PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 65 | 9--24
Tytuł artykułu

Ocena stabilizacji makroekonomicznej gospodarki Polski w latach 1994-2003

Autorzy
Warianty tytułu
The Evaluation of Macroeconomic Stabilization of Polish Economy in 1994-2003
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzono ocenę stabilizacji makroekonomicznej, wykorzystując metodę opracowaną w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, a zastosowaną na szerszą skalę m.in. przez Grzegorza Kołodkę. Metoda ta opiera się na obserwacji następujących wielkości: tempa wzrostu gospodarczego, stopy bezrobocia, stopy inflacji, salda budżetu państwa, salda obrotów bieżących z zagranicą. Tworzą one tzw. pięciokąt stabilizacji makroekonomicznej. Wykorzystanie tej metody umożliwia zarazem dokonywanie porównań tak w przestrzeni, jak i w czasie oraz pozwala na graficzne przedstawienie wyników.
EN
The purpose of this paper is presentation and evaluation of Polish economy condition in 1994-2003. For this reason evaluation of macroeconomic stabilization based on the observation of five macroeconomic variables was carried. The variables are: rate of GDP growth, rate of unemployment, rate of inflation, state budget balance, current account balance. They form a pentagon of macroeconomic stabilization. Using a pentagon of macroeconomic stabilization method enables making cross-countries and time comparisons, and graphic presentations as well. Polish achievements in macroeconomic stabilization in 1994-2003 are not easy to judge. Fighting with inflation was successful, and rate of price growth was stabilized on low level. Current account deficit was also brought down. GDP growth rate was less vigorous, however it seems to accelerate. Situation was not so good when one takes into account last two variables. Financial stability was in danger because of lasting budget deficit and growing public debt. Unemployment rate was higher than 20% and became the most important economic, social and political problem. Comparing Polish economy achievements in 2003 with results of Czech Republic and Hungarian economy we can observe that there were higher rate of growth of GDP, lower budget deficit and current account deficit in Poland. Inflation in Poland was comparable to Czech Republic inflation. However, problem of high unemployment badly influenced economic situation. It seems that the future of Polish economy depends on solving this problem. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--24
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aslund A., Building Capitalism. The Transformation of the Former Soviet Bloc, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Balicki W., Piątek D., Błędne koło bezrobocia. Czy można liczyć na przyspieszenie wzrostu gospodarczego?, w: Gospodarka polska w obliczu akcesji do Unii Europejskiej, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Blaszkiewicz M., Konieczny J., Myślińska A., Radziwił A., Woźniak P., Some Benefits of Reducing Inflation in Transition Economies, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, „Studia i Analizy" 251, Warszawa 2003.
 • Ciak J., Deficyt budżetowy - zagrożenie dla finansów publicznych, ,3ank i Kredyt" 2002, nr 5.
 • Ciak J., Polityka fiskalna a monetarna - problematyka koordynacji i niezależności, „Bank i Kredyt" 2002, nr 7.
 • Ciżkowski P., Rzońca A., Uwagi do artykułu Eugeniusza Kwiatkowskiego, Leszka Kucharskiego i Tomasza Tokarskiego pt. „Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001", „Ekonomista" 2003, nr 5.
 • De Broeck M., Koen V., The „Soaring Eagle": Anatomy of the Polish Take-off in the 1990s, IMF, „Working Papers" 2000, nr 6.
 • Fraga A., Goldfajn L, Minela A., Inflation Targeting in Emerging Market Economies, National Bureau of Economic Research, „Working Paper" 10019, http://www.nber.org/ /papers/w!0019,22.01.2004.
 • Gotz-Kozierkiewicz D., Polityka makroekonomiczna a ryzyka deficytu obrotów bieżących w krajach transformowanych - ujęcie porównawcze, „Ekonomista" 2002, nr 4.
 • Grądalski F., Kierunki racjonalizacji systemów finansów publicznych w Polsce, „Ekonomista" 2002, nr 2.
 • Jarmołowicz W., TwarowskaM., Makroekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku pracy, w: Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Karpiński J., Koniunktura gospodarcza a kształtowanie się zatrudnienia i bezrobocia, w: Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Kiedrowska M., Marszałek P., Stabilność finansowa -pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia, cz. I, „Bank i Kredyt" 2002, nr 3.
 • Kiedrowska M., Marszałek P., Stabilność finansowa - pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia, cz. II, ,3ank i Kredyt" 2002, nr 4.
 • Kołodko G.W., Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa 1993.
 • Krawczyk M., Czy deficyt budżetowy i dług publiczny mogą być neutralne?, „Ekonomista" 2002, nr 6.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, „Ekonomista" 2002, nr 3.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., TokarskiT., Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w Polsce i niektórych krajach OECD, „Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 10.
 • Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T., Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, „Ekonomista" 2004, nr l.
 • Lindgren C.J., Balino T.J.T., Enoch Ch., Guide A.M., QuintynM., TeoL., Financial Sector Crisis and Restructuring. Lessons from Asia, IMF, IMF Occasional Paper 188, Washington DC 1999, http://www.imf.org/external/pubs/ft/op/opfinsec/opl88.pdf, 12.05.2004.
 • Lutkowski K., Polska polityka monetarna dotychczas i w przyszłości, „Ekonomista" 2003, nr 4.
 • Matkowski Z., Sytuacja gospodarcza krajów postsocjalistycznych - ekonomiczne i społeczne efekty transformacji, „Ekonomista" 2003, nr 6.
 • Misala J., Bukowski S., Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji, „Ekonomista" 2003, nr 5.
 • Mujżel J., Dynamika polskiej gospodarki od końca 1997 roku, „Gospodarka Narodowa" 2001, nr 7-8.
 • Nowa Europa. Raport z transformacji, red. D. Rosati, XII Forum Ekonomiczne, Krynica 5-7 września 2002, Instytut Wschodni, Warszawa 2002.
 • Rapacki R., Możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce, „Ekonomista" 2002, nr 4.
 • RelugaM., Wpływ polityki fiskalnej na saldo bilansu płatniczego, „Gospodarka Narodowa" 2002, nr 1-2.
 • Sargent T. J., Wallace N., Some Unpleasent Monetarist Arithmetic, Federal Reserve Bank of Minneapolis, „Quarterly Review" 1981, nr5, http://research.mpls.frb.fed.us/research/ /qr/qr531.pdf, 10.05.2004.
 • Siwińska J., Zależności pomiędzy oszczędnościami prywatnymi a wielkością deficytu budżetowego, w: Determinanty oszczędzania w Polsce, red. B. Liberda, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Raporty CASE 28, Warszawa 1999.
 • Sulmicki J., Ryzyko wystąpienia kryzysu finansowego nowej generacji w Polsce, „Ekonomista" 2000, nr 4.
 • Urbańska A., Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski, „Materiały i Studia" z. 148, NBP, Warszawa 2002.
 • Wernik A., Problemy polityki fiskalnej w kreowaniu policy mix, „Bank i Kredyt" 2002, nr 11-12.
 • Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. Czynniki, bariery, perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Inne źródła
 • Glikman P., Dwa światy w gospodarce, „Rzeczpospolita" z 17-18.04.2004.
 • Kuczyński W., Nasz przyrost naturalny (bezrobocia), „Gazeta Wyborcza" z 6.06.2003.
 • Mishkin F.S., Zagadnienia strukturalne w skutecznej polityce planowania poziomu inflacji w krajach transformacji ustrojowej, XXII Konferencja Naukowa NBP „Reformy strukturalne a polityka pieniężna", Falenty 2002, http://www.nbp.pl/Konferencje/Falenty2002/pdf_pl/mishkin.pdf, 10.05.2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000122050494

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.