PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 65 | 71--87
Tytuł artykułu

Deficyt budżetowy a funkcjonowanie polskiej gospodarki

Warianty tytułu
The Budgetary Deficit and Polish Economy Operation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba określenia przyczyn występowania deficytu budżetu państwa w Polsce w latach 1999-2004 oraz jego konsekwencji makro-i mikroekonomicznych. Problematyka ta jest szczególnie istotna w warunkach integracji europejskiej i przystosowywania polskiej gospodarki do wstąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej.
EN
The problems of budgetary deficit is very important for the economy of each country especially when the country is in transformation. This process causes trouble in public finances too. The issue of deficit is specially essential for European integration and Poland joining to European Monetary Union. In Poland the budgetary deficit is not defined unmistakably. The aim of this article is to present various ways of defining the budgetary deficit. The article discusses the whys and the wherefores of the budgetary deficit in Poland in the years 1999-2004. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--87
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Kańduła S., Nowe zasady finansowania działalności gmin a ich samodzielność, w: Polska samorządność w integrującej się Europie. I Forum Samorządowe, Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Kańduła S., Kijek L, Państwowy dług publiczny a zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, w: Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Kolanowska-Kowalska B., Polityka fiskalna, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Kosikowski C., Deficyt budżetowy i dług publiczny z punktu widzenia uprawnień i obowiązków prawnofinansowych obywatela, w: Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich, red. E. Ruśkowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Kosterna U., Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Krajewski P., Implikacje budżetowe reform sektora publicznego a kryteria fiskalne z Maastricht, „Gospodarka Narodowa" 2001, nr 9.
 • Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik, Presspublica, Warszawa 1996.
 • Orłowski W. M., Problemy na drodze do spełnienia kryteriów fiskalnych uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej, referat wygłoszony na konferencji „Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej", zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki w październiku 2004 r.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Owsiak S., Teoretyczne podstawy doktryny fiskalnej Polski, w: Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów, red. J. Nowakowski, J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Wernik A., Deficyt budżetowy - mity i rzeczywistość. Polityka finansowa. Budżet. Stopa procentowa. Ubezpieczenia, Instytut Finansów, Warszawa 1998.
 • Wernik A., Niektóre problemy obliczeniowe i interpretacyjne deficytów budżetowych, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. I, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Wernik A., Problemy deficytu budżetu państwa w latach 2001-2005, „Studia Finansowe" 2001, nr 59.
 • Inne źródła
 • Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2004 r., NIK, Warszawa 2005.
 • Budżet państwa, ,3iuletyn Finansów Publicznych", Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2004, nr 1(9).
 • Kańduła S., Wydatki i rozchody publiczne, w: Wybrane zagadnienia finansów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Wernik A., Deficyty budżetowe i metody ich liczenia, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, ekspertyza nr 239, kwiecień 2001.
 • Wernik A., Sposób na lukę. Ograniczenia bolesne, lecz skuteczne, „Rzeczpospolita" 2001, nr 220.
 • Raport: Racjonalizacja wydatków społecznych. Zielona księga, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, październik 2003.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, GUS, Warszawa 2004.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 2002 r. Omówienie, t. l, Rada Ministrów, Warszawa 2003.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 2003 r. Omówienie, t. l, Rada Ministrów, Warszawa 2004.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 2004 r. Omówienie, t. l, Rada Ministrów, Warszawa 2005.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2004-06, Ministerstwo Finansów, Warszawa, wrzesień 2003.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, DzU nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, tekst jedn. DzU 2003, nr 15, poz. 148, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU nr 203, poz. 1966.
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. - ustawa budżetowa na rok 2005, DzU nr 278, poz. 2755.
 • Ustawa budżetowa na rok 2005. Uzasadnienie, Warszawa, wrzesień 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000122050342

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.