezinflacji w Polsce, "Bank i Kredyt" 2000, nr 7-8.
 • Introduction to the OECD Codes of Liberalization, OECD, Paris 1994.
 • Invest Bank. Zakupy w Intemecie. Wirtualna karta, "Rzeczpospolita" 2000, nr 275.
 • Jackowicz K., Kowalewski O., Koncentracja działalności sektom bankowego w Polsce w latach 1994-2000, Projekt badawczy Nr 5 H02C 041 21, finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Jackowicz K., Kurylek W., Rentowność banków komercyjnych działających w Polsce w latach 1995-2001 a bieżące decyzje menedżerskie i skumulowane w czasie skutki tych decyzji, "Bank i Kredyt" 2004, nr 2.
 • Jacquillat B., Solnik B., Multinationals Are Poor Tools for Diversification, "Journal of Portfolio Management" 1978, 4, Winter.
 • Jak skonstruować prywatyzację po polsku, wypowiedź W.L. Jaworskiego, "Bank" 2000, nr 2.
 • Jaworski W.L, Bankowość w regionie, "Bank 2000, nr 5.
 • Jaworski W.L., Polskie banki wobec wejścia do europejskiego systemu bankowego. Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa 1997.
 • Jaworski W.L., Szansę przetrwania banków o polskim kapitale [w:] Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Finansów i Bankowości, Pułtusk, 9-11 września 1999.
 • Jurkowska A.M., Tworzenie banków w Polsce przez kapitał zagraniczny, "Bank i Kredyt" 1998, nr 10.
 • Kaminsky G., Reinhart C., The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems, "American Economic Review" 1999, vol. 89, nr 3 (June).
 • Karpiński P., Pomiędzy globalizacją a atomizacją, "Bank" 2000, nr 1.
 • Kashyap A., Stein J., The Impact of Monetary Policy on Bank Balance Sheets, Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy 1995, vol. 42.
 • Kawalec S., Nieradko A., Stypułkowski C., Prywatyzacja banków w Polsce - doświadczenia Banku Handlowego, Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości, Warszawa 2000/2001.
 • Khoury S.J., International Banking: A Special Look at the Foreign Banks in the US, "Journal of International Business Studies" 1979,18.
 • Kindleberger C.P., American Business Abroad, Yale University Press, New Haven 1969.
 • Kindleberger C.P., International Banks as Leaders or Followers of International Business, "Journal of Banking & Finance" 1983, 7.
 • Kishan R.P., Opięła T.P., Bank Size, Bank Capital and the Bank Lending Chanel, "Journal of Money, Credit and Banking" 2000, 32 (1).
 • Knickerbocker F.T., Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise, Harvard University Press, Boston MA 1973.
 • Kochaniak K., Próba oszacowania kosztu kapitalu wlasnego w bankach w 2002 r. na podstawie modelu CAPM, "Bank i Kredyt" 2003, nr 2.
 • Kondrat Z., Koczan G., Struktura własnościowa węgierskiego systemu bankowego a efektywność polityki pieniężnej [w:] Reformy strukturalne a polityka pieniężna, XXII konferencja naukowa, Falenty 2002.
 • Konopielko Ł., Foreign Banks' Entry into Central and East European Markets: Motives and Activities, "Post-Communist Economies" 1999, vol. 11, nr 4.
 • Kopczewski T., Pawłowska M., Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000, cz. 1, Materiały i Studia NBP 2000, nr 11.
 • Kopczewski T., Pawłowska M., Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000, cz. 2, Materiały i Studia NBP 2001, nr 12.
 • Kornai J., Resource-constrained vs Demand-constrained Systems, "Econometrica" 1979, nr 47.
 • Kosiński B., Banki zagraniczne w polskim sektorze bankowym, "Bank i Kredyt" 1998, nr 5.
 • Kowalik F., Kosmopolityczny rynek, "Gazeta Bankowa" 2000, nr 1.
 • Kowalik F., Nie kończąca się opowieść, "Gazeta Bankowa" 1999, nr 35.
 • Kowalik F., Obcy w banku, "Gazeta Bankowa" 2000, nr 3.
 • Kowalik F., Zasoby i efekty, skrótowa prezentacja wyników badań M. Gospodarowicza, wydanych przez Departament Analiz i Badań Narodowego Banku Polskiego, "Gazeta Bankowa" 2000, nr 35.
 • Kowalski T., Banki w Polsce a perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej, "Bank" 2002, nr 3.
 • Krokhina L., Restructuring of Banking Systems in Central-Eastern Europe: Peifonnance in 2001 and for Outlook 2002, Revue Elargissement Spécial Banques, April 2002, nr 17.
 • Krugman P., International Finance and Economic Development [w:] Finance and Development: Issues and Experience, A. Giovannini (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 • Które banki powinny pozostać polskie? Wypowiedź W.L. Jaworskiego, "Bank" 1998, nr 4.
 • Kucharski M., Funkcjonowanie systemu bankowego bez mitów, "Finanse" 1988, nr 7-8.
 • Kwiecień Ł., Fuzjomania, "Gazeta Bankowa" 1999, nr 33.
 • Lachowski S., Proces prywatyzacji banków w Polsce - sukcesy i porażki, "Bank i Kredyt" 1997, nr 11.
 • Lachowski S., Prywatyzacja sektora bankowego jako czynnik wspomagający długofalowy wzrost gospodarczy (I), "Bank i Kredyt" 1998, nr 7-8.
 • Lachowski S., Prywatyzacja sektora bankowego jako czynnik wspomagający dtugofalowy wzrost gospodarczy (II), "Bank i Kredyt" 1998, nr 9.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., The Benefits of Privatization: Evidence from Mexico, "Quarterly Journal of Economics" 1999, nr 114.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Government Ownership of Banks, Discussion Paper, Harward University, Cambridge 2000, nr 1890.
 • Learner E.E., Let's Take the Con out of Econometrics, "American Economic Review" 1983, 23 [w:] Modelling Economic Series: Readings in Econometric Methodology, C.W.J. Granger (ed.), Oxford University Press, Oxford 1990.
 • Leaven L., Risk and Efficiency in East Asian Banks, World Bank Working Papers 1999, nr 2255.
 • Levine R., Foreign Banks, Financial Development, and Economic Growth [w:] International Financial Markets, Harmonization versus Competition, C.E. Barfield (ed.), The AEI Press, Publisher for the American Enterprise Institute, Washington DC 1996.
 • Levy H., Sarnat M., Alternative Efficiency Criteria: An Empirical Analysis, "Journal of Finance", December 1970.
 • Lewis M., Davis K., Domestic and International Banking, Philip A. Allan, Oxford 1987.
 • Lewis W.A., Economic Development with Unlimited Supplies of Labour, The Manchester School of Economic and Social Studies 1954, 22(2).
 • Lewis W.A., The Principles of Economic Planning, G. Allen & Unwin, London 1950.
 • Lipiński S., Zmierzch mitów, "Bank" 1998, nr 11.
 • Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., Privatization in the United States, "Rand Journal of Economics" 1997, nr 28.
 • Łyziak T., Reakcja aktywów banków komercyjnych na instrumenty oddziaływania banku centralnego, "Bank i Kredyt" 2000, nr 3.
 • McFadden C, Foreign Banks in Australia, The World Bank, Mimeo, 1994.
 • McKillop D.S., Glass J.C., Ferguson C., Investigating the Cost Performance of UK Unions Radial and Non-radial Measures, "Journal of Banking and Finance" 2002, 26.
 • Mechanizm transmisji polityki pieniężnej - współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski, R. Kokoszczyński, T. Łyziak, M. Pawłowska, J. Przystupa, E. Wróbel, Materiały i Studia NBP 2002, z. 151.
 • Megginson W.L., Nash R.C., Radenborgh van M., The Financial and Operating Perfonnan-ce of Newly Privatized Firms: An International Empirical Analysis, "Journal of Finance" 1994, nr 49.
 • Merrett D.T., Paradise Lost? British Banks in Australia [w:] Banks as Multinationals, G. Jones (ed.), Routledge, London 1990.
 • Meza de D., Ploeg van der F., Production Flexibility as a Motive for Multinationality, "Journal of Industrial Economics" 1987, t. 35.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. A. Budnikowskiego, B. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, P WE, Warszawa 1996.
 • Miklaszewska E., Zmiany strategii banków komercyjnych pod wpływem trendów w bankowości światowej [w:] V Forum Bankowe, Materiały konferencyjne, FEiBB, ZBP, Warszawa 1999.
 • Miklaszewska E., Zgliczyńska-Szemplińska T., Prywatyzacja sektora bankowego w Polsce a restrukturyzacja banków komercyjnych, Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości, Warszawa 2000/2001.
 • Minda Z., Smykla B., Nabywanie banków, "Bank" 1999, nr 8.
 • Musalem A., Vittas D., Demirguc-Kunt A., North American Free Trade Agreement: Issues on Trade in Financial Services for Mexico, World Bank Working Paper WPS 1153,1993.
 • Mydral G., Asian Drama, Pantheon, New York 1968.
 • NBP ponad spekulacjami, wypowiedź J. Rostowskiego w rozmowie z A. Białkowską-Gużyńską, "Businessman Magazine" 2003, vol. 5, nr 146.
 • Neumann von J., Morgenstern O., The Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton University Press, Pricenton New Jersey 1944.
 • Night D., Cho K.R., Krishnan S., The Role of Location-related Factors in US Banking Involvement Ahmad: An Empirical Examination, "Journal of International Business Studies" 1986.
 • Nowak A.Z., The Polish Banking Sector and the European Union Banking System, www.cc.uw.edu.pl/wydawnictwo/yearbook_no4/Nowak.pdf, 14.11.2001.
 • Nurske R., International Investment Today in the Light of Nineteenth-Century Experience, "Economic Journal" 1954, 64.
 • Ogrodnik M., Bank Privatization with Foreign Capital in Poland -pros and cons, Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic, VI, Privatization of the banking sector, Proceedings from the international conference, 17-18 October, OPFSU, Karvina 2001.
 • Operacje otwartego rynku na tle nadpłynności sektora bankowego w 2001 r., www.nbp.pl/ publikacje/index.html, 15.06.2003.
 • Oreziak L., Rynek finansowy Unii Europejskiej, Bibilioteka Bankowca, Warszawa 1999.
 • Ozkan-Gunay E.N., Measuring Cost Efficiency for Turkish Commercial Banks: the Stochastic Cost Frontier Approach, "Review of Social, Economic and Administrative Studies" 1997, 11/12.
 • Pastor J.M., Perez F., Quesada J., Efficiency Analysis in Banking Firms: An International Comparison, "European Journal of Operational Research" 1997, 98.
 • Pawlowska M., Analiza porównawcza efektywności technicznej polskiego sektora bankowego i sektorów bankowych krajów CEC5 i wybranych krajów UE w latach 1997-2001, "Bank i Kredyt" 2004, nr 5.
 • Pawlowska M., Efektywność, konkurencyjność i koncentracja na polskim rynku usług bankowych w latach 1997-2002 - związki między pojęciami, "Bank i Kredyt" 2004, 6.
 • Pawlowska M., Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001, "Bank i Kredyt" 2003, nr 2.
 • Pawlowski Z., Modele ekonometryczne równań opisowych, PWN, Warszawa 1971.
 • Peek J., Rosengren E., The International Transmission of Financial Shocks: The Care of Japan, "American Economic Review", September 1997, 87(4).
 • Piasecki R., Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003.
 • Pigott C.A, Financial Reform and the Role of Foreign Banks in Pacific-Basin Nations, Financial Policy and Refonn in Pacific-Basin countries, H.S. Cheng (ed.), Lexington Books, Lexington 1986.
 • Pokojska M., Wziąlrząd, "Gazeta Bankowa" 2000, nr 20.
 • Porter M.E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York 1985.
 • Prachovny M.J., Direct Investment and the Balance of Payments of the US: A Portfolio Approach [w:] International Mobility and Movement of Capital, F. Machlup, W. Salant, L. Tarshis (eds), National Bureau of Economic Research, New York 1972.
 • Private Ownership and Corporate Performance: Evidence from the Transition Economies, R. Frydman, C. Gray, M. Hessel, A. Rapaczyński, "Quarterly Journal of Economics" 1999, nr 114.
 • The Product Life Cycle and International Trade, L.T. Wells Jr (ed.), Harvard University Press, Boston MA.
 • Prywatyzacja sektora bankowego w Polsce, "Bankier" 2000, nr 9.
 • Publikacje Komisji Europejskiej 2002, cyt. za: Z. Kondrat, G. Koczan, Struktura wlasnościo-wa węgierskiego systemu bankowego a efektywność polityki pieniężnej [w:] Reformy strukturalne a polityka pieniężna, XXII konferencja naukowa NBP, Falenty 2002.
 • Pułapki prywatyzacji, pod red. M. Jarosz, ISP PAN, Warszawa 2003.
 • Ragazzi G., Theories and the Determinants of Direct Foreign Investment, International Monetary Fund Staff Papers 1973, 20.
 • Ratajczyk A., Polskie banki w obliczu zagranicznej konkurencji, "Bankier" 1997, nr 1.
 • Report on Consolidation in the Financial Sector, Group of Ten, January 2001.
 • Rezvanian S.M., Mehdian R.,An Examination of Cost Structure and Production Performance of Commercial Banks in Singapore, "Journal of Banking and Finance" 2002, 26.
 • Robinson S., Multinational Banking, Leiden, Sijthoff 1972.
 • Rogowski W., Konkurencja na rynku uslug bankowych - miary koncentracji, "Bank i Kredyt" 2001, nr 5.
 • Rojas-Suarez L., Early Warning Indicators of Banking Crises: What Works for Emerging Markets? With Applications to Latin America, Deutsche Bank Securities Working Paper 1998.
 • Ronstadt R., Research and Development Abroad by US Multinationals, Praeger, New York 1977.
 • Rostow W.W., The Stages of Economic Growth: A Non-communist Manifesto, Cambridge University Press, Cambridge 1960.
 • Rybiński K., Wpływ polityki pieniężnej na proces dezinflacji w Polsce, "Bank i Kredyt" 2000, nr 7-8.
 • Sabi M., Ań Application of the Theory of Foreign Direct Investment to Multinational Banking in Lesser Developed Countries, "Journal of International Business Studies" 1988.
 • Sapineza P., What do State-Owned Firms Maximize? Evidence from Italian Banks, Northwestern University, Mimeo, 1999.
 • Sercu P., Uppal R., International Capital Budgeting Using Option Pricing Theory, "Managerial Finance" 1994, t. 20, nr 8.
 • Seth R., Nolle D.E., Mohanty S.K., Do Banks Follow Their Customers Abroad?, "Financial Market, Institutions, and Instruments" 1998, 7.
 • Shleifer A., Vishny R., Politicians and Finns, "Quarterly Journal of Economics" 1994, nr 109.
 • Shotsik V., Competitive Analysis of Austrian Banks in Poland, Vienna University of Economics and Business Administration, Vienna 2001.
 • Solarz J.K., Polski patriotyzm bankowy, "Bank" 1999, nr 8.
 • Solarz J.K., Scenariusze dekapitalizowania banków krajowych, "Bank i Kredyt" 1998, nr 5.
 • Solow R., Technological Change and the Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics" 1957, 39.
 • Soros S., Kiyzys światowego kapitalizmu, Muza SA, Warszawa 1999.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1998 r., Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa 1999.
 • Staniek Z., Prywatyzacja sektora bankowego na tle ogólnych procesów prywatyzacji, Prace i Materiały IG KSHG, Warszawa 1993.
 • Stanowisko Rządu dotyczące projektu Uchwały Sejmu RP w sprawie polityki Rządu wobec sektora bankowego w Polsce, www.kprm.gov.pl/1937_2842.htm, 26.08.1999.
 • Steineherr A., Huveneers C.H., On the Performance of Differently Regulated Financial Institutions: Some Empirical Evidence, "Journal of Banking and Finance" 1994,18.
 • Stevens G.V.G., Fixed Investment Expenditures of Foreign Manufacturing Affiliates of US Firms: Theoretical Models and Empirical Evidence, Yale Economic Essays, 1969, 9.
 • Stiglitz J.E., Weiss A., Credit Rationing with Imperfect Information, "American Economic Review" 1981, 71.
 • System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, uaktualniony, grudzień 2001, www.nbp.pl/publikacje/index.html, 12.04.2003.
 • Sytuacja finansowa banków w latach 1995-2002. Syntezy, GINB, Warszawa 1996-2005.
 • Szeląg K., Prywatyzacja polskiego systemu bankowego - stan obecny i perspektywy, "Bank i Kredyt" 1998, nr 7-8.
 • Szewczyk R., Konsolidacja przesądzona?, "Penetrator. Wiadomości Gospodarcze" 1996, nr 5.
 • Szewczyk R., Rynek eurowalutowy a kreacja pieniądza, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, AE w Krakowie, Kraków 1990.
 • Terrell H.S., The Role of Foreign Banks in Domestic Banking Markets [w:] Financial Policy and Reform in Pacific-Basin Countries, H. Cheng (ed.), Lexington Books, Lexington 1986.
 • Theil H., Principles of Econometrics, North-Holland, Amsterdam 1971.
 • Thorelli H.B., Networks: between Markets and Hierarchies, "Strategic Management Journal" 1986, t. 7.
 • Transformacja bankowości polskiej w latach 1988-1995. Studium monograficzno-porównawcze, pod red. W. Baki, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997.
 • Tschoegl A.E., Foreign Bank Entry Into Japan and California [w:] New Theories of the Multinational Enterprise, A. Rugman (ed.), Cromm Helm, London 1982.
 • Tschoegl A.E., Foreign Banks in Japan, "Bank of Japan Monetary and Economic Studies" 1988, 6.
 • Tschoegl A.E., International Retail Banking as a Strategy: An Assessment, "Journal of International Business Studies" 1987,18.
 • Tugendhat C., The Multinationals, Random House, United Kingdom Board of Trade, New York 1972.
 • Ursacki T., Vertinsky I., Choice of Entry, Timing, and Scale by Foreign Banks in Japan and Korea, "Journal of Banking and Finance" 1992, 16 (2).
 • Vernon R., International Investment and International Trade in the Product Cycle, "Quarterly Journal of Economics" 1966, 80.
 • Vernon R., Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of US Enterprises, Basic Books, New York 1971.
 • Vernon R., Storm Over the Multinationals, Harvard University Press, Cambridge MA 1977.
 • Walter L., The Battle of the Systems: Control of Enterprises and the Global Economy, "Securities Markets" 1992, 6(1).
 • Whichard O.G., US Direct Investment Abroad in 1979, "Survey of Current Business" 1980, 60.
 • White L.J., Competition versus Harmonization: An Overview of International Regulation of Financial Services, C.E. Barfield (ed.), The AEI Press, Publisher for the American Enterprise Institute, Washington DC 1996.
 • Williams B., Factors Affecting the Performance of Foreign-owned Banks in Australia: A Cross-sectional Study, "Journal of Banking & Finance" 1998, 22.
 • Williams B., Positive Theories of Multinational Banking, Eclectic Theory versus Internaliza-tion Theory, "Journal of Economic Surveys" 1997, vol. 11, nr 1.
 • Wróbel E., Mechanizm transmisji w Polsce w latach 1992-1999, Materiały z konferencji organizowanej przez ING Barings, Warszawa 1999, cyt. za: K. Rybiński, Wpływ polityki pieniężnej na proces dezinflacji w Polsce, "Bank i Kredyt" 2000, nr 7-8.
 • Współczesny bank, pod red. W.L. Jaworskiego, Poltext, Warszawa 1999.
 • Wyniki finansowe spółek giełdowych, Notoria Serwis, Warszawa, wrzesień 2002, z. 3.
 • Yannopoulos G.N., The Growth of Transnational Banking [w:] The Growth of International Business, M. Casson (ed.), Allen and Unwin, London 1983.
 • Yu C.M., Ito K., Oligopolistic Reaction and Foreign Direct Investment: The Case of the US Tire and Textiles Industries, "Journal of International Business Studies" 1989, t. 20.
 • Zarys strategii wobec banków z bezpośrednim i pośrednim udzialem Skarbu Państwa na tle sektora bankowego w Polsce, Rada Ministrów, Warszawa, 4 czerwca 2002.
 • Akty normatywne
 • Druga dyrektywa bankowa nr 89/646/EEC w sprawie koordynacji prawa, przepisów i procedur administracyjnych związanych z rozpoczynaniem oraz prowadzeniem działalności przez instytucje kredytowe.
 • II Protokół do układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS).
 • Dyrektywa nr 83/349/EEC - Seventh Council Directive of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on Consolidated Accounts.
 • Informacja o stosowanych przez Narodowy Bank Polski podstawowych zasadach dopuszczania do działalności bankowej i nadawania upoważnień dewizowych, Warszawa, 21 maja 1993 r.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Pierwsza dyrektywa bankowa nr 77/780/EEC dotycząca koordynacji prawa, przepisów i procedur administracyjnych związanych z rozpoczynaniem oraz prowadzeniem działalności przez instytucje kredytowe.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca, 16 i 29 grudnia 1993 r. w sprawie określania banków, którym przekazane zostaną obligacje skarbowe oraz podziału kwoty przeznaczonej w ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków, Dz.U. nr 69, poz. 332; nr 126, poz. 578; nr 133, poz. 643.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie niektórych banków państwowych w spółki akcyjne, Dz.U. 1991, nr 45, poz. 196.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekształcenia BGŻ w bank w formie spółki akcyjnej oraz zasad i zakresu wykorzystania majątku tego banku do tworzenia banków regionalnych w formie spółek akcyjnych, Dz.U. nr 97, poz. 481.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna, Dz.U. 2000, nr 5, poz. 55 i nr 8, poz. 115.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1987 r. w sprawie wydzielenia powszechnych kas oszczędności z NBP i utworzenia Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego, Dz.U. 1987, nr 29, poz. 159.
 • Uchwała nr 20 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku, Dz.Urz. NBP 2002, nr 20, poz. 52.
 • Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia Banku Rozwoju Eksportu, MP 1986, nr 21, poz. 152. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z 20 września 2000 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2001, MP 2000, nr 31, poz. 652.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie kierunków prywatyzacji PKO BP, BGŻ oraz PZU SA, MP 2000, nr 14, poz. 284.
 • Ustawa Prawo bankowe z dnia 26 lutego 1982 r., Dz.U. 1989, nr 7, poz. 56.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. 1990, nr 51, poz. 298.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym, Dz.U. 1997, nr 26, poz. 143 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej, Dz.U. 1996, nr 90, poz. 406 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw, Dz.U. 1992, nr 20, poz. 78.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw, Dz.U. 1993, nr 6, poz. 29.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. 2001, nr 111, poz. 1195.
 • Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. 1989, nr 74, poz. 439.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, Dz.U. 1993, nr 18, poz. 82.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. 1996, nr 118, poz. 561.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. 1992, nr 72, poz. 360 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia z 1989 r. Prawo bankowe, tekst jednolity Dz.U. 1992, nr 72, poz. 359 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 4 lipca 1992 r. o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., Dz.U. 1992, nr 60, poz. 302.
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz.U. 2000, nr 119, poz. 1252.
 • Zarządzenia nr 57, 102 i 104 Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia, 29 i 30 grudnia 1993 r. w sprawie emisji obligacji restrukturyzacyjnej serii A, B i C, Dz.Urz. Min. Fin. nr 18, poz. 71; nr 23, poz. 99; nr 23, poz. 101.
 • Zbiór Rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia: Banku Gdańskiego w Gdańsku, Banku Śląskiego w Katowicach, Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie, Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi, Banku Zachodniego we Wrocławiu, Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie, Państwowego Banku Kredytowego w Warszawie, Wielkopolskiego Banku Kredytowego w Poznaniu, Dz.U. 1988, nr 21, poz. 137-145.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000111884516

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.