PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 65 | 102--113
Tytuł artykułu

Fiskalne uwarunkowania realizacji polityki pieniężnej w Polsce w latach 1993-2003

Warianty tytułu
Fiscal Framework of Monetary Policy in Poland in the Period 1993-2003
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnień, dotyczących wpływu polityki fiskalnej na stabilizację poziomu cen w Polsce w latach 1993-2003. W pierwszej części opisano współzależności polityki pieniężnej i fiskalnej z perspektywy stabilności poziomu cen. W drugiej przybliżono instytucjonalne podstawy realizacji obu typów polityki w badanym okresie. Część trzecia przedstawia problemy, jakie polityka fiskalna nastręczała w stabilizowaniu poziomu cen.
EN
The main goal of central banks in a contemporary economy is to provide price stability. Monetary authorities, however, cannot achieve this goal unaided. Its actions may be disrupted by many factors. Among them, monetary-fiscal policy interactions are of special importance. Fiscal policy may reduce central bank's effectiveness in many ways. The paper analyses this issue in the context of Polish economy in the years 1993-2003. First part sheds light on relation between monetary and fiscal authorities in the context of price stability. In the second part institutional framework of realising monetary and fiscal policy in Poland during the years 1993-2003 are discussed. The third part describes problems, connected with fiscal policy, which interfered with price stability during the years 1993-2003. The fourth part concludes. I find that fiscal policy had negative impact on price stability and disinflation in Poland in the discussed period. Such impact, both quantitative (growing public debt and permanent deficits) and qualitative (low credibility and transparency), has been observed also during 2004. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
102--113
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Blackburn K., Christensen M., Monetary Policy and Policy Credibility: Theories and Evidence,, Journal of Economic Literature" vol. XXVII, 1989.
 • Burda M., Wypłosz C., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000.
 • Cargill T.F., Monetary Policy, Deflation, and Economic History: Lessons for the Bank of Japan. „Monetary and Economic Studies" (Special Edition), February 2001.
 • Carlstrom С.Т., Fuerst T.S., The Fiscal Theory of the Price Level, Federal Reserve Bank of Cleveland, „Economic Review" 1999, nr 3.
 • Fedorowicz Z., Polityka pieniężna dla Polski, w: Jaka polityka gospodarcza dla Polski, t. II, red. U. Płowieć, VII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE-Bellona, Warszawa 2001.
 • Gotz-Kozierkiewicz D., Polityka pieniężna i polityka fiskalna, ,3ank i Kredyt" 2000, nr 7-8.
 • Kiedrowska M., Marszałek P., Jakościowe aspekty polityki gospodarczej jako przestanku koordynacji działań władz monetarnych i fiskalnych, w: Bankowość wobec procesów globalizacji, t. II, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, CeDeWu, Warszawa 2003.
 • Knakiewicz Z., Bank Polski i Narodowy Bank Polski w gospodarce polskiej. Próba refleksji, w: Od Grabskiego do Balcerowicza. Historia polskich systemów pieniężnych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
 • Knakiewicz Z., Marszałek P., Ograniczenia skuteczności polityki pieniężnej w Polsce w drugiej połowie lat 90., w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia, t. I, red. K. Jajuga, M. Łyszczyk "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 2001, nr 899.
 • Kowalski T., H.A. Simon's Bounded Rationality Hypothesis and Expectation Formation, „The Poznań University of Economics Review" vol. 2, 2002, nr 1.
 • Kowalski Т., Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Kuttner K., The Monetary - Fiscal Policy Mix: Perspectives from the U.S., ,Bank i Kredyt" 2003, nr 11-12.
 • Leibfritz W., Roseveare D., van den Noord P., Fiscal Policy, Government Debt and Economic Performance, Economic Department „Working Papers" nr 144, OECD, Paris 1994.
 • Markiewicz M., Wpływ polityki fiskalnej na proces dezinflacji w gospodarkach przechodzących transformację, cz. II, "Bank i Kredyt" 2001, nr 11.
 • Marszałek P., Coordination of Monetary and Fiscal Policy, „The Poznań University of Economics Review" vol. 3, 2003, nr 2.
 • Rosati D., Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998.
 • Rozkrut M., The Monetary and Fiscal Policy Mix in Poland, ,BIS Papers", October 2003, nr 20.
 • Sargent Т., Wallace N., Some Unpleasant Monetarist Arithmetic, Federal Reserve Bank of Minneapolis „Quarterly Review" 1981, Fall.
 • Schmidt-Hebel K., Tapia M., Monetary Policy Implementation and Results in Twenty Inflation - Targeting Countries, Central Bank of Chile „Working Papers" 2002, nr 166.
 • Sławiński A., Tymoczko D., Czynniki wpływające na wielkość renty menniczej w Polsce, „Studia i Analizy CASE" 2001, nr 229.
 • Szpunar P., Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa 2000.
 • Wernik A., Finanse publiczne i polityka fiskalna 1989-1998. Próba syntezy, w: Polityka finansowa w okresie transformacji - doświadczenia lat dziewięćdziesiątych, red. A. Wernik, Instytut Finansów przy Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 1999.
 • Wijnbergen van S., Budina N., Inflation Stabilization, Fiscal Deficits and Public Debt Management in Poland (manuscript). Wilczyński W., Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, Wydawnictwo WSB, Poznań 2000.
 • Wojtyna A., Szkice o niezależności banku centralnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 • Inne źródła
 • „Biuletyn Finansów Publicznych" 2004, nr l.
 • Code of Good Practice on Transparency in Monetary and Financial Policies, IMF, September 1999.
 • Poland. Toward a Fiscal Framework for Growth, World Bank, January 2003.
 • Program uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych, Rada Ministrów, Warszawa, 8 październik 2003.
 • Racjonalizacja wydatków społecznych, raporty RSSG, nr 50, Warszawa 2004.
 • Racjonalizacja wydatków społecznych. Zielona Księga, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, październik 2003.
 • Raport o inflacji, 1999, 2003, NBP, Warszawa 2000 i 2004.
 • Republic of Poland: Report on the Observance of Standards and Codes - Fiscal Transparency Module. Update, IMF, June 2003.
 • Zadłużenie sektora finansów publicznych, IV kwartał 2003 roku, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000122050352

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.