PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 5 | 37--48
Tytuł artykułu

Wygaśnięcie porozumienia komunalnego (zagadnienia wybrane)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wygaśnięcia porozumienia komunalnego.
Rocznik
Numer
Strony
37--48
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A. Agopszowicz, P. Wagner: Mienie związków i porozumień komunalnych, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 1996, t. XXXV, s. 77.
 • S. Biernat: Działania wspólne w administracji państwowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 129 i nast.
 • S. Biernat: Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków 1994.
 • A. Błaś: Prawne formy działania administracji publicznej, (w:) Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, wydanie czwarte, Wrocław 1998, s. 284;
 • J. Boć: Współpraca międzygminna w Szwajcarii, AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996.
 • J. Borkowski, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 485.
 • A. Brzozowski, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 1998, s. 592 i nast.
 • A. Chrisidu: Związki komunalne w Grecji, AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996.
 • 3W. Czachórski: Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994, s. 254 i nast.
 • DzU nr 39, póz. 396.
 • DzU z 1991 r. nr 109, póz. 471 z późn. zm.
 • DzU z 2001 r. nr 45, póz. 497 z późn. zm.
 • J. Jeżewski: Syndykaty gmin we Francji, AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996.
 • R. Kosmalski: Porozumienia komunalne w Wielkiej Brytanii, AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996.
 • K. Kruczalak: Niemożliwość świadczenia w prawie zobowiązań, Gdańsk 1981 oraz tego autora: Skutki niemożliwości świadczenia według prawa cywilnego, Warszawa 1983.
 • Z. Leoński: Glosa do wyroku NSA z 27 X 1993 r., SA/Ł 1906/.94, OSP 1996, nr 3, póz. 52.
 • Z. Leoński: Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1998, s. 111.
 • M. Miemiec: Związki komunalne w Niemczech, AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996, s. 143.
 • Z. Niewiadomski, (w:) M. Kallas, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor: Prawo administracyjne. Część ustrojowa, wydanie I, 2002, ss. 171-172.
 • E. Nowacka: Formy organizacyjne związków komunalnych w USA (na przykładzie Stanu Ohio), AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996, ss. 181-187.
 • E. Nowacka: Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Warszawa 1997, ss. 140-151.
 • K. Nowacki: Prawne formy współpracy między gminami w Austrii - związki komunalne, (w:) Związki komunalne w Polsce i państwach Europy Zachodniej, pod. red. A. Błasia, AUW, No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996.
 • E. Ochendowski: Glosa do postanowień NSA z dnia: 24 września 1990 r., I SA 847/90 oraz 27 września 1990 r., SA/Wr 952/90, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 4.
 • Orzeczenie SN z 7 października 1986 r., III CRN 256/86, OSN 1987, nr 12, póz. 211.
 • Z. Pławecki, (w:) A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2000, s. 403.
 • W. Popiołek, (w.) Kodeks cywilny. Komentarz, 1.1, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 1998, s. 975.
 • Z. Radwański: Teoria umów, Warszawa 1997.
 • P. Radzimiński: Związki komunalne w wybranych krajach Europy Północnej ( Na przykładzie Szwecji i Finlandii), AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996.
 • „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 4, s. 34 i nast.
 • J. Starościak: Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957, s. 250 i nast.
 • J. Starościak: Studia z teorii prawa administracyjnego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 77.
 • J. Stelina: Związkowa zdolność układowa, Poznań 2001, s. 38 i nast..
 • J. Supernat: Aktualne zagadnienia współpracy komunalnej w Holandii, AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996.
 • J. Trojanek: Umowa jako instrument planowania produkcji rynkowej, Poznań 1974, s. 195.
 • B. Wagner: Umowy i porozumienia prawa pracy, Studia Cywilistyczne, t. XXXV z 1989 r., s. 86 i nast.
 • J. Wyporska: Porozumienia międzygminne, (w.) J.P. Tarno, M. Sieniuć, J. Sulimierski, J. Wyporska: Samorząd terytorialny w Polsce, wyd. I, 2002, s. 158.
 • Wyrok NSA z 27 października 1994 r., SA/Ł 1906/94, ONSA 1995, nr 4, póz. 161.ˆ W. Dz. Urz. Lubus. z 1999 r. nr 24, poz. 155.
 • W. Dz. Urz. Lubus. z 1999 r. nr 36, poz. 393.
 • W.Dz.Urz. Mazow. z 2000 r. nr. 40, poz. 345.
 • W.Dz.Urz.Opols. z 2000 r. nr 27, poz. 130.
 • W. Dz. Urz. Podlas. z 1999 r. nr 23, poz. 367.
 • W. Dz. Urz. Podlas. z 2000 r. nr 13, poz. 127.
 • W. Dz. Urz. Wielk. z 2000 r. nr 32, poz. 380.
 • W. Dz. Urz. Wielk. z 2000 r. nr 2, póz. 381.
 • W. Dz. Urz. Wielk. z 2000 r. nr 32, poz.382.
 • W. Dz. Urz. Zachód, z 2000 r. nr 14, poz. 145.
 • L. Zacharko: Prywatyzacja zadań publicznych jako nowe pojęcie w zakresie gospodarki komunalnej, (w:) Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, pod red. E. Knosali, A. Matana, G. Łaszczycy, Zakamycze, 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000121178864

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.