PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 21 | nr 77 | 213--230
Tytuł artykułu

Wpływ standaryzacji i harmonizacji rachunkowości na regulacje polskie w zakresie badania sprawozdań finansowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska uczestniczy w procesach standaryzacji i harmonizacji rachunkowości od początku lat 90. tych. Wymusiły to nie tylko dokonujące się przemiany gospodarcze, ale także konieczność dostosowania polskiej rachunkowości do wymogów i warunków międzynarodowych. Ponieważ polskie zasady sporządzania i prezentowania sprawozdań finansowych są wzorowane na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i dyrektywach unijnych, ważnym zagadnieniem wydaje się być wstępne porównanie tych dwóch regulacji z rozwiązaniami polskimi. Szczególnie istotne jest pokazanie różnic i podobieństw, a przede wszystkim wskazanie kierunków dalszych zmian. Pozwoli to na umiejscowienie ewolucji regulacji polskich w zakresie badania sprawozdań finansowych na tle rozwiązań światowych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
213--230
Opis fizyczny
Bibliografia
 • [1] 10 lat Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, samorząd zawodowy biegłych rewidentów w Polsce 1992-2002, KIBR, Warszawa 2002.
 • [2] Dziuba-Burczyk A., Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2003.
 • [3] Fedak Z., Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998.
 • [4] Jaruga A., Harmonizacja rachunkowości u progu XXI wieku, [w:] Nadanie A. Jarugowej tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1998.
 • [5] Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów 29-30 czerwca 2002, Jachranka, Biuletyn Krajowej Izby Biegłych, Warszawa 2002.
 • [6] Marzec J., Badanie sprawozdań finansowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • [7] Micherda B., Rewizja sprawozdania finansowego we współczesnej rachunkowości, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2003.
 • [8] Międzynarodowe regulacje rachunkowości - wpływ na rozwiązania krajowe, praca zbiorowa pod redakcją A. Jarugi, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2002.
 • [9] Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Warszawa 2001.
 • [10] Rachunkowość finansowa, praca zbiorowa pod redakcją K. Sawickiego, PWE, Warszawa 1999.
 • [11] Rachunkowość międzynarodowa, praca zbiorowa pod redakcją L. Bednarskiego, J. Gierusza, PWE, Warszawa 2001.
 • [12] Roberts, P. Weetman, P. Gordon, International Financial Accounting A Comperative Approach, Pitman Publishing, 1998 [za:] S. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 • [13] Roberts, P. Weetman, P. Gordon, International Financial Accounting (...) op.cit., [za:] S. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 • [14] Roszczynialska E., Wydymus Z., Rachunkowość według standardów Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2001, tom 1.
 • [15] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.08.1990 r. weryfikacja rocznych bilansów przedsiębiorstw państwowych, wysokość opłat za weryfikację oraz szczegółowe prawa i obowiązki biegłych księgowych, Dz.U. Nr 62, poz. 361.
 • [16] Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22.03.1928 r. Prawo o spółkach handlowych, Dz.U. Nr 39, poz. 383.
 • [17] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.07.1982 r., weryfikacja rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych, Dz.U. Nr 25, poz. 180.
 • [18] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.10.1954 r., organizacja i zakres działania organów kontroli i rewizji finansowej, Dz.U. Nr 50, poz. 255. [19] Surdykowska S., Międzynarodowe aspekty rozwoju rachunkowości w warunkach globalizacji gospodarki światowej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1998, nr 43.
 • [20] Surdykowska S., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 • [21] Uchwała nr 358/43/2002 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12.11.2002 r. w sprawie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Nr 53, Warszawa 2002.
 • [22] Uchwała Rady Ministrów z dnia 10.11.1971 r. w sprawie resortowej kontroli działalności gospodarczej państwa, M.P. Nr 48, poz. 309.
 • [23] Uchwała Rady Ministrów z dnia 12.05.1959r. w sprawie rewizji finansowo- księgowej państwowych jednostek organizacyjnych, M.P. Nr 58, poz. 278.
 • [24] Ustawa z dnia 19.10.1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. Nr 111, poz. 480.
 • [25] Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 121, poz. 591.
 • [26] Ustawa z dnia 9.11.2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz. U nr 113, poz. 1186.
 • [27] Walton P., A. Haller, B. Raffournier, International Accounting, International Thomson Business-Press, London 1998, [za:] S Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 • [28] Współczesna analiza finansowa, pod redakcją B. Micherdy, Zakamycze, Kraków 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000112347739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.