PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 1-2 | 59--81
Tytuł artykułu

Ekonomiczne efekty polityki regionalnej

Autorzy
Warianty tytułu
The Economic Effects of Regional Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na trzy pytania: czy dysproporcje regionalne są rzeczywiście niekorzystne dla rozwoju całej gospodarki? Czy zatem nie istnieje sprzeczność między realizacją celów ekonomicznych (wzrost i rozwój gospodarczy na poziomie regionu i kraju) i społecznych (redukcja przestrzennego zróżnicowania dochodów)? Czy wykorzystywane instrumenty pozwalają na realizację wyznaczonych celów ekonomicznych i społecznych? Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich koncentruje się na problemie zależności pomiędzy dysproporcjami regionalnymi a wzrostem gospodarczym na poziomie kraju. W drugiej części autor podejmuje próbę teoretycznej analizy i oceny najważniejszych instrumentów polityki regionalnej z punktu widzenia ich skuteczności w realizacji celów ekonomicznych i społecznych. Analizowane są transfery międzyregionalne, subsydia dla przedsiębiorstw, inwestycje w infrastrukturę i działania wspierające innowacyjność.
EN
The author analyses the relationship between regional disparities and economic efficiency. He also examines the efficiency of regional policy tools in the context of regional disproportions and economic efficiency. In the first part of the paper, the author discusses the main areas of controversy concerned with the regional distribution of business activity and its influence on economic growth. Then, using a graphic model to present the theory of endogenous growth and the New Economic Geography - and additionally considering social capital - Gajewski analyzes the economic effects of interregional transfers, subsidies for enterprises, investment in transport infrastructure and innovation policy. The author concludes that regional policy measures designed to support the regional diffusion of innovation and reduce its costs are the most effective instrument of regional policy, from the perspective of economic efficiency and the need to level out regional differences. Subsidies to enterprises seem to be the least beneficial, if not harmful, regional policy tool, Gajewski says. His research findings indicate that the use of various other regional policy instruments leads to an "equity-efficiency tradeoff," or a conflict between economic and social objectives. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
59--81
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Armstrong H., Taylor J., [2000], Regional Economics and Policy, Blackwell Publishers.
 • Artobolevskiy S., [2003], Regional Policy in Europe, Routledge, UK, s. 3.
 • Autant-Bernard C., [2005], Where do firms choose to locate their R&D? A spatial conditional logit analysis on French data, (materiały z warsztatów ekonometrycznych w Kiel, 8-9 kwiecień).
 • Baldwin R., Forslid R., Martin R, Ottaviano G., Robert-Nicoud F., [2003], Economic Geography and Public Policy, Princeton University Press, Princeton.
 • Bergstrom F., [1998], Capital Subsidies and the Performance of Firms, (maszynopis).
 • Benassy A., Villa P., [1995], Redesigning Economic Policy in reunified Germany, referat na kongres Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego (EEA), sierpień, Praga, Czechy.
 • Boldrin M., Canova F., [2001], Inequality and Convergence. Reconsidering European Regional Policies, "Economic Policy", No. 32.
 • Braga V, [2003], Regional growth and local convergence. Evidence for Portugal, "European Regional Science", conference paper No. ersa03p323.
 • Brakman S., Garretsen H., Gorter J., Horst A. van der, Schramm M., [2004], New Economic Geography, Empirics and Regional Policy. An exploratory expedition on their common ground, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Haga.
 • Cameron G., Muellbauer J., [1998], The Housing Market and Regional Commuting and Migration Choices, Scottish Journal of Political Economy, Vol. 45, (4).
 • Cappelin R., [1992], Theories of local endogenous development and international co-operation, [w:] Development issues and strategies in the new Europe, M. Tykkylainen (red.), Aldershot, Avebury.
 • Cappelin R., [1997], From an European regional policy to an European territorial policy: the role of cities and urban policies, referat wygłoszony na 37 Kongresie European Regional Science Association, Rzym, 26-29 sierpień.
 • Cheshire P., [2002], The Welfare Economics of Land Use Planning, Journal of Urban Economics, 52.
 • Ciccone A., Hall R., [1996], Productivity and the Density of Economic Activity, "American Economic Review", Vol. 86, No. 1, pp. 54-70.
 • De Long J.B., Summers L.H., [1991], Equipment Investment and Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", 106.
 • Dixit A.K., Stiglitz J., [1977], Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity, "American Economic Review", 67.
 • Domańska A., [2006], Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Faini R., [1983], Cumulative Process of Deindustrialization in an Open Region: The Case of Southern Italy, J951-1973, "Journal of Development Economics", 12.
 • Feldman M., Aharonson B., Baum J., [2005], The importance of proximity and location, referat wygłoszony na konferencji Advancing Knowledge and the Knowledge Economy, National Academies, Waszyngton, 10-11 styczeń.
 • Fujita M., Krugman P., Venables A.J., [1999], The Spatial Economy. Cities, Regions and International Trade, MIT Press, Cambridge (Massachusetts), London.
 • Fujita M., Thisse J.-E, [2002], Economics of Agglomeration. Cities, Industrial Location, and Regional Growth, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Galor O., Zeira J., [1993], Income Distribution and Macroeconomics, The Review of Economic Studies, Vol. 60, issue 202.
 • Gonzalez-Paramo J.M., Martinez D., [2003], Convergence Across Spanish Regions: New Evidence on the Effects of Public Investment, The Review of Regional Studies, Vol. 33, s. 184-205.
 • Gornig M., Toepel K., [1998], Evaluation Methods and Results for Competition Based Models of Regional Policy, "Quarterly Journal of Economic Research", Vol. 3.
 • Gorzelak G., [2004], Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4(18).
 • Gren J., [2003], Reaching the Perpiheral Regional Growth Centres, "European Journal of Spatial Development", No. 3.
 • Grossman G., Helpman E., [1991], Trade, knowledge spillovers, and growth, "European Economic Review", Vol. 35(2-3).
 • Guyomard H., Latruffe L., Le Mouel C., [2006], Technical efficiency, technical progress and productivity change in French agriculture: Do subsidies and farms' size matter? (referat na 96 seminarium EAAE), 10-11.01, Tanikon, Szwajcaria.
 • Hansen C., [2002], A literature survey on increasing returns, agglomeration effects, and economic growth, LECG, Wellington.
 • Harris S., Traynor M., [2004], Capital Subsidies and their Impact on Total Factor Productivity: Firm-level Evidence from Northern Ireland, (maszynopis).
 • Hausner J., [1996], Dwie koncepcje rozwoju regionalnego Polski, [w:] Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
 • Hausner J., [2001], Modele polityki regionalnej w Polsce, [w:] Problemy rozwoju regionalnego, J. Brdulak (red.), PTE, Warszawa, s. 9-34.
 • Hewings G., [2004], Overview of Regional Development Issues, (maszynopis), University of Illinois, Urbana.
 • Hospers G.J., [2006], Innovation by Immitation? Territorial Benchmarking in EU Regional Innovation Policy, "Policy Studies", Vol. 27, No. 1.
 • Industrial Transference Board report, [1928], Fisher W, Cadman J., Shackleton D., British Official Publications Collaborative Reader Information Service, www.bopcris.ac.uk.
 • Islam N., [1995], Growth Empirics A Panel Data Approach, Quarterly Journal of Economics, MIT Press, Vol. 110(4).
 • Josten S., [2003], Inequality, Crime and Economic Growth. A classical Argument for Distributional Equality, International Tax and Public Finance, Vol. 10, (4).
 • Kaldor N., [1960], Essays on economic stability and growth, Duckworth, Londyn.
 • Kimura M., [1994], Regional Development Strategies in China, NIRA Review, Autumn.
 • Krugman P, [1991], Increasing Returns and Economic Geography, "Journal of Polititcal Economy", Vol. 99(3).
 • Kukliński A., [2003], O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4(14).
 • Kuznets S., [1955], Toward a theory of economic growth, [w:] R. Lekachman, National Policy for Economic Welfare at Home and Abroad, Garden City, NY: Doubleday.
 • Lackenbauer J., [2004], Catching-up, Regional Policies and EU Cohesion Policy: The Case of Hungary, Managing Global Transitions: International Research Journal, Vol. 2(2).
 • Leibenstein H., [1966], Allocative Efficiency and X-Efficiency, "American Economic Review", 56.
 • Maloney W, [2006], Subnational Dimensions of Growth and Poverty, [w:] Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Circles, World Bank, Washington D.C.
 • Markowski T., [1996], Wspieranie wzrostu konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego, [w:] J. Szlachta (red.), Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
 • Martin P., [1998], Can Regional Policies Affect Growth and Geography in Europe?, "The World Economy", Vol. 21(6).
 • Martin P., [1999], Are European policies delivering?, "EIB Papers", Vol. 4, No. 2.
 • Martin P., Rogers C.A., [1995], Industrial Location and Public Infrastructure, "Journal of International Economics", Vol. 39(3-4).
 • Martin R, Ottaviano G., [1999], Growing locations: Industry location in a model of endogenuous growth, "European Economic Review", 43(2).
 • Martin R, Ottaviano G., [2001], Growth and Agglomeration, "International Economic Review", Vol. 42.
 • McCann P., [2001], Urban and Regional Economics, Oxford University Press, Nowy Jork.
 • McVittie E., Swales J.K., [2004], Constrained Discretion in UK monetary and Regional Policy, University of Strathclyde working paper 04-06, Glasgow.
 • Meyer D., Lackenbauer J., [2005], EU Cohecion Policy and the Equity-Efficiency Trade-Off: Adding Dynamics to Martin's Model, referat na 45 Kongres ERSA, 23-27.08, Vrije Universiteit, Amsterdam.
 • Minford P., Stoney P., [1991], Regional policy and market forces: a model and an assessment, [w:] Reducing Regional Inequalities, A. Bowen, K. Mayhew (red.), National Economic Development Office, Kogan Page, Londyn.
 • Moran T, [2005], Kuznets 's Inverted U-curve Hypothesis. The Rise, Demise, and Continued Relevance of a Socioeconomic Law, "Sociological Forum", Vol. 20, No. 2.
 • Myrdal G., [1957], Economic Theory and under-developed regions, Duckworth, Londyn.
 • Olejniczak K., [2003], Apetyt na grona? Koncepcja gron i koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2(12).
 • Parr J.B., [1999], Growth-pole strategies in regional economic planning: A Retrospective View. Part 1. Origins and Advocacy, "Urban Studies", Vol. 36.
 • Pietrzyk I., [1996], Polityka rozwoju regionalnego w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
 • Pietrzyk L, [2006], Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Polverari L., Bachtier J., [2004], Assessing the Evidence: The Evaluation of Regional Policy in Europe, EoRPA paper 04-05, European Policy Research Centre, Glasgow.
 • Porter M., [2003], The Economic Performance of Regions, Regional Studies, Vol. 37 (6&7).
 • Puga D., [2002], European regional policies in light of recent location theories, Journal of Economic Geography, Vol. 4.
 • Rocha A., Fontes J.P, [2005], Spatial Cournot Oligopoly with Vertical Linkages, Technical University of Lisbon working paper 11.
 • Rodokanakis S., The Impact of the European Structural Policies on the EU Member States from 1998 to 2000, Region et Development, Vol. 17.
 • Rodrigues-Pose A., Fratesi U., [2004], Między rozwojem a polityką społeczną: Oddziaływanie europejskich funduszy strukturalnych w regionach celu l, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3(17).
 • Romer D., [2000], Makroekonomia dla Zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szczygielski K., Apap J., Kaniewska M., Sitek M., Walewski M., [2003], Policy Makers or Policy Takers? Visegrad countries joining the EU - Selected Studies, CASE, Warszawa.
 • Szlachta J., [1999], Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szlachta J., [2001], Znaczenie funduszy europejskich dla rozwoju regionalnego Polski, www.rcie.zgora.pl/tematy/opracowania.html.
 • Sztaudynger J.J., [2003], Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo UL, Łódź.
 • Sztaudynger J.J., [2005], Próby ekonometrycznego określenia wpływu kapitału społecznego na wzrost gospodarczy, [w:] Wzrost Gospodarczy, Restrukturyzacja i Rynek Pracy w Polsce. Ujęcie Teoretyczne i Empiryczne, Krajewski S., Kucharski L. (red.), Wydawnictwo UL, Łódź.
 • Varian H.R., [1997], Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Vives X., [2001], Globalization y localization, [w:] Teresa Garcia Mila (red.), Nuevas Fronteras de la Politica Economics., Centre de Recerca en Economia Internacional, Universität Pompeu Fabra, Barcelona.
 • Walz U., [1996], Long-run effects of regional policy in an economic union, "The Annals of Regional Science", (30), p. 165-183.
 • Williamson J.G., [1965], Regional inequality and the process of national development: a description of the patterns, Economic Development and Cultural Change, 13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000120592975

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.