PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 2 | 69--79
Tytuł artykułu

Rola małych i średnich przedsiębiorstw na rynku pracy w gospodarce polskiej

Warianty tytułu
Rule of Small and Medium-Sized Enterprises on The Labor Market in Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu zatrudnienia oraz przedstawienie niezbędnych warunków jego rozwoju w polskiej gospodarce. Zaprezentowane są główne cele Strategii Lizbońskiej dotyczące rozwoju przedsiębiorczości i postanowienia Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw. W punkcie 3 przedstawione są dane dotyczące podmiotów i pracujących w sektorze MSP w Polsce i UE-15. W punkcie 4 zawarte są kierunki działań państwa wobec sektora MSP w Polsce, warunkujące wykorzystanie jego potencjału rozwojowego. Punkt 5 zawiera główne wnioski wynikające z rozważań.
EN
The goal of this paper is to define meaning of small and medium-sized enterprises in creation of employment and present indispensable conditions of its development in Polish economy. Presented main goals of Lisbon Strategy connected to entrepreneurship’s development and regulation of the European Chart of Small and Medium-sized Enterprises. (MP)
Rocznik
Numer
Strony
69--79
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Berger K., Chmiel J., Pawłowska Z., Zienkowski L. (2000), Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w 1997 roku, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa, marzec.
 • Błoch J. (1998), Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie integracji z Unią Europejską [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa, PFP i RMSP, Zielona Góra.
 • Borkowska S. (red.) (2003), Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej, IPiSS, Warszawa.
 • Golinowska S. (red.) (2004), W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004, UNDP, CASE, Warszawa.
 • Hardt Ł. (2004), Zakładanie biznesu w Strategii Lizbońskiej, UKIE, Warszawa.
 • Hildebrandt A., Filzek S. (2003), Strategia Lizbońska, [w:] Szomburg J. (red.), Biała Księga 2003, Urząd Integracji Europejskiej, Gdańsk Warszawa.
 • Kabaj M. (2004), Strategia i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i Polsce, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.) (2004), Polska w Unii Europejskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2004 do 2006 roku (2004), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Piasecki B. (1998), Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Prawo działalności gospodarczej - Dz. U. 1999, Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami.
 • Raport o stanie sektora małych f średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003-2004 (2005), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1683.
 • Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (2004), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, marzec.
 • Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy (2002), UKIE, Warszawa.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 roku, Dz. U. z 1.06.2004 roku Nr 99, poz. 100.
 • Wiśniewski Z. (1999), Niektóre aspekty europejskiej strategii zatrudnienia, "Rynek Pracy", nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000112160099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.