PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | nr 42 | 27--28
Tytuł artykułu

Zarządzanie kapitałem bankowym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W nowoczesnej bankowości kwestia zarządzania kapitałem staje się równie ważna, jak kwestia zarządzania przychodami i kosztami. Wo­bec gwał­tow­ne­go przy­ro­stu port­fe­la kre­dy­to­we­go zwią­za­ne­go głów­nie z udzie­la­ny­mi kre­dy­ta­mi hi­po­tecz­ny­mi, nie­któ­re ban­ki w Pol­sce sta­ją przed ba­rie­rą ogra­ni­czeń ka­pi­ta­ło­wych. W sy­tu­acji, gdy port­fel de­ta­licz­ny w nie­któ­rych ban­kach przy­ra­sta na­wet trzy­krot­nie szyb­ciej niż pla­no­wa­no oraz w nie­da­le­kiej per­spek­ty­wie wej­ścia w ży­cie zno­we­li­zo­wa­nych prze­pi­sów do­ty­czą­cych ade­kwat­no­ści ka­pi­ta­ło­wej, część ban­ków sta­je przed ko­niecz­no­ścią zwięk­sze­nia swo­jej ba­zy ka­pi­ta­ło­wej. Artykuł omawia metodę zarządzania kapitałem opartą na ryzyku.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
27--28
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000113303770

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.