PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 2 | 16--29
Tytuł artykułu

Ocena istotności elementów systemu zarządzania jakością dostawców na pierwsze wyposażenie (OE/OES) w branży motoryzacyjnej (OEM) - wybrane wyniki badań

Autorzy
Warianty tytułu
Evaluation of the importance of the elements in quality management system of original equipment suppliers' (OE/OES) for automotive industry (OEM)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wśród dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego można wskazać podmioty, które wiążą swoją działalność tylko z tym rynkiem i są oni równocześnie dostawcami oryginalnego wyposażenia (OE/OES) oraz dostawcami części zamiennych (AM). Do takich przedsiębiorstw należy wiele bardzo dobrze znanych firm, jak na przykład WIX, Visteon, Lear, Delphy, Fastek Fitting i inni, ale coraz częściej są także firmy, które jeszcze mają niewiele wspólnego z dostawami dla rynku motoryzacyjnego. Z powodu wielkości obrotów, dostawy części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym są wielokrotne wyższe od oryginalnej wartości wyposażenia, ale tylko dostawa OE/OES jest nie tylko kwintesencją modelowych rozwiązań organizacyjnych, pracy i środowiska infrastruktury, ale przede wszystkim przepustką dla dalszego rozwoju tego przemysłu. Otrzymanie statusu dostawcy oryginalnego wyposażenia w przemyśle motoryzacyjnym okazuje się być dla wielu ludzi wyzwaniem, że są oni niezdolni, by kombinować, pomimo wielu sukcesów na innych rynkach. Jedną z podstawowych kwestii dla otrzymania i utrzymania statusu dostawcy oryginalnego wyposażenia jest właściwa architektura systemu zarządzania jakości. To okazuje się, być dwuznaczne, ponieważ normy ogólne (np. ISO 9001:2000) oraz normy szczegółowe (np. 1SO/TS 16949:2002) nie podają dostatecznych wymagań w tym zakresie. Rezultaty uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań zawierają ważną informację zarówno dla przedsiębiorstw, które przez wiele lat dostarczają oryginalnego wyposażenia dla przemysłu motoryzacyjnego, jak również dla tych firm, które łączą plany swego rozwoju właśnie z tym przemysłem. Pierwsza grupa może przeprowadzić weryfikację pojęcia jakości w aktualnym systemie zarządzania, opartym na obecnej współpracy z danymi klientami. Przeprowadzone badania zweryfikowały powszechny pogląd, że koniecznym warunkiem stawianym podczas ubiegania się o status dostawcy oryginalnego wyposażenia przez klientów z przemysłu motoryzacyjnego jest posiadanie przez nich określonego świadectwa QMS. Jednak tak nie jest pomimo formalnych deklaracji klientów tego rynku i stawiania takich wymagań. W praktyce okazuje się, że będzie to być może obowiązkowe w dalszej perspektywie czasowej. Ważniejsze są jednak pewne elementy systemu, które jednak nie są obecne w normach. Jako niezbędne wskazano na te elementy, które nie są zidentyfikowane jako wymagania, ale na pewno powinny zostać potraktowane jako interpretacja wymagań zdefiniowanych w określonych normach. (oryg. streszcz.)
EN
Among the suppliers for automotive industry pointed can be enterprises that involve their activity only with this market and they are at the same time original equipment suppliers (OE/OES) and after market suppliers (AM). To such enterprises belong many very well-known companies such as for example WIX, Visteon, Lear, Delphy, Fastek Fitting and many others, but more and more often here are also enterprises that haven’t has nothing to do with deliveries for automotive market yet. Owing to turnover, after market deliveries in automotive industry are multiple of original equipment value, but just OE/ OES delivery is quintessence of organizational model solutions, work and infrastructural environment, but first of all pass for further development in this industry. Obtaining original equipment supplier status in automotive industry turns out for many people to be a challenge that they are not able to be up to, in spite of many successes on other markets. Important is also, that requirement generally presented to potential suppliers – owing of certified, specific quality management system is absolutely insufficient for obtaining original equipment supplier status. One of basic issues necessary for getting and maintaining original equipment supplier status is proper architecture of quality management system. It turns out to be ambiguous, because general standards (for example ISO 9001:200) and specific standards (for example ISO/ TS 16949:2002) do not provide sufficient requirements in this scope. Outcomes got as a result of research include important information both for enterprises that for many years have been working in automotive industry providing original equipment products and also for these companies that involve their development plans with this industry. The first group can make a verification of current quality management system conception, based on present cooperation with given customers. Made research have verified common opinion, that a necessary condition to run for supplier status for customer from automotive industry (concerning original equipment) is owing QMS specific certificate. It is not so, in spite of this market customers’ formal declarations and making such requirements. In practice it turns out, that it is obligatory in further prospect of time, but more important are apparently elements of system, that are even not presented in the following standards. As essential were pointed elements, that are not defined as requirements, but certainly should be treated as interpretation of requirements defined in specific standards.
Rocznik
Numer
Strony
16--29
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000111915473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.