PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 2 | 67--83
Tytuł artykułu

Metoda do pomiaru kompetencji osób zamierzających założyć własną firmę "Astra-Starter"

Warianty tytułu
The process of Constructing a New Method to Measure Competencies of People Aiming to Establish Their Own Company "ASTRA-STARTER"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia proces konstruowania nowej metody do pomiaru kompetencji osób zamierzających założyć własną firmę. Na podstawie przeglądu literatury, dotyczącej kompetencji, wygenerowano twierdzenia, uwzględniające kompetencje ogólne i specyficzne, istotne przy zakładaniu działalności gospodarczej. Dalszy etap pracy to analiza statystyczna wyników badań pierwotną wersją metody — przebadano 180 osób z sześciu krajów europejskich: Belgii, Francji, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. W efekcie powstała metoda ASTRA-STARTER składająca się z 53 twierdzeń, pogrupowanych w osiem skal. Rzetelność poszczególnych skal waha się od 0,59 do 0,93. Metoda może służyć do badań porównujących różne grupy, które podejmują działalność gospodarczą. Dzięki sześciu wersjom językowym, może być stosowana w wymienionych państwach Unii Europejskiej. Może być również pomocna w projektowaniu szkoleń dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the process of constructing a new method to measure competencies of people aiming to establish their own company. On the basis of literature study concerning competencies, statements considering general and specific competencies, substantial when establishing economic activity were generated. On the next stage the statistical analysis of research results was made using elementary version of method - 180 people from six European countries: Belgium, France, Poland, Hungary, United Kingdom and Italy were tested. As a result „ASTRA-STARTER" method was developed. It consists of 53 statements, grouped in eight scales. Reliability of particular scales ranges between 0,59 and 0,93. Method can be used for comparative research of different groups, starting new venture. Thanks to six language versions it can be used in countries of European Union mentioned earlier. It can also be used as a helping tool to design training for people starting economic activity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
67--83
Opis fizyczny
Bibliografia
 • [1] Bandura A., Social foundations of thought and action: A social cognitive theory, Englewood Clifs, Prentice Hall, New York 1986.
 • [2] Bandura A., Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness, [w:] Locke A. (red.), Handbook of principles of organization behavior, Blackwell, Oxford 2000.
 • [3] Bandura A., Social cognitive theory: An agentic perspective, "Annual Review of Psychology" 2001,52.
 • [4] Bangs D.H., Zanim wystartujesz, Placet, Warszawa 1998.
 • [5] Baron R., Markman G.D., Beyond social capital: how social skills can enhance entrepreneurs ' success, "Academy of Management Executive" 2000, 14.
 • [6] Brzezińska A., Brzeziński J., Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych, [w:] Brzeziński J. (red), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, PWN, Warszawa 2004.
 • [7] Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 2005.
 • [8] Chen C.C., Greene P.O., Crick A., Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers?, "Journal of Business Venturing" 1998, 13.
 • [9] Drwal R., Problemy kulturowej adaptacji kwestionariuszy osobowości, [w:] Drwal R. (red.), Adaptacja kwestionariuszy osobowości, PWN, Warszawa 1995.
 • [10] Forlani D., Mullins, J.W., Perceived risk and choices in entrepreneurs' new venture decisions, "Journal of Business Venturing" 2000, 15.
 • [11] Gallagher R.R., Mala firma, to takie proste, Signum, Kraków 1992.
 • [12] Gliszczyńska X., Skala I-E w pracy. Technika pomiaru poczucia kontroli w sytuacji pracy, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1983. [13] Gliszczyńska X., Poczucie sprawstwa, [w:] Gliszczyńska X. (red.), Człowiek jako podmiot życia społecznego. Ossolineum, Wrocław 1990. [14] Górniak J., My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków 2000.
 • [15] Hansemark O.C., Need for achievement, locus of control and prediction of business startups: A longitudinal study, "Journal of Economic Psychology" 2003, 24.
 • [16] Hornowska E., Paluchowski W.J., Kulturowa adaptacja testów psychologicznych, [w:] Brzeziński J. (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, PWN, Warszawa 2004.
 • [17] Hyland M.E., Lewith G.T., Westoby C., Developing a measure: the holistic complementary and alternative medicine questionnaire, "Complementary Therapies in Medicine" 2003,
 • [18] Juczyński Z., Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2001.
 • [19] Król G., Wieczorkowska G., Budowanie wskaźników za pomocą analizy czynnikowej, [w:] Brzeziński J. (red), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, PWN, Warszawa 2004.
 • [20] Krueger N.F., Reilly A.L., Carsrud A.L., Competing models of entrepreneurial intentions, "Journal of Business Venturing" 2000, 15.
 • [21] Laguna M., Od czego zależy sukces w podejmowaniu działalności gospodarczej? Przegląd propozycji teoretycznych, "Czasopismo Psychologiczne" w druku.
 • [22] Markman G.D., Balkin D.B., Baron R.A., Inventors and new venture formation: The effects of general self-efficacy and regretful thinking, "Entrepreneur Theory and Practice" 2002
 • [23] Markman G.D., Baron R.A., Person-entrepreneurship fit: why some people are more successful as entrepreneurs than others, "Human Resource Management Review" 2003
 • [24] Markman G.D., Baron R.A., Balkin D.B., Regrets, perseverance, self-efficacy, and venture formation, "Journal of Organization Behavior" 2005
 • [25] Markowski W., ABC small business 'u, Marcus, Łódź 2004.
 • [26] Matczak A., Różne oblicza inteligencji: Funkcjonowanie intelektu a osobowość, "Studia Psychologica UKSW" 2001
 • [27] McClelland D.C., Testing for competence rather than for "intelligence", "American Psychologist" 1973
 • [28] McMullan D., Zostań swoim szefem, Helion, Gliwice 2002.
 • [29] Mlodzikowska D., Lunden B., Jednoosobowa firma, BL Info, Gdańsk 2004.
 • [30] Nicholson N., Personality and leadership: a study of the heads of the UK's most successful independent companies, "European Management Journal" 1998,
 • [31] Pajares F., Overview of social cognitive theory and of self-efficacy, 2002. Pobrano 11.03.2003 z http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html.
 • [32] Poteet H.G., Zakładamy własną firmą. Porady fachowców z U.S. Smali Business Administration, United States Information Agency, 1996.
 • [33] Raven J., Competence in modern society: its identification, development and release, Oxford Psychologists Press, Oxford 1984.
 • [34] Rotter J.B., Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement, "Psychological Monographs" 1966, 80, cały nr 609.
 • [35] Shane S., Locke E.A., Collins Ch.J., Entrepreneurial motivation, "Human Resource Management Review" 2003, 13.
 • [36] Shane S., Venkataraman S., The promise of entrepreneurs hip as afield of research, "Academy of Management Review" 2000, 25.
 • [37] Shook Ch.L., Priem R.L., McGee J.E., Venture creation and the enterprising individual: a review and synthesis, "Journal of Management" 2003, 29.
 • [38] Sternberg R. J., Successful intelligence as a basis for entrepreneurship, "Journal of Business Venturing" 2004, 19.
 • [39] Stewart W.H., Watson W.E., Garland J.C., Garland J.W., A proclivity for entrepreneurship: a comparison of entrepreneurs, small business owners, and corporate managers, "Journal of Business Venturing" 1998, 14.
 • [40] Tucholska K., Zagadnienie kompetencji w psychologii, "Roczniki Psychologiczne" 2005, 8.
 • [41] Vecchio R.P., Entrepreneurship and leadership: common trends and common threads, "Human Resource Management Review" 2003, 13.
 • [42] Wesołowska E., Psychologiczny portret prywatnego przedsiębiorcy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 • [43] Wieczorkowska G., Kochański T., Eljaszuk M., Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Scholar, Warszawa 2005.
 • [44] Wooten K.C., Timmerman T.A., Folger R., The use of personality and the Five-Factor Model to predict new business ventures: from outplacement to start-up, "Journal of Vocational Behavior" 1999, 54.
 • [45] Zakrzewska M., Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe U AM, Poznań 1994.
 • [46] Zaleśkiewicz T., Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka, [w:] TyszkaT. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000122124793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.