PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 8 | z. 3 | 115--131
Tytuł artykułu

Handel zagraniczny jako sposób powiązania polskiej gospodarki żywnościowej z rynkiem światowym

Warianty tytułu
Foreign Trade as a Way of the Connection of Polish Food Economy with the World Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca dotyczy roli handlu zagranicznego we włączaniu polskiej gospodarki żywnościowej do jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej i gospodarki światowej. Dla osiągnięcia zamierzonego celu badawczego zwrócono przede wszystkim uwagę na: zmiany w polskim handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi dokonujące się w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską i w warunkach wzrostu powiązań z rynkiem światowym, strukturę polskiej taryfy celnej po wejściu do UE, przyjęcie unijnego systemu preferencji handlowych, handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi wobec konkurencyjności w ujęciu regionalnym, a także na dynamikę i strukturę polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi w pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiej. (oryg. streszcz.)
EN
Poland and the polish food economy, before the period of systemic transformation, had not been included into the global economy because it has been "fenced off" from the world economy by means of political and economic barriers. For Poland in this time the system of central planning and the institutionalized international exchange for the agricultural products too within the framework of Council for Mutual Economic Aid (CMEA) possessed the key importance. As a consequence the gaps opened up-systemic, competitive and temporal - the remnants of which even now, at the beginning of XXI century, make the incorporation of Poland ant their food economy into the world economy so difficult. The systemic transformation and the economic integration with the European Union of Poland caused the elimination of basic systemic barriers, making the integration with the world economy less difficult. The very important role in the process of the connection polish food economy with the world market belong to the increase of activity the polish foreign trade. However, there are still factors influencing unfavorably the processes of joining the polish food economy the world economy. These, among others, include: incoherent and unstable legal system, undeveloped transport- communication and institutional infrastructure, low level of the financial sector, weakly motivational tax system, ineffective social security system, shortage of the personnel with the highest qualifications, regional disproportion in development, bureaucratic administration and strong position of trade unions. (original abstract)
Rocznik
Tom
8
Numer
Strony
115--131
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych kwiecień 2003. 2003: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - na jakich zasadach? 2003: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Drabek Z., Smith A. 1995: Trade Performance and trade Policy in Central and Eastern Europe, CEPR Disscussion Paper 1182. Centre for Economic Policy Research, London.
 • Fini R., Portes R. (eds) 1995: EU Trade with Eastern Europe: Adjustment and Opportunities. Centre for Economic Policy Research, London.
 • Greenaway D., Hine R., Milner C. 1995: Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade: A Cross - Industry Analysis for the United Kingdom. Economic Journal, nr 105 (433), 1505-1518.
 • Halpern L. 1995: Comparative Advantage and the Likely Trade Pattern of the CEECS, in: R. Fini, R.Portes (eds), EU Trade with Eastern Europe: Adjustment and Opportunities Centre for Economic Policy Research. London.
 • Hartmann M. 1996: Implications of EU East Enlargement for the CAP, Paper presented at CREDIT conference. Nottingham.
 • Helpman E. 1987: Imperfekt Competition and International Trade: Evidence from Fourteen Industrial Conn-tries. Journal of the Japanese and International Economies, nr 1(1) 62-81.
 • Hoekman В., Djankov S. 1997: Determinants of the Export Structure of Countries in Central and Eastern Europe. The World Bank Economic Review vol. 11, September nr 3, 472.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. 1999: Wyzwania dla polskiego przemysłu wynikające z przyjęcia Wspólnej Polityki Handlowej Unii Europejskiej. Referat na konferencję pt. "Wyzwania stojące przed polskim przemysłem" zorganizowaną przez Katedrę Integracji Europejskiej im. J. Monneta. Warszawa 15 czerwca.
 • Keeler J.T.S. 1997: Agricultural Power in an Expanding European Union: A Skeptical Perspective on the Prospects for CAP Reform and Global Liberalisation. Paper prepared for the XVIIth World Congress of the International Political Science Association. Seoul. Korea. August 17-21.
 • Kochanowicz J. 1996: State Machinery and Path Dependence: The Case of Poland, Paper prepared for the Workshop on Economic Transformation and the Reform of the State. National Research Council. Commission on Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC.
 • Kotyński J. (red.) 2006: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005. Raport Roczny, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego [www.ikchz.pl].
 • Leslie 2000: uzupełnić
 • Maliszewska M. http://www.gtap.agecon.purdue.edU/resources/download/1253.pdf: Eastern EU Expansion: Implications of Enlarged Single Market for Current and New Member States.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2006a: Wymiana handlowa artykułami rolno-spożywczymi Polski z innymi krajami (UÈ i kraje trzecie) w okresie styczeń-listopad 2005 r. Biuletyn Informacji Publicznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [http://bip.minrol.gov..pl/04.11].
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2006b: Wymiana handlowa artykułami rolno-spożywczymi Polski z innymi krajami w 2004 r. Biuletyn Informacji Publicznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [http:// bip.minrol.gov.pl/04.ll].
 • Puślecki Z.W. 1998: Bariery i strategia rozwoju polskiego rolnictwa w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej. [W:] Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Przyjmowanie zachodnioeuropejskich dróg rozwoju, utrzymywanie własnej tożsamości czy poszukiwanie nowych rozwiązań. Praca zbiorowa pod red. M. Sznajdera. Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań.
 • Puślecki Z.W. 2004: Poland in the Growth and Cohesion Policy of the European Union in the Conditions of Globalisation, Universidade Autónoma de Lisboa-UAL. Galileu, Revista de Economia e Direito, Vol. IX, Nr 2, Lisboa, Portugal, 63-83.
 • Puślecki Z.W. 2000: Polens Landwirtschaft zwischen Beharrung und EU-Beitritt, WeltTrends. Zeitschrift fuer internationale Politik und vergleichende Studien. Potsdam, Berlin, Bundesrepublik Deutschland.
 • Puślecki Z.W. (Red.) 2001 : Proces integracji ekonomicznej Polski z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań.
 • Puślecki Z.W. 2001: System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Puślecki Z.W. 2003: Trade Conflicts during the Multilateral Negotiations on the International Trade Liberalization, In: Stuart Nagel (Edited by), Policymaking and Prosperity. A Multinational Anthology. Published in the United States of America by Lexington Books, Lanham, Boulder, New York, Oxford.
 • Puślecki Z.W. 1999: Zdolności integracyjne krajów Europy Środkowej i Wschodniej w sferze rolnictwa w: Chrośnicki M., Cziomer E. (red.), Unia Europejska, transformacja i integracja w Europie. Katedra Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolska Oficyna Wydawnicza KORONA, Kraków.
 • Puślecki Z.W., Walkowski M. (red.) 2004: Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań.
 • Rowiński J. 2000a: Rolnictwo. [W:] Rozszerzanie Unii Europejskiej na Wschód. Konsekwencje dla dobrobytu i zatrudnienia w Europie. Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Rowiński J. 2000b: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000121284533

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.