PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 709 | 19--37
Tytuł artykułu

Funkcje państwa i specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności konkurencyjności gospodarki

Warianty tytułu
The Functions of the State and Special Economic Zones in Poland with Respect to Innovation and Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W części teoretycznej artykułu określono funkcje państwa i jego politykę przemysłową w zakresie podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. W części empirycznej podjęto próbę oceny specjalnych stref ekonomicznych i firm funkcjonujących w czternastu SSE w Polsce.
EN
In this article, the authors discuss the problems of increasing the competitiveness and innovation of the Polish economy as well as the possibilities of achieving these objectives using industrial policy under the conditions of European integration. The empirical research addresses the effectiveness of evaluating one of the more important Instruments of increasing innovation, and thereby the competitiveness of the Polish economy, i.e., special economic zones and the companies operating within them. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--37
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Boroń M., „Małopolski Rynek Inwestycyjny” 1998, nr 6.
 • Głowacki P., Przygotowanie do konkurencji, „Rzeczpospolita” z 20-21 grudnia 2003.
 • Grabowiecki R., Transformacja przemysłu w Polsce – wnioski na przyszłość, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Biuletyn 2003, nr 1, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2002.
 • ILO, Labour and Social Issues Relating to Export Processing Zones, Genewa 1998.
 • Kiełczewski S., A., Zarządzanie strategiczne w warunkach transformacji systemowej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Komorowski S., M., Produktywność i konkurencyjność. Możliwość wykorzystania dorobku OECD przez Polskę [w:] Nauka – technologia – gospodarka. Wzajemne powiązania i globalne tendencje rozwoju, red A. Kukliński, KBN, Warszawa 1995.
 • Kubacka-Góral K., Rola państwa wobec wyzwań epoki nowej gospodarki [w:] Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. J. J. Tomidajewicz, Poznań 2003.
 • Olex-Szczytowski M., Kapitał narodowy, „Gazeta Wyborcza” z 4 stycznia 2000.
 • Panorama of UE Industry, Komisja Europejska, Luksemburg 1997, s. IV.
 • Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie – modele- postęp technologiczny, red. M. Klamut, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne, red. E. Kryński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 • Prusek A., Funkcje państwa w zakresie kreowania sektorów gospodarczych o narodowym charakterze w warunkach integracji europejskiej [w:] Gospodarka – przestrzeń – rozwój, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocławia 2004.
 • Prusek A., Narodowy Plan Rozwoju Polski i dylematy jego realizacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 651, Kraków 2004.
 • Prusek A., Polityka przemysłowa [w:] Polityka ekonomiczna, red A. Fajferek, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999.
 • Prusek A., Polityka społeczno-gospodarcza Polski i prywatyzacja po integracji z UE, „Wizjer Regionalny” z 9 marca 2004.
 • Prusek A., Prywatyzacja a konkurencyjność polskiej gospodarki, „Wizjer Akademicki” 2001, nr 3.
 • Prusek A., Prywatyzacja polskiej gospodarki,. Cele, programy i ocena rezultatów, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Raport Grupy Wysokiego Szczebla na temat przeglądu śródokresowego Strategii Lizbońskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2004.
 • SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki, lata 2004-2006, MGPiPS, Warszawa 2003.
 • Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej, MNiI, MGPiPS, Warszawa 2004.
 • Winiarski B., Konkurencyjność gospodarki jako wyzwanie dla polityki makroekonomicznej i regionalnej w Polsce w perspektywie europejskiej integracji [w:] Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. J. J. Tomidajewicz, Poznań 2003, s. 69 i nast.
 • Wstępny projekt Narodowego Planu rozwoju 2007-2013, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 11 stycznia 2005 r. , Warszawa 2005.
 • Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005, s. 25.
 • Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004, s. 58.
 • Założenia narodowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2007-2013, MGiP, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2004, s. 35 i nast.
 • Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, Min. Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000112302602

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.