PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1 | 231--243
Tytuł artykułu

Bariery w dostępie kobiet do rynku pracy a kontrakt płci

Warianty tytułu
Barriers to women's acces to labour markets and gender contract
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przez wiele stuleci sfery publiczna i prywatna funkcjonowały od siebie niezależnie. Kobiety zajmowały się dziećmi i domem, podczas gdy mężczyźni zaopatrywali rodziny w niezbędny do funkcjonowania w społeczeństwie pieniądz. W miarę wzrostu społecznej samoświadomości, kobiety rozpoczęły penetrację sfery publicznej i podniosły swoją pozycję w rodzinie. Nie były one początkowo dobrze przygotowane do rywalizacji i napotykały liczne bariery wejścia do takich sektorów jak polityka, biznes, edukacja, czy ochrona zdrowia. Przyczynami nierównomiernej reprezentacji obu płci w wielu dziedzinach życia są zarówno stereotypy na temat ról społecznych przypisanych płciom, jak również niska samoocena wielu kobiet.
EN
For many centuries the public and private sphere have functioned separately from each other. Women were looking after the children and engaged in housework, while men worked to provide their families with money to survive. However, as social consciousness grew, women were gradually leaving the private sphere to engage more in public activities, and take up employment. This met with a strong opposition among men who feard that they might lose their position in a family. On the other hand, women were not prepared to compete with men, and they also encountered various obstacles created for them on their professional development path, especially in such areas like politics, business, education or health service. There are many reasons for the under-representation of women in public life. The main one is related to the stereotypes of the social roles attributed to men and women, subsequently passed over to children in the process of their upbringing, and a relatively low self-esteem still prevailing among many women. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
231--243
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Alt J.E., Lassen D.D., Political and Judicial Check on Corruption: Evidence from American State Governments, „Mimeo" 2005, August
 • Berman H., Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, tłum. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa 1995
 • Brada, The Transoformation from Comunism to Capitalism: How Far? How Fast?, „Post-Soviet Affairs" 9, 1993, nr 2
 • Bruno M., Stabilization and Reform in Eastern Europe: A Preliminary Evaluation, w: O. J. Blanchard, K. A. Frost, J. D. Sachs (red.), The Transition in Eastern Europe, 1.1. Country Studies, The University of Chicago Press, Chicago-Londyn 1994
 • Brzeziński Z., The Grand Failure. The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century, Charles Scribner's Sons, New York 1989
 • Coercion, Corruption and Reform: State and Society in the Soviet-Type Socialist Regime, „The Journal of Theoretical Politics" I, 1989, nr 1
 • Dahrendorf R., Class and Class Conflict in an Industrial Society, Routledge & Kegan Paul, London 1959
 • Djankov S., Murrell P., Enterprise Restructuring in Transition: A Quantitative Survey, World Bank, Washington, D.C., 2000
 • Double-Checking the Evidence, „Journal of Democracy" 1991, Summer
 • Duverger M., A New Political System Model: Semi-Presidential Government, „European Journal of Political Research" 8, 1980, June
 • Ekiert G., The State Against Society. Political Crises and Their Aftermath in East Central Europe, PUP, Princeton 1996
 • Electoral Systems and Party Systems. A Study of Twenty Seven Democracies, 1945-1990. Oxford University Press, Oxford 1994
 • Goldman M., Putin and the Oligarchs, „Foreign Affairs" 2004
 • Hellman J., Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transition, „World Politics" 50, 1998, nr 2
 • Hicks J.F., Kamiński B., Local Government Reform and Transition from Communism: The Case of Poland, „Journal of Developing Societies" XI, 1995, nr 1
 • Javorcik B., Kamiński B., The 'EU Factor' and Slovakia's Globalization: The Role of Foreign Direct Investment, „Czech Review of Economics and Finance" 54, 2004
 • Kamiński A.Z., Kamiński B., Korupcja rządów...; Persson et al., Kunicova i Ackerman, 2003
 • Kamiński A.Z., Kamiński B., Korupcja rządów: Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji, ISP PAN i TRIO, Warszawa 2004
 • Kieżun W., Kubin J. (red.), Dobre państwo, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985
 • Leonardo M., Constitutional Design and Problems of Implementation in Southern and Eastern Europe, w: J. Zielonka (red.), op. cit., 2005
 • Leydeyret G., The Problem with PR, „Journal of Democracy" 1991, Summer; Q. L. Quade, PR and Democratic Statecraft, „Journal of Democracy" 1991, Summer
 • Lijphart A., Constitutional Choices for New Democracies, „Journal of Democracy" 1991, Winter
 • Democratization and Constitutional Choices in Czechoslovakia, Hungary and Poland, 1989-1991, „Sisyphus" VIII, 1992, nr 1
 • Linz J., The Perils of Presidentialism, w: A. Lijphart (red.), Parliamentary vs. Presidential Government, Oxford University Press, Oxford-New York 1992
 • Lipton D., Sachs J., Creating a Market Economy in Eastern Europe, „Brookings Papers on Economic Activity", Washington D.C. 1990
 • Mainwaring S.,Shugart M.S.,Linz J., Presidentialism, and Democracy, „Comparative Politics" 1997, July.
 • Morawski W., Zmiana instytucjonalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • Mosca G., The Ruling Class. Elementi di scienza politica, McGrow-Hill Book Company, New York 1939
 • Murrell P., What is Shock Therapy? What Did It Do in Poland and Russia?, „Post-Soviet Affairs" 9, 1993, nr 2
 • Norris P., Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems, „International Political Science Review" 18, 1997, nr 3
 • Osiatyński W., Kilka uwag na temat trybu uchwalania Konstytucji III Rzeczpospolitej, w: M. Wyrzykowski (red.), Tryby uchwalania polskich konstytucji, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1998
 • I. Shapiro, Stan teorii demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Pinto-Duschinsky M., How to Get Rid of a Bad Government, „Times Literary Supplement" 1998, September
 • Pope J., Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System, Transparency International, Berlin 2000
 • Poznański K., Market Alternative to State Activism in Restoring the Capitalist Economy, „Economics of Planning" 1992, nr 25
 • Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge-New York 1992
 • Prywatyzacja w krajach pokomunistycznych, ISP PAN, Warszawa 2006
 • Rakowska-Harmstone T. (Dynamics of Transition, w: eadem, New Europe: The Impact of the First Decade, 1.1, ISP PAN, Warszawa 2005
 • Rethinking Recent Democratization. Lessons from the Post-Communist Experience, „World Politics" 55, 2003, nr 2
 • Sartori G., Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry Into Structures, Incentives, and Outcomes, New York University Press, New York 1994
 • Słodkowska I., Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu. Polska 1980-1989, ISP PAN, Warszawa 2006
 • Stepan A., Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1996
 • Stokes G., The Walls Came Tumbling Down. The Collapse of Communism in Eastern Europe, Oxford University Press, New York 1993
 • Szlajfer H., Droga na skróty. Nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo-Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji, ISP PAN, Warszawa 2005
 • The Ambiguous Virtues of Accountability, „Journal of Democracy" 15, 2004, nr 4, October
 • The Meaning of Democracy and the Vulnerability of Democracies. A Response to Tocqueuille's Challenge, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1997
 • The Socialist System: The Political Economy of Communism, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1992
 • Theory of Communist Regimes: Design, Function, and Breakdown, ICS Press, San Francisco 1992
 • Tismaneanu V., The Great Shock at the End of a Short Century: Ion Iliescu in Dialogue with Vladimir Tismaneanu, Columbia University Press, New York 2004
 • Zakrzewska J., Spór o konstytucję, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1993
 • Zielonka J. (red.), Democratic Consolidation in Eastern Central Europe: Institutional Engineering, Oxford University Press, Oxford-New York 2001
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000120689163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.