PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 4 | 99--110
Tytuł artykułu

Stabilizacyjna funkcja państwa w teoriach współczesnych szkół ekonomicznych

Warianty tytułu
Stabilising function of a state in contemporary economic theories
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rola państwa w gospodarce rynkowej obejmuje trzy działania: stabilizację, dystrybucję i allokację. Stabilizacja oznacza zapewnienie równowagi w skali ekonomicznej - przez wzrost produkcji i konsumpcji przy zrównoważonych poziomie cen, zwiększeniu liczby miejsc pracy i zapewnieniu korzystnego bilansu wymiany handlowej z zagranicą. Istotą działań stabilizacyjnych jest ingerencja państwa w cykl koniunkturalny celem przedłużenia okresu ekspansji, stymulację aktywności ekonomiznej i ograniczanie recesji. Artykuł omawia polemikę przedstawicieli głównych szkół ekonomicznych wokół sporu o sposób oddziaływania państwa na sektor prywatny.
EN
The purpose of this paper is to outline the main thesis proposed by representatives of the mainstream economic theories regarding the stabilising role of a state in the economy. The authors ittempt to present the binding recommendations for a state formulated in Keynesian economics, monetarism and the new classical economy concerning the mechanisms in which the government and the central bank may influence the economic processes, and effectively stabilise the economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--110
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy, PWN, Warszawa 2002
 • Ahiakpor J.W., On the Future of Keynesian Economics, „American Journal of Economics and Sociology" t. 63, 2004, nr 2
 • Arestis P., The Independent European Central Bank: Keynesian Alternatives, University of East London Working Paper 1999, nr 274 http://129.3.20.41/eps/mac/papers/9908/9908004.pdf
 • Barczyk R., Kowalczyk Z., Polityka stabilizacji koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo AE, Poznań 1994
 • Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa 1986
 • Belka M., Ekonomiczne strategie krajów wysoko rozwiniętych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992
 • Belka M., Monetaryzm - negacja keynesizmu, „Ekonomista" 1984, nr 3
 • Blaug M., Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000
 • Bludnik I., Keynes i postkeynesizm; w: Współczesne teorie ekonomiczne, red. M. Ratajczak, Wydawnictwo AE, Poznań 2005
 • Bruner K., The Role of Money and Monetary Policy, „The Federal Reserve Bank of St. Loius Review" 1968 nr 50
 • Drabowski E., Wpływ pieniądza na gospodarkę w teoriach keynesizmu i monetaryzmu, PWN, Warszawa 1987
 • Friedman M., A Program for Monetary Stability, Fordham University Press, New York 1960
 • Grabowski T., Ekonomiczne mechanizmy integracji w Unii Europejskiej, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, „Zeszyty Naukowe", t. 14, 2000, s. 6.
 • Hübner D., Makroekonomiczna polityka stabilizacyjna, IRiSS, Warszawa 1992
 • Knakiewicz Z., Teorie pieniądza niezależnego i ich zastosowanie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1981
 • Kowalski T., Nowa klasyczna makroekonomia a polityka stabilizacji gospodarczej w kapitalizmie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1987
 • Kowalski T., Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego: implikacje dla polityki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001
 • Kulwicki E., Łakomy H., Próba oceny neoliberalnych koncepcji ekonomicznych i politycznych, w: Doktryna i ruch neoliberalny we współczesnym kapitalizmie (wybrane problemy), red. F. Budziński, Politechnika Krakowska, Kraków 1987
 • Lipowski A., Ekonomiczna zawodność państwa - krytyczna analiza ujęcia anty etatystycznego, „Ekonomimista" 2001, nr 3
 • Lipowski A., Mała gospodarka otwierająca się wobec wyzwań XXI w. - ku realistycznym podstawom polityki gospodarczej, „Ekonomista" 2003, nr 3
 • Lutkowski K., Od złotego do euro: źródła obaw i nadziei, Wyd. Twigger, Warszawa 2004
 • McKinnon R.I., The Exchange Rate and Macroeconomic Policy: Changing Postwar Perceptions, „Journal of Economic Literature" 1981, nr 2.
 • Nasiłowski M., Zarys historii myśli ekonomicznej: (od XVIII do końca XX wieku), Wyd. Key Text, Warszawa 2003
 • Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, tłum. M. Kalecki. S. Raczkowski, PWN, Warszawa 1985
 • Polityka stabilizacji gospodarczej i rozwoju: wybrane zagadnienia, red. Z. Dąbrowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994
 • Przesławska G., Rola państwa w gospodarce w ujęciu szkół ekonomicznych, w: Regulowana gospodarka rynkowa, red. U. Kalina-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
 • Schaal P., Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa 1996
 • Snowdon B., Vane H.R., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Bellona, Warszawa 2003
 • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1998
 • Stefański R., Środki polityki handlu zagranicznego jako narzędzia stabilizacji koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
 • The Role of Money and Monetary Policy, „The Federal Reserve Bank of St. Loius Review" 1968 nr 50
 • Wojnicka E., Spory wokół teorii optymalnych obszarów walutowych, „Ekonomista" 2002, nr 1
 • Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, PWN, Warszawa 2000
 • Wojtyna A., Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii, Wydawnictwo AE, Kraków 1998
 • Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka: teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1990
 • Wojtyna A., Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym - nowe nurty w teorii, „Gospodarka Narodowa" 2003, nr 5-6
 • Wojtyna A., Rola państwa we współczesnej ekonomii, „Ekonomista" 1992, nr 3
 • Wojtyna A., Współczesny keynesizm wobec umiędzynarodowienia procesów gospodarczych, w: Współczesny keynesizm, red. M. Belka, A. Wojtyna, Studia i Materiały, Zeszyt 42, PAN Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1993
 • Woś J., Rynek i państwo w modelach współczesnej gospodarki rynkowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2001, z. 4
 • Woźniak M., Problemy stabilizacyjne w gospodarce: uwarunkowania systemowe, Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Seria Specjalna, Monografie nr 104, AE Kraków 1992
 • Wrzosek M., Funkcjonowanie rynku, Wyd. PWE, Warszawa 1997
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000119770483

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.