PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 6 | 7--23
Tytuł artykułu

Samorząd miejski w II Rzeczypospolitej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia historię samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej. Zaprezentowano samorząd terytorialny w postanowieniach Konstytucji marcowej oraz kwietniowej. Omówiono próby unifikacji unormowań i praktykę funkcjonowania samorządu miejskiego w II RP. Poruszono także temat związków międzykomunalnych miast II RP.
Rocznik
Numer
Strony
7--23
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • J. Bek: Główne wytyczne działalności samorządu powiatowego, (w:) Z zagadnień samorządu, Warszawa 1927, ss. 31-32.
 • T. Bigo: Samorząd terytorialny w nowej Konstytucji, (w:) Księga Pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego, Lwów 1936, s. 56.
 • W. Brzeziński: Miasta a reforma podziału administracyjnego państwa, „Samorząd Miejski" 1931, nr 16-17.
 • M. Chlamtacz, „Przegląd Prawa i Administracji", Lwów 1928,s.251 i nast.
 • Dziennik Praw Państwa Polskiego (dalej: DzPPP) z 1918 r. nr 20, póz. 58.
 • Dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa z 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim w b. dzielnicy rosyjskiej (DzPPP z 1919 r. nr 13, póz. 140).
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: DzURP)zl922r. nr 2, póz. 6.
 • DzURP z 1919 r. nr 24, póz. 240. 5DzURPz 1921 r. nr 71, póz. 511.
 • DzURPz 1919 r. nr 88, póz. 479.
 • DzURPz 1921 r. nr 71, póz. 490.
 • DzURP z 1922 r. nr 72, póz. 652.
 • DzURP z 1927 r. nr 31, póz. 258.
 • DzURP z 1928 r. nr 39, póz. 386. Rozporządzeniewydano na podstawie art. 44 ust. l Konstytucji marcowej w brzmieniu noweli z 2 sierpnia 1926 r. zawartej w DzURP z 1926 r. nr 78, póz. 422.
 • DzUrzZCZW z 1919 r. nr 7, póz. 44.
 • Dz. Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (dalej: DzUrzZCZW) z 1919 r. nr 12, póz. 99.
 • K. Grzybowski: Nowa konstytucja a samorząd, „Przegląd Samorządowy" 1935, nr 3, także: A Wereszczyński: Nowe Państwo, Lwów 1935, s. 31.
 • K. Grzybowski: Samorząd w konstytucji nowej, „Przegląd Samorządowy" 1935, nr 5.
 • K. Grzybowski: Zasady Konstytucji Kwietniowej, Kraków 1937, s. 37 i nast.
 • E. Jezierski: Główne cechy gmin miejskich w Polsce, „Kraj" 1928, nr 14.
 • „Kalendarz Samorządowy" 1922, s. 277; 1929, s. 251; 1932, ss. 277, 297; 1933, s. 279; 1935, s. 200; 1936, s. 216; 1938, s. 225.
 • „Kalendarz Samorządowy" 1933, s. 282.
 • „Kalendarz Samorządowy" 1932, s. 277.
 • „Kalendarz Samorządowy" 1932, s. 283, 1933, ss. 277-278.
 • „Kalendarz Samorządowy" 1932, s. 286.
 • „Kalendarz Samorządowy" 1934, s. 287.
 • „Kalendarz Samorządowy" 1938, ss. 227-231.
 • A. Kroński: Krytyka projektowanego ustroju władz komunalnych miejskich, „Samorząd Miejski" 1924, t B.
 • K. Kumaniecki: Centralizm i decentralizacja, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny" 1922, ss. 232-233.
 • K. Kumaniecki: Kilka uwag o urządzeniu administracji w Polsce, „Rok Polski" 1919, nr 6.
 • J. S. Langrod: Problemy administracyjne w konstytucji. Księga pamiątkowa ku czci Fryderyka Zoila, Kraków 1935, ss. 161-162.
 • W. Makowski: Rzeczpospolita: co każdy obywatel o państwie i konstytucji wiedzieć powinien, Warszawa 1935, ss. 56-57.
 • W. Makowski: Zasady Nowej Konstytucji. Odczyt wicemarszałka Sejmu wygłoszony w Katowicach 14 lutego 1934 r. (nakładem Głównej Komisji Wykonawczej Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy), Warszawa 1934, s. 15 inast.
 • S. Nowak: Uwagi nad projektem ustawy o gminie miejskiej, „Samorząd Miejski" 1924, t. III.
 • T. Przeorski: Zagadnienia samorządowe, „Samorząd Miejski" 1925, październik.
 • T. Przeorski: Zagrożony samorząd w Małopolsce, „Samorząd Miejski" 1928, marzec, s. 86.
 • R. Sikorski: Główne zasady projektu ustawy o gminie miejskiej, „Samorząd Miejski" 1924, t. I, ss. 17-19.
 • Dr R. S. [R. Sikorski]: Projekty ustaw o samorządzie miejskim, „Kraj" 1928, nr 22.
 • R. Sikorski: Samorząd miejski, Warszawa 1927, ss. 43-45.
 • R. Sikorski: Samorząd miejski w Polsce i jego najbliższe cele, ss. 176-177.
 • R. Sikorski w wypowiedzi: Samorząd miejski w Polsce i jego najbliższe cele, „Samorząd Miejski" 1921,11, ss. 68-88 i 151-158.
 • Sprawozdanie stenograficzne z 99 posiedzenia Sej mu RP I kadencji, łamy: 15, 6-60.
 • Statut Związku Miast Polskich z 1931 r. (zatwierdzony 14 marca 1932 r. przez MSW), (w:) „Kalendarz Samorządowy" 1933, s. 282.
 • Cz. Szczepański. Ustawa o gminie miejskiej, „Samorząd Miejski" 1924, t. IV.
 • W. Szczęsny Wachholz: Wolność i władza (Z rozważań nad Konstytucją RP), Kraków 1935, s. 31.
 • Tezy na VII Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich w 1922 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000120920456

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.