PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 21 | nr 77 | 96--111
Tytuł artykułu

Nowe międzynarodowe rozwiązania w zakresie rozliczania połączeń spółek i sprawozdawczości skonsolidowanej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawione w artykule zmiany w zasadach sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jakie zostały przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, będą obowiązywały od l stycznia 2005 roku w stosunku do tych jednostek gospodarczych, które nie są objęte Rozporządzeniem 1606/2002 Unii Europejskiej w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, jeśli Komisja Europejska nie zmieni swego stanowiska z września 2003 roku, wyrażonego w jej Rozporządzeniu 1725/2003 w sprawie uznania i przyjęcia do stosowania wybranych międzynarodowych standardów rachunkowości. Zapewne zmiana stanowiska Komisji nastąpi w najbliższym czasie. Takie bowiem ustalenia, rozszerzające zakres stosowania MSR, były podstawą programu „Stabilnej Platformy", przyjętego przez IASB w uzgodnieniu z Komisją Europejską. Zmieniane zagraniczne i międzynarodowe zasady rachunkowości, w tym dotyczące rozliczania połączeń jednostek gospodarczych oraz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, pozostawiają regulacje polskie w pogłębiającej się niezgodności. Międzynarodowa harmonizacja rachunkowości, nie tylko w wymiarze orientacji na MSR, jak wskazano to we wcześniejszej części opracowania, wymusi jednak, prędzej czy później, konieczność dostosowania regulacji polskich do współczesnych rozwiązań międzynarodowych. Mimo, że proces ten w Polsce jest aktualnie prowadzony, to jednak nie uwzględnienie w nim ostatnich zmian w MSR oraz przyjętych nowych MSSF oznacza, że kolejka projektów zmian ustawy o rachunkowości się wydłuża, wskutek czego księgowy polski w ostatniej chwili przed koniecznością zastosowania nowych rozwiązań otrzyma następujące po sobie zmiany, nie mając zbytnio czasu na ich przeanalizowanie, a co więcej - wprowadzenie niezbędnych zmian do zinformatyzowanych systemów rachunkowości.
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
96--111
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] APB Opinion No. 16, Business Combinations, [w:] Original Pronouncements of Accounting Standards, FASB, John Wiley and Sons, New York, 1997.
 • [2] APB Opinion No. 17, Intangible Assets, FASB, [w:] Original Pronouncements of Accounting Standards, FASB, John Wiley and Sons, New York, 1997.
 • [3] Dyrektywa 2003/51/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 czerwca 2003 roku zmieniająca Dyrektywy 78/660/EEC, 8/349/EEC, 86/635/EEC i 91/674/EEC w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych typów spółek, banków oraz innych finansowych instytucji oraz instytucji ubezpieczeniowych, Directive 2003/51/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2003 amending Directives 78560/EEC, 83/349/EEC, 86/635/EEC and 91/674/EEC on the annual and consolidated accounts of certain types of companies, banks and other financial institutions and insurance undertakings, Official Journal of European Communities, OJ L 178, 2003.
 • [4] Business Combinations (Phase H) - Application of the Purchase Method, Project Summary, IASB, London, July 2003.
 • [5] FASB Exposure Draft (Revised), Consolidated Financial Statements: Purpose and Policy, Financial Accounting Series, FASB, February 1999.
 • [6] FASB Exposure Draft, Accounting Changes and Error Corrections, FASB, December2003.
 • [7] FASB Exposure Draft, Exchanges of Productive Assets, FASB, December 2003.
 • [8] FASB Exposure Draft, Earnings per Share, FASB, December 2003.
 • [9] FASB Exposure Draft, Inventory Costs, FASB, December 2003.
 • [10] FASB Statement No. 38, Accounting for Preacquisition Contingencies of Purchased Enterprises, [w:] Original Pronouncements of Accounting Standards, FASB, John Wiley and Sons, New York, 1997.
 • [11] FASB Statement No. 141, Business Combinations, FASB, 2001.
 • [12] FASB Statement No. 142, Goodwill and Other Intangible Assets, FASB, 2001.
 • [13] Financial Reporting Committee Bulletin 2004/3, Australian Financial Reporting Committee, March 2004.
 • [14] First-time adoption of International Financial Reporting Standards, International Accounting Financial Standard, IASB, London 2002.
 • [15] IASB Insight, The Newsletter of the International Accounting Standards Board, IASB, London, December 2003.
 • [16] Ignatowski, R., Europa u progu adaptacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, [w:] Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Analiza porównawcza, pr. zbiorowa pod red. Jerzego Gierusza, ODDK, Gdańsk 2002.
 • [17] Ignatowski, R, Rachunkowość polska w perspektywie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w krajach Unii Europejskiej, [w:] Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce, pr. zbiorowa pod red. Mariana Walczaka, Difin, Warszawa 2003.
 • [18] Ignatowski, R., Zmiany w MSR i Dyrektywach Unii oraz ich wpływ na rozwiązania krajowe, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 18 (74), SKwP, Warszawa 2004.
 • [19] Improvements to International Accounting Standards, Exposure Draft, IASB, London, May 2002.
 • [20] International Accounting Standard 27, Consolidated and Separate Financial Statements, IASB, London, December 2003.
 • [21] International Accounting Standard 28, Investments in Associates, IASB, London, December 2003.
 • [22] International Accounting Standard 31, Interests in Joint Ventures, IASB, London, December 2003.
 • [23] International Financial Reporting Standard 3, Business Combinations, IASB, London, March 2004.
 • [24] Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, praca zbiorowa pod redakcją A.A. Jarugi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • [25] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, IASB, SKwP, Warszawa 2002.
 • [26] The FASB Report, Financial Accounting Series, No 252, FASB, January 2004.
 • [27] Pending Accounting Standard AASB 127, Consolidated and Separate Financial Statements, Australian Accounting Standards Board, April 2004.
 • [28] Rozporządzenie Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting Standards, Official Journal of the European Communities, OJ L 243, 2002.
 • [29] Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1725/2003 z 29 września 2003 roku o uznaniu wybranych międzynarodowych standardów rachunkowości w związku z Rozporządzeniem Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Commission Regulation (EC) No 1725/2003 of 29 September 2003 adopting certain interna- tional accounting Standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council, Official Journal of the European Communities, OJ L 243, 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000112291934

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.