PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 12 | 76--85
Tytuł artykułu

Kraje Unii Europejskiej według gospodarczej konkurencyjności i atrakcyjności

Warianty tytułu
EU members states by economic competiveness and attractiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest segmentacja krajów Unii Europejskiej, wykorzystująca ocenę ich konkurencyjności i atrakcyjności. Może ona stanowić instrument wspomagający decyzję dotyczącą lokalizacji przestrzennej działalności przedsiębiorstwa. Badania wskazują na brak wyraźnej zależności między konkurencyjnością gospodarki, a jej atrakcyjnością kosztowo-popytową dla inwestorów zagranicznych. Wszystkie kraje o bardzo konkurencyjnej gospodarce (z wyjątkiem Luksemburga) wykazały niską atrakcyjność kosztowo-popytową. Spowodowane to było wysokimi kosztami pracy i niską dynamiką popytu. Natomiast państwa nisko konkurencyjne osiągają wysoki lub przynajmniej średni jej poziom. Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w gospodarce o niskiej lub średniej konkurencyjności, kraje bardzo konkurencyjne okazały się nieatrakcyjnymi rynkami docelowymi. Segmentacja krajów Unii ze względu na czynniki konkurencyjności i poziom atrakcyjności kosztowo-popytowej wskazała, że państwa bardzo konkurencyjne cechuje zazwyczaj relatywnie niska atrakcyjność kosztowo-popytowa. Natomiast kraje mniej konkurencyjne oferują niższe koszty pracy i obciążenia fiskalne, a zapewniają wyższe tempo wzrostu popytu. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the thereby study is the segmentation of the European Union countries based on the assessment of their competitiveness and cost-demand appeal. It may constitute a subsidiary instrument in decision taking on the spatial location of a given enterprise activities. The results of research mark no significant interrelation between economy competitiveness and its cost-demand appeal for foreign investors. All countries characterized by a very competitive economy (except Luxembourg) presented low cost-demand appeal. It resulted mainly from high labour costs and low dynamics of demand. On the other hand low competitive economies obtain high or at least medium level of cost-demand appeal. For companies running business activities in a low or medium competitive economy very competitive ones turned out to be unattractive target markets. The segmentation of European Union countries with regard to competitiveness factors and cost-demand appeal pointed to the fact that very competitive economies are mostly characterised by a relatively low cost-demand appeal. While less competitive economies offer lower labour costs and fiscal burdens, ensuring higher demand increase rate. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
76--85
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Gorzelak G., Jałowiecki B. (2000), Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1
  • Gorzelak G., Olechnicka A. (2003), Innowacyjny potencjał polskich regionów, (w:) Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
  • Lubiński M. (1995), Konkurencyjność gospodarki: pojęcie i sposób mierzenia, (w:) Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski — uwarunkowania i perspektywy. Raporty. Studia nad konkurencyjnością, Warszawa, IRiSS
  • Porter M. E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa
  • Smętowski M. (2000), Przedsiębiorstwo zagraniczne w otoczeniu lokalnym, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4
  • Strahl D. (2002), Klasyfikacja regionów Polski ze względu na poziom konkurencyjności na tle regionów Wielkiej Brytanii, (w:) Taksonomia 9. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga i M. Walesiak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo AE, Wrocław
  • Wach K. (2005), Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
  • Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw (2003), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000119959153

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.