PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 65 | 204--221
Tytuł artykułu

Monetarne i fiskalne możliwości oddziaływanie państwa na sektor rolny w okresie transformacji

Warianty tytułu
Monetary and Fiscal Influence on Economy in the Perspective of Accession to the European Union - Example of Agriculture Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pokazano w jaki sposób polityka monetarna i fiskalna może oddziaływać na gospodarkę. Szczególną uwagę zwrócono na implikacje tych procesów w specyficznym sektorze, jakim jest rolnictwo. Przedstawiono działania rządu w Polsce w okresie transformacji, a także omówiono zakres niezbędnych dostosowań polityki gospodarczej, związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. Pokazano zarówno przyczyny i przebieg interwencji podejmowanej przez organy państwowe, jak i skutki takich decyzji na przykładzie sektora rolnego.
EN
Except the market and its mechanism as a regulation system there is important for economy to run an intentional and purposeful activity, it means monetary and fiscal policy. An essential point is the question about policy range and its methods and tools used in a proper period. The followers of liberalism put forward a demand for minimal role of state in "economic life" considering that the intervention deforms and disturbs the market regulation and unbalances the economy. On the other side the followers of Keynes' theory maintain the market forces are not able to ensure the equilibrium and the government intervention is necessary. Opinions related to the necessity and possibility of intervention change parallel to the economy development creating new functions of economic policy. The aim of the paper id to present the government activity (monetary and fiscal policy) in Poland in transformation period and discuss the range of indispensable adjustments of policy connected to the accession to the EU. Authors show the reasons and course of intervention made by state institutions as well as the results of such decisions using agriculture sector as an example. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
204--221
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Literatura
 • Czyżewski A., Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2002 w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Dział 010, cz. 32, 33, 35, 36, 85, Druk Sejmowy nr 87.
 • Czyżewski A., Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2003 w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Dział 010, cz.19, 32, 33, 35, 36, 67, 83, 85, Druk Sejmowy nr 910.
 • Czyżewski A., Opinia o ustawie budżetowej na 2004 rok w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, „Wieś Jutra" 2004, nr l.
 • Czyżewski A., Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju rolnictwa, w: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce, red. A. Czyżewski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Czyżewski A., Grzelak A., Wpływ polityki monetarnej i fiskalnej na pozycję rolnictwa w okresie transformacji, „Wieś i Rolnictwo" 2002, nr 2.
 • Czyżewski A., Grzelak A., Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na pozycję rolnictwa w okresie transformacji, w: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Stankiewicz, Redakcja Wydawnictw Matematyczno-Ekonomicznych, Zielona Góra 2002.
 • Czyżewski A., Henisz A., Ziemia i jej renty w procesie gospodarowania, „Management", Zielona Góra 2000, nr 2(4).
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Czyżewski A., Wawrzyniak Ł., Polityka rolna Unii Europejskiej po reformie MacShar-rego w warunkach różnych opcji polityki gospodarczej, „Zeszyty Naukowe SGGW", Warszawa, listopad 2004.
 • Gorynia M., Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do UE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Grzywacz W., Integracja europejska, „Oeconomicus", Szczecin 2001.
 • Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kołodko G., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 • Kowalik T., Społeczne aspekty transformacji a rola państwa, „Gospodarka Narodowa" 2001, m 9.
 • Luc S., Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polityki gospodarczej, w: Przestanki polityki metaekonomicznej, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2002.
 • Lutkowski K., Polska polityka monetarna dotychczas i w przyszłości, „Gospodarka Narodowa" 2003, nr 4.
 • Marczewski K., Efektywna protekcja celna w latach 1997-1998, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w latach 1997-1998, IKiCHZ, Warszawa 1998.
 • Marczewski K., Kierunki zmian w handlu zagranicznym Polski po przystąpieniu do UE, „Ekonomista" 2003, nr 2.
 • Mazurkiewicz E., Polityka gospodarcza, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2000.
 • Milewski R., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 1998.
 • Orlowski M., Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź 1998.
 • Płowieć U., Unia Europejska a Polska, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2002.
 • Rosati D., Trudna droga do rynku, PWE, Warszawa 1998.
 • System finansowy w Polsce: lata dziewięćdziesiąte, red. B. Pietrzak, Z. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Woś A., Niedoskonałość rynków i ekonomika organizacji rolniczych. Przegląd nowych teorii rolniczych, „Wieś i Rolnictwo" 2000, nr 3 (108).
 • Woś A., Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 • Zienkowski L., Efekty transformacji i perspektywy rozwoju gospodarki Polski, w: Modele i polityka makroekonomiczna, PWE, Warszawa 2002.
 • Inne źródła
 • Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, rozdz. II, NBP, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000122050332

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.