PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1113 | 393
Tytuł artykułu

Instytucje poręczeń i gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw - doświadczenia polskie i zagraniczne

Autorzy
Warianty tytułu
Collateral and Guaranty Credit Institutions for SME - Polish and Foreign Experiences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono zabezpieczenia transakcji kredytowej w kontekście dostępności kapitałów obcych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Scharakteryzowano istotę instytucji gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiono rozważania nad historią podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony gwarancyjnej oraz scharakteryzowano działalność tych instytucji w innych krajach. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące organizacji polskiego systemu poręczeń kredytowych oraz oceniono dotychczasowe rezultaty jego funkcjonowania. Dokonano także porównania zasad organizacji i działania rodzimych poręczycieli z najlepszymi praktykami w tym zakresie, opartymi na doświadczeniach płynących z działalności instytucji zabezpieczeniowych w różnych regionach świata.
EN
The research area of the hereby study is inspired by the dynamic development of collateral and guaranty institutions observed in all regions of the world, including Poland as well as the worldwide output related to the theory and practice of these entities performance. The research objective of the study becomes the recognition and presentation of problems referring to principles and conditions of collateral entities functioning and the analysis of their practical activities in the international comparative dimension. The author's aim, supporting the accomplishment of such a defined objective, is to: a) define the role of collateral gap in the process of SME applying for credit support, b) defining the principles of good practice followed by collateral entities on the basis of conducted research, c) present practical solutions of collateral activities carried out in different regions of the world, d) feature the Polish model of credit collateral for SME at such a background as well as define the strategy of its development. The hypothesis of presented study becomes the assumption that the cross-border dimension of collateral gap, limiting an opportunity of SME access to credit-loan capital, results in the fact that entities dealing with providing collateral services, functioning in any region of the world, adjust their operational formula to the environment in which they perform as well as to the objectives set for them by their creators and propagators. Therefore recognizing the specific nature of these units and defining principles of their effective functioning, based on the analysis of the best practice, offers an opportunity of presenting assessments referring to home mechanism of credit collateral and pointing to the desired directions of its evolution. (short original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Acceso de las PYME alfinanciamiento, Grupo DFC, Washington D.C. 2002.
 • Access to Finance of Small and Medium Enterprises, Communication from the commission to the Council and the European Parliament, COM (2003) 713 final, Brussels 2003.
 • Adamek J., Cechy małego i średniego przedsiębiorstwa jako kredytobiorcy, [w:] Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. II. Finanse przedsiębiorstw. Finanse publiczne i podatki, red. K. Znaniecka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Adamek J., Doświadczenia działalności gwarancyjnej na rzecz MSP w Japonii - możliwości adaptacji na grunt Polski, [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. II. Finanse przedsiębiorstw, red. Z. Dresler, AE, Kraków 2004a.
 • Adamek J., Fundusze poręczeń kredytowych - zalety i wady, [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, CeDeWu, Warszawa 2003d.
 • Adamek J., Japoński system gwarancji kredytowych dla MSP - a pobudzanie przedsiębiorczości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1040, Wrocław 2004c.
 • Adamek J., Lokalne fundusze poręczeń kredytowych w spektrum narzędzi wspierania rozwoju MSP, [w:] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole 2002.
 • Adamek J., Mechanizm dystrybucji jako kryterium klasyfikacji funduszy poręczeń kredytowych dla MSP, [w:] Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2004.
 • Adamek J., Narzędzia wspierania rozwoju MSP - próba klasyfikacji, [w:] Zarządzanie finansami, klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, t. II, red. D. Zarzecki, USz., Szczecin 2002b.
 • Adamek J., Negocjacje wstępne - możliwości minimalizacji potencjalnego ryzyka kredytowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 693, Wrocław 1995.
 • Adamek J., Podział ryzyka transakcji kredytowej jako element działalności instytucji poręczeń kredytowych dla MSP, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1062, Wrocław 2005.
 • Adamek J., Rachunkowość małych przedsiębiorstw a dostęp do kredytu bankowego, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, USz., Szczecin 2003b.
 • Adamek J., Uwarunkowania dostępu MSP do kredytu bankowego - wyniki badań ankietowych, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Kreos, Szczecin 2003c.
 • Adams D.W., The Conundrum of Successful Credit Projects in Floundering Rural Financial Markets, "Economic Development and Cultural Change" 1988 vol. 36, no. 2.
 • Afery R., Bostic R. i Somolyk K., The Role of Personal Wealth in Small Business Finance, "Journal of Banking and Finance" 1998 vol. 22, no. 6/8.
 • African Development Report, African Development Bank, Abidjan 1997. Agencja Nieruchomości Rolnych - Raport z działalności w roku 2003, ANR, Warszawa 2004.
 • Agenor A., Aizenman J., Haffmaister A., The Credit Crunch in East Asia - What Can Bank Excess Liquid Assets Tell Us, Policy Research Working Paper 2488, World Bank, Washington D.C. 2000.
 • Allahar H., Brown D.R., Trinidad and Tobago's Credit Guarantee Program - Lessons from Five Years Experience, "SED Journal" 1995 vol. 6, no. 3.
 • Altman E.I., Haldeman R.G, Narayan P., Zeta Analysis: a New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporation, "Journal of Banking and Finance" 1977 vol. 1.
 • Alvarado J., Galarza F., Los fondos de garantia para el acceso al crédita: alcances y limitacions, "Economia y Sociedad 49", CICES, Julio 2003.
 • An Evaluation of the Small Firms Loan Guarantee Scheme, KPMG Management Consulting, Crown, London 1999.
 • An Evaluation of the Loan Guarantee Scheme, "Research Paper" No 74, NERA, London 1990.
 • Ang J., Lin J., Tyler F., Evidence on the Lack of Separation Between Business and Personal Risks Among Small Businesses, "Journal of Small Business Finance" 1995 vol. 4, no. 2/3.
 • Argentina - the SGR and Its Effects, News of the Iberoamerican Guarantee Network, January 2004, IBERAVAL 2004.
 • Arnold T., Esquemas de garantia de crédita para la pequena emprasa en Australia, [w:] P. Pombo, A. Herrero, Los Sistemas De Garantia Para La Micro Y La Pyme En Una Economia Globalizada, DP Editerai, Espana 2001.
 • Aryeetey E., Informai Finance for Private Sector Development in Africa, African Development Bank, Abidjan 1998.
 • Balkenhol B., Schutte H., Collateral, Collateral Law and Collateral Substitutes, Social Finance Program, "Working Paper" no. 26, ILO, Geneva.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego. Raport Roczny 2003, BGK SA, Warszawa 2004.
 • Bastiaenen M., von Rooij P., Guarantee Funds and NGOs: Promise and Pitfalls - A Review of the Key Issues, "Working Paper" no. 18, ILO, Geneva 1997.
 • Berger A.N., Udell G.F., Collateral, Loan Quality, and Bank Risk, "Journal of Monetary Economics" 1990 vol. 25, no. 1.
 • Berger A.N., Udell G.F., The Economics of Small Business Finance: The Roles of Private Equity and Dept Markets in Financial Growth Cycle, "Journal of Banking and Finance", 1998 vol. 22, no. 6.
 • Berger A.N., Udell G.F., Relationship Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance, "Journal of Business" 1995 vol. 63, no. 3.
 • Besanko D., Thakor A.V., Collateral and Rationing: Sorting Equilibrium in Monopolistic and Competitive Credit Markets, "International Economic Review" 1987 vol. 28, no. 3.
 • Besley T., Coate St., Group Lending, Repayment Incentives and Social Collateral, "Journal of Development Economics" 1995 vol. 46, no. 1.
 • Bester H., The Role of Collateral in Credit Market with Imperfect Information, "European Economic Review" 1987, vol. 31.
 • Bester H., Screening versus Rationing in Credit Markets with Imperfect Information, "American Economic Review" 1985 vol. 75, no. 4.
 • Bester H., The Role of Collateral in Model of Dept Renegotiation, "Journal of Money, Credit and Banking" 1994 vol. 26.
 • Bielawska A., Regionalne towarzystwa gwarancji kredytowych, "Bank i Kredyt" 1996 nr 3.
 • Bielawska A., Flejterski S., Szewczuk A., Bankowe i pozabankowe źródła pozyskiwania kapitału przez duże, średnie i matę przedsiębiorstwa, Materiały konferencyjne: Klient w zmieniającym się świecie finansów, III Zachodniopomorskie Forum "Finanse", Szczecin 1988.
 • Bielski M., Organizacje: istota, struktury, procesy, Łódź 1992.
 • Bigsten A., Collie P., Drecon S., Fafchamps M., Credit Constraints in Manufacturing Enterprises in Africa, "Working Paper" WPS 2000 no. 24, CSAE 2000.
 • Binks M., Ennew C., Reed G., Small Business and Banks: A Two Nation Perspective, "Working Paper Forum of Private Business", UK and the National Federation of Independent Business, USA 1988.
 • Black J., de Męża D., Diversionary Tactics: Why Business Loans Are So Safe, "Discussion Papers in Economics", University of Exeter 1992 no. 9.
 • Blazy R., Weill L., Why Do Banks Ask for Collateral, Université Robert Schuman, Strasbourg 2004.
 • Boocock G. i Sharif M.N.N., Loan Guarantee Schemes for SMEs - the Experience in Malaysia, "SED Journal" 1996vol. 7, no. 2.
 • Boot A.W.A, Thakor A.V., Udell G.F., Secured Lending and Default Risk: Equilibrium Analysis, Policy Implications and Empirical Results, "Economic Journal" 1991 vol. 101.
 • Business Enabling Environment Conditions of the SMEs - SMEs Indicators in the FUNDES Region, FUNDES EMPRESARIAL 2002.
 • Bradshaw T., Does the State Loan Guarantee Program Pay for Itself? The Economic Impact of the California Loan Guarantee Program - from 1990 trough 1996 (synopsis), Human and Community Development Department, University of California 1998.
 • Bryniarska T.I., Program powszechnej przedsiębiorczości - nowa misja BS-ów, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2002 nr 10.
 • Casuga M., Hernandez T., Collateral and Collateral Substitutes: Experience of Selected Institutions in the Philippines, ILO 1995.
 • Chan Y.S., Kantas G., Thakor A.V., Asymetrie Valuation and the Role of Collateral in Loan Agreements, "Journal of Money, Credit and Banking" 1985 vol. 17.
 • Chin Jen Lee, Chin Jun Tsai,The Credit Supplementation Strategy Support on the Regional Global Trade, The 12th ACSIC Training Program Bogor Indonesia 2002, ACSIC 2002.
 • Christensen J., Jackson S., Mensah S., Riding A., Loan Guarantee Schemes in Six Countries, "Working Paper", Alborg University 1999.
 • CODE of Best SME Finance Practices in South Eastern Europe, Center for Economic Development 2001.
 • Colomiris Ch.W., Hubbard R.G., Firm Heterogenity, Internal Finance and "Credit Rationing", "The Economic Journal" 1990 vol. 100.
 • Cosh A., Hughes A., Size, Financial Structure and Profitability: UK Companies in the 1980s', University of Cambridge Small Business 1993.
 • Creates New Growth Engine - KOTEC Annual Report 2003, TENDOM Seoul 2004.
 • Credit Guarantee System in Japan - 2003, National Federation Credit Guarantee Corporations 2003.
 • Credit Guarantee System in Japan - 2004, National Federation of Credit Guarantee Corporations 2004.
 • Credit Guarantee Schemes for Small Business Lending a Global Perspective Volume I - Main Report, GB&P Ltd, London 1997.
 • Credit Guarantee Schemes in Russia Support to the Development of Small Entrepreneurship SMERUS 9803, TACIS "Policy Paper" 2001.
 • Credit Guarantee Schemes Survey, OECD 2002.
 • Credit Guarantees and Enterprise Development, Background Paper, OECD, Tallinn 2002.
 • Credit Guarantees and Credit Guarantee Funds, Best International SME Lending Practices, IFC SME Symposium, China 2001.
 • Credit Guarantees System for the Micro, Small and Medium Business in Brazil, News of the Ibero-american Guarantee Network, April 2003, IBERAVAL 2003.
 • Cressy R., Bowling M., Credit Rationing or Monetary Illusion? Evidence from Defaults under the Loan Guarantee Scheme, "Working Paper" no. 26, Centre for Small and Medium-Sized Enterprises, Warwick Business School 1995.
 • Cressy R., Olofsson Ch., Financing ofSMEs: A Comparative Perspective, NUTEK, Stockholm 1996.
 • Cressy R., Olofsson Ch., European SME Financing an Overview, "Small Business Economics" 1997 vol. 9, no. 2.
 • Ceskomoravska Zarucni a Rozvijova Banka a.s - Annual Report 2003, CMZRB 2004.
 • David C.C. i Meyer R.L., Measuring the Farm Level Impact of Agricultural Loans, Borrowers and Lenders: Rural Financial Markets and Institutions in Developing Countries, Overseas Development Institute, London 1980.
 • De Gobbi S.M., Making Social Capital Work: Mutual Guarantee Associations for Artisans, Social Finance Programme, Employment Sector, "Concept Paper", ILO 2002.
 • Different Types of Credit Guarantee Schemes, Facet BV, 1995.
 • Directory of Business Development Assistance Programs an Financial Services in the Pacific Island, Pacific Islands Trade and Investment Commission, Sydney 2001.
 • Douette A., La Garantie Des Pr?ts Aux Petitem Et Moyennes Enterprises - Les Syst?mes De Garantie Membres De L'Association Européenne Du Cautionnement Mutuel Présentation Et Compriason, AECM, Bruxelles 2003.
 • Douette A., The Guarantee Schemes Members of the European Mutual Guarantee Association - Presentation and Comparison, AECM, Brussels 2003.
 • Dragunowicz M., Heropolitańska I., Sterniak-Kujawa J., Sendek W., Kredytowanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw (z uwzględnieniem zagadnień majątkowo-małżeńskich), Twigger, Warszawa 2002.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
 • Dziekoński P., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, "Materiały i Studia" nr 164, NBP, Warszawa 2003.
 • El Sistema de Garantia en El Peru, IX Foro Iberoamericano Sobre Sistemas de Garantias y Financiamiento Para Las Micro y Pemes - Colombia 2004, REGAR 2004.
 • European Investment Fund - Annual Report 2003, EIF, Luxembourg 2004.
 • Everling O., Bach M., Więcej miejsca dla ratingu, "Gazeta Bankowa" 2004 nr 28.
 • Feasibility Study on Establishment of a Credit Guarantee Institution in Bosnia and Herzegovina, SEED 2002.
 • Financing of Private Enterprise Development in Africa, Working Paper N° 4, UNIDO, Vienna 1999.
 • Finance, Small Firms Survey, BCC, London 1999.
 • Financing SME in Latin America Waking up to the Opportunity, Latin American Market Report, Industry Analyses No. 33, TMW 2004.
 • Financial Facilities for SMI: Comprehensive Directory, GTZ Thailand 2000.
 • Financing Innovative SME's in a Global Economy, 2nd OECD Conference of Ministers Responsible for Small and Medium-Sized Enterprises, Istanbul 2004, OECD 2004.
 • Fondo Nacional de Garantias - Colombia, IX Foro Iberoamericano Sobre Sistemas de Garantias y Financiamiento Para Las Micro y Pemes - Colombia 2004, REGAR 2004.
 • Fondo de Garantia para Pequenas Empresarios - BancoEstado, IX Foro Iberoamericano Sobre Sistemas de Garantias y Financiamiento Para Las Micro y Pemes - Colombia 2004, REGAR 2004.
 • Forlicz S., Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi, Wyd. WSB, Poznań 1996.
 • Fundusz Poręczeń Unijnych, "Prawo Bankowe" lipiec/sierpień 2004.
 • Gajewski M., Dokumenty organizacyjne funduszy poręczycielskich, Fundusz Współpracy, Warszawa 1995.
 • Gajewski M., Kiliański T., Szczucki J., Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych, KSFP, Radom 2000.
 • Gajewski M., Załęski W., Branicki T., Fundusze poręczeń wzajemnych - doświadczenia polskie, PFPiRMSP, Warszawa 1997.
 • GB&Survey 1995-1996.
 • Giudici G., Paleari S., The Provision of Finance to Innovation: a Survey Conducted Among Italian Technology-Based Small Firms, "Small Business Economics" 2000 vol. 14, no. 1.
 • Gonas J., Highfield M., Mullineaux D., When are Commercial Loans Secured, "The Financial Review" 2004 vol. 39.
 • Green A., Credit Guarantee Schemes for Small Enterprises: an Effective Instrument to Promote Private Sector-Lend Growth? "Working Paper" 10, UNIDO 2003.
 • Greenwald B., Stiglitz J.E., Weiss A., Informational Imperfections in the Capital Markets and Macro-Economic Fluctuations, "American Economic Review" 1984 vol. 74.
 • Grzywacz J., Kredyt bankowy w rozwoju MSP, mity i rzeczywistość, "Finansista" 07-08.2002.
 • Gudger M., Agricultural Insurance and Credit Guarantee Schemes, Consulting Report, Washington D.C. 1993.
 • Gudger M., Credit Guarantees: An Assessment of the State of Knowledge and New Avenues of Research, "FAO Agricultural Bulletin" no. 129, FAO 1998.
 • Gudger M., Sustainability of Credit Guarantee Systems, "The Financier - Analyses of Capital and Money Market Transactions" 1997 vol. 4, no.1 & 2.
 • Hall G., Hutchinson P., Michelson N., Industry Effects on the Determinant's of Unquoted SMEs Capital Structure, "International of the Economics of Business" 2000 vol. 7, no 3.
 • Harfoff D., Korting T., Lending Relationship in Germany - Empirical Evidence from Survey Data, "Journal of Banking and Finance" 1998 vol. 22.
 • Hatakeyama M., Yamamori M., Nakamura H., Credit Guarantee Systems for Small Land Medium Enterprises in Some Asian Countries, "The Financier - Analyses of Capital and Money Market Transactions" 1997 vol. 4, no. 1 & 2.
 • Hatakeyama M., Sistemas de Garantias de Crédita para la Pequenay Mediana Emprasa en Asia, [w.] J. Levitsky, J.J. Llisterri, Sistemas de Garantias de Crédita: Expreriencias ternationales y Lecciones para America Latino y el Cara?be, Inter-America Development Bank, Washington D.C. 1996b.
 • Hatakeyama M., Asia Guarantee System for SME, Inter American Bank, Washington D.C. 1996a.
 • Helping Your Business Grow - Credit Guarantee Corporation Annual Report 2003, TRFY Communications, Malaysia 2004.
 • Herbst K., Local Guarantee Fund in Poland, [w:] Local Guarantee Funds, ed. A. Levitas, G. Gesicka, Fridrich Ebert Stiftung, Warsaw 1995.
 • Herr W., Toward an Analysis of the Farmers Home Administrations Direct and Guaranteed Loan Programs, USDA-ERS, Washington 1991.
 • Hess J.D., Imperfect Information, Uncertainty, and Credit Rationing, Comment, "Quarterly Journal of Economics" 1984 vol. 99.
 • Hitelgarancia RT. Annual Report 2003, Hitelgarancia, Budapest 2004.
 • Holden P., Collateral without Consequence: The Causes and Effects of Financial Underdevelopment in Latin America, Inter America Bank, Washington D.C. 1996.
 • Horton E., Capital structure and Small Public Firms, "Journal of Business Venturing" 1991 vol. 6, no. 4.
 • How Banks Construct and Manager Risk. A Sociological Study of Small Firm Lending in Britain and Germany, ESRC Centre for Business Research, University of Cambridge, "Working Paper" 2002, 217.
 • Huges A., Storey D.J., Finance and the Small Firms, Roultledge, New York 1994.
 • Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 1999 r. przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2000.
 • Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2000 r. przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2001.
 • Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2001 r. przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2002.
 • Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2002 r. przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
 • Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2003 r. przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004.
 • Informacja o wynikach kontroli udzielania poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, NIK, Warszawa 2003.
 • Inter-Arab Investment Guarantee Corporation Annual Report 2003, IAIGC Kuwait 2004.
 • II Sistema dei Confidi Artigiani aderenti a Federal Fidi Anno 2003 - Ottawa Edizione, FEDERAT FIDI, Roma 2004.
 • Jaffe D.M, Rüssel T: Imperfect Information, Uncertainty, and Credit Rationing, "Quarterly Journal of Economics" 1976 vol. 90.
 • Japan Finance Corporation for Small and Medium Enterprise - Annual Report 2004, JASME 2004.^ Jensen M., Meckeling W., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976 vol. 3.
 • Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999.
 • Jordan Loan Guarantee Corporation the Small Business Company of Jordan 10th Annual Report, JLGC Amman 2004.
 • Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, AE, Poznań 2002.
 • Kiliański T., Michalik-Nieborek A., Fundusze gwarancji wzajemnych w Europie, Polska Fundacja MSP, Warszawa 1997.
 • Komorowski J., Zagadnienie wiarygodności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa - ocena i kształtowanie, red. A. Kopczyk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2004.
 • Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Bankowości Spółdzielczej, "Głos Banków Spółdzielczych" 2002 nr 4.
 • KredEx - Annual Report 2003, Kredek 2004.
 • KSU. Zbiorczy raport z działań akredytowanych ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP 2003, PARP, Warszawa 2004.
 • Kulawik J., Instrumenty interwencjonizmu kredytowego, "Bank i Kredyt" 2001 nr 6.
 • La Regionalizacion de los Fondos de Garantias en Colombia - FNG S.A. Somos la Llore que Abre las Puertas al Crédite, VI Foro Iberoamericano Sobre Sistemas de Garantias y Financiamiento Para Las Micro y Pemes - El Salvador 2001, REGAR 2001.
 • Laveren E., Bortier J., Bank Financing and SMEs: Survey Results and Policy Implications, UNIZO 2002.
 • Leutgeb K., The Experience of Burges Forderungbank Regarding Loan Guarantee Institution in Central and Eastern Europe, Burges Forderungsbank, Vienna 1995.
 • Levitsky J., Histerii J.J., Sistemas de garantia de crédita: experiencias internacinales y lecciones para America Latino y el Cara?be, BID, Washington 1996.
 • Levitsky J., Best Practice in Credit Guarantee Schemes, "The Financier - Analyses of Capital and Money Market Transactions" 1997 vol. 4, no. 1 & 2.
 • Levitsky J., Prasard R.N., Credit Guarantee Schemes for Small and Medium Enterprises, "Technical Paper" no. 58, World Bank - Industry and Finance Series, Washington D.C. 1987.
 • Levitsky J., Mejores Practicas de Programas de Garantias de Crédita, [w:] J.L. Llisterri, J. Levitsky, Sistemas de Garantias de Crédita: Experiencias Internationales y Lecciones para America Latina y el Cara?be, Washington, D.C. 1996.
 • Llanto G.M., Casuga M., The Comprehensive Agricultural Loan Fund: Credit Guarantee as Collateral Substitute, A Case Study, "Staff Working Paper" no. 92 - 04, Agricultural Credit Policy Council, Manila 1992.
 • Llanto G.M., The Impact of Collateral Substitutes on Bank Lending Behavior - Analytical Framework, Philippine Institute for Development Studies 1994.
 • Llisterii J.J., Sistemas de Garantia de Crédita: Conclusiones Preliminares, [w:] J. Levitsky, J.J. Llisterii, Sistemas de Garantia de Crédita: Experiencias Internacinales y Llecciones para America Latina y el Cara?be, BID, Washington 1996.
 • Llorens J.L., Los Sistemas de Garantias de Crédita para las PYME en Europa, [w:] J. Levitsky, J.J. Llisterii, Sistemas de Garantia de Crédita: Experiencias Internacinales y Llecciones para America Latina y el Cara?be, BID, Washington 1996.
 • Lokalne fundusze gwarancyjne, red. A. Levitas, G. Gęsicka, Fundacja ALTETHEIA, Warszawa 1994.
 • Long M.S., Malitz LB., Investment Patterns and Financial Leverage, [w:] Corporate Capital Structure in the United States, red. B.M. Friedman, Chicago-London 1985.
 • Luczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa-Poznań 2001.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, PWE, Warszawa 2004.
 • Mandel A.S., Small Business, Banks and Loan Guarantees: Comment, "Small Business Economics" 1992vol. 4, no. 2.
 • Mango T., Meyer R., Guarantee Schemes: An Alternative to the Supervised Credit Program, Philippine Institute of Development Studies, Philippines 1988.
 • Mann R.J., The Role of Secured Credit in Small Business Lending, "The Gergetown Law Journal" 1997, vol. 86.
 • Manowe M., Padilla J., Pagano M., Collateral versus Project Screening: a Model of Lazy Banks, "RAND Journal of Economics" 2001 vol. 32, no. 4.
 • Marulanda de Garcia B., National Guarantee Fund of Colombia, "The Financier - Analyses of Capital and Money Market Transactions" 1997 vol. 4, no.1 & 2.
 • Meele-Hernandez M., The Effects of Bank Dept on Financial Structure of Small and Medium Firms in Some European Countries, Fundacion De Las Cajas Ahorros Confederadas Para La Investigacion Economica Y Social, Documento De Trabajo, No. 168/2001.
 • Membership Applications of the National Loan Quarante Fund for SME's od Romania as AECM associated member, www.aecm.be.
 • Mesjasz Cz., Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego, "Bank i Kredyt" 1999 nr 4.
 • Meyer R.L., Nagarajan G., Evaluation of Credit Guarantee Programs in Developing Countries, "Economics and Sociology Occasional Paper" no. 2322, The Ohio State University, Columbus 1996a.
 • Meyer R.L., Nagarajan G., Credit Guarantee Schemes for Developing Countries: Theory, Design and Evaluation, Report for the Africa Bureau of USAID, The Ohio State University, Columbus 1996.
 • Meyer R.L. Nagarajan G., Rev. of: Sustainability of Credit Guarantee Systems, "The Financier - Analyses of Capital and Money Market Transactions" 1997 vol. 4, no.1 & 2.
 • Migara K., De Silva O., The SME Development in East Asia and the Role of Local Governments - a Case Study from Malaysia, World Bank, St. Petersburg, Russia 2003.
 • Mikołajczyk B., Jaruga A., Rachunkowość MSP jako przedmiot obrad na forum Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości ISAR - UNCTAD, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 61, SKwP, Warszawa 2001.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Misja i działalność banku rozwoju MSP we Francji (Banque du Developpment des, PME), "Bank i Kredyt" 2004 nr 3.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Systemy poręczeń gwarancyjnych dla MSP we Francji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2005 nr 1.
 • Mikroprzedsiębiorstwa - sytuacja ekonomiczna, finanse, właściciele, red. E. Balcerowicz, CASE, Warszawa 2002.
 • Modigliani F., Miller M.H., The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, "American Economic Review" 1958 vol. 48.
 • Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 9/2004. Monitoring sektora MSP 2003, PKPP, Warszawa 2004.
 • Mroczek E., Konkurencyjność MSP w gospodarce rynkowej, "Przegląd Organizacji" 1998 nr 4.
 • Munet H., Pissarides F., Impact of Collateral Practice on Lending to Small and Medium-Sized Enterprises, Law in Transition, EBRD 2000.
 • Myers S.C., Determinants of Corporate Borrowing, "Journal of Financial Economics" 1977 vol. 5, no. 4.
 • Myers S.C., Majluf N.S., Corporate Financing and Investment Decisions when Firms Hale Information That Investors Do Not Have, "Journal of Financial Economics" 1984 vol. 13, no. 3.
 • NAFIN in the WEB, New of the Iberoamerican Guarantee Network, January 2003, IBERAVAL 2003.
 • National 7(a) Lender Guide, U.S., Small Business Administration.
 • Navajaz A.R., Credit Guarantee Scheme: Conceptual Frame, GTZ/FODESIF, 2001.
 • Nitani M., Riding A., Encouraging Entrepreneurial Activity using Loan Guarantees: The Credit Supplementation System in Japan, International Council For Small Business, 47th World Conference, San Juan Puerto Rico 2002.
 • Njoku J.E., Obasi P.C., Loan Repayment and its Determinants under the Agricultural Credit Guarantee Scheme, "Savings and Development" 1991 vol. 2.
 • Nowak W.A., Rachunkowość przedsiębiorstw małych i średnich z perspektywy ONZ, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001 nr 11.
 • Oehering E., Credit Guarantee Scheme for Small Business Sector, New Perspectives on Financing Small Business in Developing Countries, International Center for Economic Growth and FUNDES, San Francisco 1995.
 • Oehering E., Credit Guarantee Scheme for the Small Business Sector. An Interin Assessment after 8 Years in Latin America, Fundusz Współpracy, Warsaw 1995.
 • Oehering E., Credit Guarantee Scheme for the Small Business Sector, An Interim Assessment after Five Years in Lattin America, International Small Business Series 11, University of Gottingen, 1993.
 • Oehering E., FUNDES: Modela, Resultados y Perspectivas, [w:] J. Levitsky, J.J. Llisterii, Sistemas de Garantia de Crédita: Eexperiencias Internacinales y Llecciones para America Latina y el Cara?be, BID, Washington 1996.
 • Otero M., ACCION International, World Bank, Paris 2002.
 • Pfeifer V., Management bankbetrieblicher Erfolgsrisiken unter besonderer Beruksichtigung des Zinsanderungsriskos, Berlin 1991.
 • Pflimlin E., Mutual Guarantee Companies of Europe, "Review of International Co-operation" 1994 vol. 87 no. 2.
 • Pioneer of a Credit Society - Korea Credit Guarantee Fund Annual Report 2002, PAOS Seoul 2003.
 • Pismo nr NB/BPNII/022-18/04 z dnia 24.03.2004 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, "Prawo Bankowe", czerwiec 2004.
 • Pombo P., Herrero A., Los Sistemas De Garantia Para La Micro Y La Pyme En Una Economia Globalizada, DP Editerai, Espana 2001.
 • Pombo P., Guarantees in a Global Economy, Options in Light of the Crisis, Edition no 57, Sela, Venezuela 1999.
 • Poręczenia portfelowe, "Pewny Partner" 2004 nr 1.
 • Programmatic Environmental Assessment of Cumulative Effects of the 7 (A) and 504 Small Business Loan Assistance Programs, SBA July 2004.
 • Przedsiębiorczość w Polsce 2004, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa czerwiec 2004.
 • Pozzolo A.F., Secured Lending and Borrowers Riskiness, Universita degli Studi del Mouse, Dipartamento di Scienze Economiche Gestionali e Sociali 2002.
 • Public and Private Investments in Microfinance, A Look at Guarantee Instruments, "Technical Note" no. 7, Bamako 2000.
 • Raising EU R&D Intensity, Improving the Effectiveness of Public support Mechanisms for Private Sector Research and Development: Guarantee Mechanisms, Report to the European Commission by an Independent Expert Group, European Communities, Belgium 2003.
 • Rajan R., Witon A., Covenants and Collateral as Incentives to Monitor, "Journal of Finance" 1995 vol. 50, no. 4.
 • Ramirez A., The Microfinance Experience in Latin America and the Caribbean, LAEBA Research Conference of Microfinance in Latin America and Asia, Asian Development Bank Institute, Philippines 2004.
 • Raport na temat działalności funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan w okresie od 1994 r. do listopada 2001, KSFP, grudzień 2001.
 • Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2001-2002, PARP, Warszawa 2003.
 • Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2002-2003, PARP, Warszawa 2004.
 • Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na 31.12.2002 r., Uniconsult, Warszawa luty 2003.
 • Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na 31.12.2003 r., Uniconsult, Warszawa 2004.
 • Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na 30.06.2004 r., Uniconsult, Warszawa 2004.
 • Raport z badania projektu - dotacja na powiększenie kapitału funduszu poręczeniowego, PARP, Warszawa sierpień 2003.
 • Rapport annuel Sofaris 2003, BDPME 2004.
 • Regulamin Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, pkt VII, § 14, s. 335, Toruń 2002.
 • Regular Survey of Small Business Opinions, First Survey-Final Report August 2001, Databuild Ltd, Birmingham 2001.
 • Report on the Working of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation for the Year Ended 31st March 2004, DICGC Mumbai 2004.
 • Review of Loan Incrementality Studies for the Canada Small Business Financing Act, The Conference Board of Canada for Industry Canada Small Business Office, Canada 2003.
 • Rhyne E., Small Business, Banks and SBA Loan Guarantees: Subsidizing the Weak or Bridging a Credit Gap? Quorum Books, New York 1998.
 • Riding A.L. Haines G., Loan Guarantees: Costs of Default and Benefits to Small Firms, "Journal of Business Venturing" 2001 vol. 16, no. 6.
 • Riding A.L., Haines G., Defaulting on Loan Guarantees: Costs and Benefits of Encouraging Early-stage Growth, Babson College, Canada 1999.
 • Riding A.L., Haines G., Loan Guarantee Programs for Small Firms: Recent Canadian Experience on Risk, Economic Impacts and Incrementality, Babson College, Canada 1996.
 • Riding A., Cost Benefit Scenarios for Loan Guarantee - Final Report, Equinox Management LTD, Canada 1998.
 • Riding A.L., Rev. of : Costs and Benefits of Loan Guarantee Programs, "The Financier - Analyses of Capital and Money Market Transactions" 1997 vol. 4, no. 1 & 2.
 • Riding A.L., On the Care and Nurture of Loan Guarantee Programs, Universidad de Carleton, Ottawa 1996.
 • Rivaud-Danset D., Dubocage E., Salais R., Comparison Between the Financial Structure of SMES and that Large Enterprises (LES) using the BACH database, "Economic Paper" No 155, European Communities, July 2001.
 • Robinson M., Profitable Microfinance: Lessons from Indonesia, CSFI Round Table on Opportunities in Microfinance, London 1996.
 • Romanian Loan Guarantee Fund for Private Entrepreneurs (RLGF) - Guarantee Activity and Guarantee Fees Level, AECM Seminar - Vienna, March 28, 2003, AECM 2003.
 • Rute M., The Role of Credit Guarantees in Improving the Availability of Financing, Speech at the Committee for Enterprise Development, Moscow 2002.
 • Rządowy program rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP w latach 2002-2006, "Kapitał dla przedsiębiorczych", Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpień 2002.
 • Safin K., Zarządzanie małą firmą, AE, Wrocław 2002.
 • Samcik M., Rusza Fundusz Poręczeń Unijnych, "Gazeta" 12.08.2004.
 • Scherr F.C., Sugrue T.F., Wardy B., Financing the Small Firm Start Up: Determinants of Debt Use, "Journal of Small Business Finance" 2000 vol. 3, no. 2.
 • Schulte M., Integration der Betriebskosten in das Risikomanagement von Kreditinstituten, Wiesbaden 1984.
 • Scott J.H., Bankruptcy, Secured Dept, and Optimal Capital Structure, "Journal of Finance" 1977 vol. 32.
 • Securing Small Loans: The Transaction Costs of Taking Collateral - Final Report, ILO 2001.
 • Securitization of Guaranteed SME Loans, GB&P, Study for the European Innovation Monitoring System 1994 r. (DGXIII-D).
 • Seibel H.D., Credit Guarantee Schemes in Small and Microenterprise Finance: Do They Really do More Good than Harm? The Case of Philippines, "Quarterly Journal of International Agriculture" 1995 vol. 34, no. 2.
 • Sektorowy program operacyjny. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, MGPiPS, Warszawa marzec 2004.
 • Sikorski S., Poręczenia portfelowe, "Pewny Partner" 2004 nr 1.
 • Siebrasse N" A Review of Secured Lending Theory, University of New Brunswick, December 1997.
 • Sistema Financi?re E As Micro E Pequenas Empresas: Diagnosticos E Perspectivas, SEBRAE, Brasil 2004.
 • Situacion y Evolucion del Fondo de Garantia FOGAPI, VI Foro Iberoamericano Sobre Sistemas de Garantias y Financiamiento Para Las Micro y Femes - El Salvador 2001, REGAR 2001.
 • Slovenska Zarucna a Rosvojova Banka - Annual Report 2003 r., SZRB, Bratislava 2004.
 • Słoma A., Problemy z bankową oceną zdolności kredytowej małych przedsiębiorstw, [w:] Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa - ocena i kształtowanie, red. A. Kopczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
 • Small Industry Credit Guarantee Corporation Annual Report 2003, SICGC, Bangkok 2004.
 • Small and Medium-sized Enterprises, Technology and Development Final Report, European Parliament, Brussels 2000.
 • Smith C.W., Warner J.B., On Financial Contracting. An Analysis of Bond Covenants, "Journal of Financial Economics" 1979 vol. 7.
 • SMEs and Access to Finance, "Observatory of European SMEs" 2003 nr 2.
 • Subsidized and Guaranteed Loans, Directors Briefing, Briefing Fl, London 2002.
 • Statut Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych, KSFP 1996.
 • Stearns K., Leverage or Loss? Guarantee Funds and Microenterprise, ACCION International Monograph Series, Cambridge 1993.
 • Steijvers T., Voordeckers W., Business Collateral and Personal Commitments in Small Business Lending, Limburgs Universitair Centrum 2005.
 • Stenogram z obrad Komisji Gospodarki 12.03.2002, Biuletyn 372/IV, Sejmowa Komisja Gospodarki, Warszawa 2002.
 • Stiglitz J.E., Weiss A., Asymmetric Information in Credit Markets and Its Implications for Macro-Economics, "Oxford Economic Papers" 44, Oxford 1992.
 • Stiglitz J.E., Weiss A., Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, "The American Economic Review" 1981 vol. 71, no. 3.
 • Sytuacja finansowa banków w 2002 r. - synteza, NBP GINB, Warszawa 2003.
 • Sytuacja finansowa banków w 2003 r. - synteza, NBP GINB, Warszawa 2004.
 • Sytuacja finansowa banków w 2004 r. - synteza, NBP GINB, Warszawa 2004.
 • Swinnen J.F.M., Agricultural Credit Problems and Policies during the Transition to a Market Economy in Central and Eastern Europe, "Food Policy" 1999 vol. 24, no. 1.
 • Tarasiuk W., Wiarygodność mikroprzedsiębiorstw w praktyce kredytowania, [w:] Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa - ocena i kształtowanie, red. A. Kopczyk, wyd. WSFiZ, Białystok 2004.
 • Techniki redukcji ryzyka kredytowego - Dokument konsultacyjny DK/06/CRM, GINB, Warszawa 2005.^ The OECD Small Land Medium Enterprise Outlook - 2000 Edition, OECD, Paris 2000.
 • The Rule of the Mutual Guarantee Systems In Funding SMEs in the European Community, SEC (91) 1550 z 0.09.1991.
 • Third Round Table of Bankers and SMEs - Final Report, Centre for Strategy & Evaluation, June 2000.
 • Tschach L, Theorie der Entwicklungsfinanzierung. Mit Kleinkreditprogrammmen Kredit- und Arbeits-marktsegementierung überwinden, Gottinger Studien zur Entwicklungsökonomie, Frankfurt am Main 2000.
 • Udell G.F., SME Lending: Defining the Issues in a Global Perspective, March 2004 no. 4.
 • UNDP Assessment Report for Pacific Islands, Ward & Yeoman, June 1997.
 • US. Agency for International Development (USAID) Credit Guarantee Activities Year Review 2003, EGAT Washington 2004.
 • Vandell K.D., Imperfect Information, Uncertainty, and Credit Rationing, Comment and Extension, "Quarterly Journal of Economics" 1984 vol. 99.
 • van der Wist N., Thurik R., Determinants of Small Firm Dept Ratios: an Analysis of Retail Panel Data in ASC, Z.J. (ed.) Small Firms and Economic Growth, Vol. 1, Elgar Reference Collection. "International Library of Critical Writings in Economics" vol. 61, Cheltenham U.K., Elgar.
 • Vogel R.C., Adams D.W., Costos y Bénéficias de los Programas de Garantia de Crédita, [w:] J. Levitsky, J.J. Llisterii, Sistemas de Garantia de Crédita: Eexperiencias Internacinales y Llecciones para America Latina y el Caraibe, BID, Washington 1996.
 • Vogel R.C., Adams D.W., Rationale for Establishing Credit Guarantee Systems, Inter America Bank, Washington DC 1996.
 • Vogel R.C., Adams, D.W., Costs and Benefits of Loan Guarantee Program, "The Financier - Analyses of Capital and Money Market Transactions" 1997 vol. 4, no. 1 & 2.
 • What's New Dept Financing for Small Land Medium - Sized Enterprises, The Conference Board of Canada, BACH, Canada 1997.
 • Wada M., Hashimoto H., Business Strategies in the Year 2002 in Response to Economic Situation in Japan, The 13th ACSIC, Training Program, Bangkok 2002.
 • Wada M., Hashimoto H., Japan 's Credit Supplementation System in Encouraging SMEs' Technological Innovation, The 15th ACSIC Training Program Makati, Philippines 2004.
 • Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 2001.
 • Wąsowski K., Fundusz poręczeń unijnych, "Prawo Bankowe" 2004, nr 7 i 8.
 • Wen-Fong Lu Chih-Peng Chen, Newly Modified Schemes or New Schemes Launched During the Past Few Years and Its Experiences, The 13th ACSIC Training Program Bangkok 2002, ACSIC 2002.
 • Wiatr M.S., Masztaler S., Monitoring kredytowy jako instrument redukowania ryzyka kredytowego, "Bank i Kredyt" 1995 nr 1.
 • Wilson H., The Financing of Small Firms, Interim Report of the Committee to Review the Functioning of Financial Institution, CMND, London 1979.
 • Współczesny bank, red. W.L. Jaworski, Poltext, Warszawa 2000.
 • Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw". Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wykorzystanie instytucji otoczenia biznesu. Działanie 2: Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Poddziałanie 2: Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 • Yaron J., Mc Donald P.B., Piprek G.L., Rural Finance-Issues, Design and Best Practices, World Bank, Washington 1997.
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2002.
 • Zasady funkcjonowania funduszy poręczeniowych i pożyczkowych (do rządowego programu rozbudowy funduszy poręczeniowych i pożyczkowych dla MSP w latach 2002 - 2006, Kapitał dla przedsiębiorczych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002 Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa, red. E. Czerwińska, AE, Poznań 1994.
 • Spis aktów prawnych
 • Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, DzU nr 79, poz. 484, zm.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r., Prawo działalności gospodarczej, DzU nr 101, poz. 1178, zm.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych, DzU nr 121, poz. 1262, zm.
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielenia dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, DzU nr 57, poz. 598, zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzU nr 218, poz. 2147, zm.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, DzU nr 195, poz. 2010, zm.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla MSP, DzU nr 27, poz. 221.
 • Spis innych źródeł
 • Application of SOFARIS as AECM Associated Member, www.aecm.be
 • A Summary of the Credit Scoring System for Japan's Credit Guarantee Corporation and Its Current State, www.acsic.org
 • Growth and Environment Scheme, www.eif.org/sme/G&E.htm
 • Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Bankowości Spółdzielczej Sp. z o.o., www.kzbs.pl/art_s/art/x313336
 • Loan Guarantee Fund for SME 's of Romania as AECM associated member, www.aecm.be
 • Overview of Loan Guarantee Programs, www.ocw.mit.edu
 • Pomogą finansować firmy, www.ineuro.pl/zobacz,php?indekst=580
 • Średnioważone oprocentowanie depozytów i kredytów (dane miesięczne), www.nbp.gov.pl
 • The Activity of AECM Members on the Ffield of the SME Loan Guarantee - 2002 Statistical Report, www.aecm.be
 • Wypowiedź I. Herbst, podsekretarza stanu w MGPiPS, na 154 posiedzeniu Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych: www.senat.gov/k5/kom/kgfp/2004/154gfp.htm
 • www.bgk.com.pl
 • www.ksfp.org.pl/ksfp.html
 • www.ksfp.org.pl/doradztwo.html
 • www.kzbs.org.pl
 • www.english.people.com
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000121291958

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.