PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 2 | 15--25
Tytuł artykułu

Konsekwencje przystąpienia Polski do strefy euro

Autorzy
Warianty tytułu
Consequences of Polish Accession to Euro Zone
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie potencjalnych szans oraz kosztów, jakie mogą pojawić się w związku z członkostwem Polski we wspólnym obszarze walutowym. Pierwsza część opracowania poświecona jest omówieniu krótkookresowych i długookresowych kosztów, które nasz kraj może ponieść w związku z uczestnictwem w unii monetarnej. Druga część tekstu koncentruje się natomiast na korzyściach możliwych do osiągnięcia i niezbędnych reformach, tak aby gospodarka polska w jak największym stopniu skorzystała z możliwości jakie otwiera przed nią wstąpienie do strefy euro.
EN
The goal of this article is to present potential chances and costs of Polish membership in the European Monetary Union. The first part of this article is devoted to discuss short-term and long-term costs connected to accession to euro zone. Second part concentrates on advantages and indispensable reforms required to join the EMU. (MP)
Rocznik
Numer
Strony
15--25
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Baldwin R. E., On the Microeconomics of the European Monetary Union, "European Economy" 1991, Special Edition, no 1.
 • Baniak A., Cukrowski J., Herczyński J., On Determinants of Foreign Direct Investment in transition Economies, CEU - Economics Working Papers no 8/2002.
 • Borowiec J., Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Borowiec J., Wilk K., Integracja Europejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Borowski J., Polska i UGW: optymalny obszar walutowy?, "Materiały i Studia NBP", nr 115, Warszawa 2000.
 • Borowski J., Potential Benefits of Poland's EMU Accession, "Focus on Transition" 2003, no 1.
 • Borowski J., Sztywność plac realnych a przystąpienie Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, "Bank i Kredyt" 2002, nr 5.
 • Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
 • Brunila A., Buti M., Veld J., Cyclical Stabilization under the Stability and Growth Pact: How effective are Automatic Stabilizers?, Bank of Finland Discussion Paper no 6/2002.
 • Bukowski S., Teoretyczne podstawy i realizacja unii monetarnej krajów członkowskich wspólnot europejskich. Szanse i zagrożenia dla Polski, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2003.
 • De Grauwe P., The Economics of Monetary Integration, Oxford University Press, Oxford 1997.
 • De Grauwe P., Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003.
 • Giannetti M., Guiso L., Jappelli T., Padula M., Pagano M., Financial Market Integration, Corporate Financing and Economic Growth, "European Economy" 2002, no 179.
 • Góra M., Konsekwencje uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej dla polskiego rynku pracy, konferencja NBP, październik 2001.
 • Królak-Werwińska J., E jak euro waluta nowej Europy, Difin, Warszawa 2005.
 • Kubska-Maciejewicz B., Stępniak A. (red.), Polska w strefie euro, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Kwiatkowski E., Socha M., Sztanderska U, Labour Market Flexibility and Employment Security, "Employment Paper", no 28, International Labour Office 2001.
 • Miklaszewski S. (red.) Polska a Euro - Szanse i Wyzwania, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2003.
 • Mundeil R., A Theory of Optimum Currency Areas, "The Economic Review", vol. 51, no 4.
 • Narodowy Bank Polski, Gospodarka polska na przełomie wieków, Warszawa 2005.
 • Narodowy Bank Polski, Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, Warszawa 2004.
 • Niedźwiecki A., Proniewski M., Integracja gospodarcza w zarysie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Nowak A. Z., Stępniak A. (red.), Strefa euro - wyzwanie dla Polski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 • Nowak A., Integracja Europejska. Szansa dla Polski?, PWE, Warszawa 2002.
 • Oręziak L., Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Orłowski W., Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 • Tchorek G., Konwergencja nominalna i realna a uczestnictwo złotego w ERMII, "Gospodarka Narodowa", nr 10/2004.
 • Temperton P. (red.), Euro wspólna waluta, Wydawnictwo FELBERG S JA, Warszawa 2001. Unia bankowa, "Gazeta Wyborcza", 02.07.2002.
 • Wieczorkiewicz A., Dąbrowska K., Gruszczyński M., Integracja walutowa Polski w ramach Europejskiego Systemu Walutowego na tle doświadczeń unijnych, "Studia Europejskie" 1/2005.
 • World Bank, Doing Business In 2004: Understanding Regulation, 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000112160105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.