PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 65 | 25--51
Tytuł artykułu

Bezrobocie nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy

Warianty tytułu
Unemployment of Disequilibrium and State Labour Market Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest próba zdefiniowania i oszacowania tzw. bezrobocia nierównowagi w kontekście jego uwarunkowań transformacyjnych oraz możliwego ograniczania przez polityką gospodarczą państwa. Zdefiniowano rodzaje bezrobocia składające się na bezrobocie równowagi. Ukazano implikacje wynikające ze specyfiki tego typu bezrobocia dla polityki gospodarczej, mające na uwadze jego przezwyciężenie i redukcję.
EN
The main point of interest of this paper concerns on one hand the theoretical definitions of the unemployment of disequilibrium, and on the other hand the practical functioning of the market economy from the point of view of this type of unemployment. Total unemployment consists of the unemployment of equilibrium and of disequilibrium. The problem of unemployment of disequilibrium is the subject of many descriptions, but they mainly concern only the "mature" market economy. The unemployment of disequilibrium in Poland acquires its own transitional character which results in difficulties in its identification and estimation. A key point of this discussion is therefore to describe the theoretical basis of the conception of the unemployment of disequilibrium, which - according to the authors of this paper - assumes not only cyclical unemployment, but also structural and institutional transitional unemployment. The second part includes a short review of the empirical research of this type of unemployment in Poland as well as the modeling of state influence through its economic policy, in particular - state labour market policy. One of the aspects of this multifaceted policy is exemplified and analyzed, namely - labor market policies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--51
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Badanie bezrobocia długotrwałego, red. M. Kabaj, Raport IPiSS, Warszawa 2001. Badania nad systemowymi czynnikami nierównowagi gospodarczej, red. W. Wilczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1994.
 • Balicki W., Instytucjonalne i funkcjonalne źródła nierównowagi popytowej w nieparametrycznym systemie zarządzania, cz. II: Zarys teorii nierównowagi popytowej, Instytut Planowania, Warszawa 1979.
 • Blanchard O., Summers H.L., hysteresis and the European Unemployment Problem, „NBER Macroeconomics Annual", The MIT Press, Cambridge-London 1986.
 • The Economics of Unemployment in Britain, J. Keynes, red. J. Greedy (memorandum dla Ministra Skarbu z 1942 r.), Butterworths, London 1981.
 • Glikman P., Szybszy wzrost nie zapewnia zmniejszenia bezrobocia, „Rzeczpospolita" 2002, nr 70.
 • Golinowska S., O przyczynach bezrobocia i polityce jego zwalczania, „Polityka Społeczna" 2001, nr 3.
 • Golinowska S., Hagemejer K., Społeczne wydatki w Polsce z odniesieniami do innych krajów, IPiSS, Warszawa 1999.
 • Hudson J., Unemployment after Keynes. Towards a New General Theory, Harvester, Wheatsheaf, St. Martin's Press, New York 1988.
 • Hughes J.J., Perlman R., The Economics of Unemployment, New York 1984. Jackman R., Pissarides C., Savouri S., Labour Market Policies and Unemployment in the OECD, „Economics Policy" t. 11, 1990.
 • Jackman R., Roper R., Structural Unemployment, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 1987, nr 1.
 • Kabaj M., Aktywna polityka zatrudnienia i środki walki z bezrobociem. Wybrane problemy, „Studia i Materiały" z. 11, IPiSS, Warszawa 1990.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, wyd. 2, PWN, Warszawa 1985.
 • Kopycińska D., Wykorzystanie siły roboczej w gospodarce polskiej centralnie kierowanej, „Monografie i Opracowania" nr 317, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Warszawa 1990.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985. Kuczyński G., Strzała K., Krzywa Phillipsa w Polsce w okresie transformacji — mit czy fakt, Gdańsk 2001.
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie', podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kwiatkowski E., Neoklasyczne teorie zatrudnienia, PWN, Warszawa 1988.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Bezrobocie i zatrudnienie a P KB w Polsce w latach 1993-2001, „Ekonomista" 2002, nr 3.
 • Layard R., The Road Back to Full Employment, ,JLSE CEP Occasional Papers" nr 100, London 1996.
 • Lindbeck A., Snower D.J., The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment, The MIT Press, Cambridge, Mass., 1988.
 • The New Palgrave. A Dictionary of Economics, t. 3, The Macmillan Press LTD, London 1991.
 • Pigou A.C., Employment and Equilibrium, Macmillan, London 1949.
 • Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Problemy polityki ekonomicznej. Studia i szkice na jubileusz Profesora Zdzisława Dąbrowskiego, red. J. Tarajkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Problemy współczesnej gospodarki, red. D. Kopycińska, „Zeszyty Naukowe" nr 249, „Prace Katedry Mikroekonomii" nr 5, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Rynek pracy w wybranych krajach: metody przeciwdziałania bezrobociu, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 1999.
 • Socha J., Wojciechowski W., Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce, ,3ank i Kredyt", marzec 2004.
 • Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Unemployment Policy: Government Options for the Labour Market, red. D.J. Snower, G. De La Dehesa, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 • Wieczorek P., Bezrobocie w Polsce i państwach Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 6.
 • Wilczyński W., Ustrój gospodarczy i system regulacji w Polsce. Wpływ na stabilizację i wzrost gospodarczy, Centrum im. A. Smitha, Warszawa 1996.
 • Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. Czynniki, bariery, perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 • Wybrane problemy ekonomii, t. II: Transformacja systemowa polskiej gospodarki, red. B. Polszakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 1995.
 • Zagadnienia bezrobocia w Polsce, Materiały konferencyjne Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2001.
 • Inne źródła
 • Bezrobocie rejestrowane H kwartał 2004 roku, GUS, „Informacje i Opracowania Statystyczne", Warszawa 2004.
 • „Miesięczny Przegląd Makroekonomiczny", BRE Bank S.A., listopad 2002. Najważniejsze działania Krajowego Urzędu Pracy 1997-2001, KUP, Warszawa 2001.
 • OECD Job Study. Evidence and Explanations, Part I: Labour Market Trends and Underlying Forces of Change; Part II: Adjustment Potential of the Labour Market, Paris 1994.
 • Polska -podstawowe tendencje (wskaźniki makroekonomiczne). Roczne mierniki gospodarcze, cz. III: Rynek pracy, dostępne na http://www.stat.gov.pl/.
 • Raport o inflacji w I kwartale 2003 roku, NBP, Warszawa 2003.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1991, 1995, 1996.
 • Rocznik Statystyczny Pracy, GUS, Warszawa 1999, 2001.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1998, 1999, 2000, 2002.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2001, rozdz. 6: Państwowe fundusze celowe, www.mf.gov.pl, 1.07.2002 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000122050317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.