PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1 | 99--116
Tytuł artykułu

Narzędzia stosowane w praktyce przedsiębiorstw na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego

Autorzy
Warianty tytułu
Tools Used in Practice by Enterprises in the Individual Stages of Training Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników, z uwagi na ciągłe zmiany w otoczeniu przybiera charakter ustawicznego, nie kończącego się procesu, składającego się, w zależności od przyjętego modelu szkolenia, z kilku etapów, zapewniających racjonalność zachowań organizacyjnych. Model systematyczny, najbardziej rozpowszechniony w literaturze przedmiotu, stanowi sekwencję następujących etapów: określenie potrzeb szkoleniowych, opracowanie programu i planu szkolenia, realizacja szkolenia oraz ocena efektywności szkolenia. Teoria i praktyka na każdym z wymienionych wyżej etapów oferują obecnie pokaźny wachlarz możliwych do wykorzystania narzędzi. Przedsiębiorstwa jednakże, dysponując ograniczonymi zasobami finansowymi, rzeczowymi i osobowymi, muszą dokonywać w analizowanym obszarze funkcjonalnym wyborów alternatywnych, np. odnośnie stopnia wykorzystania poszczególnych instrumentów. Wydaje się w tym kontekście uzasadnionym, podjęcie w niniejszym opracowaniu, próby określenia, jakie narzędzia są wykorzystywane w najmniejszym i największym zakresie na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego. Badaniami empirycznymi w tym zakresie objęto przedsiębiorstwa notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Horyzont czasowy badań to lata 1998-2003. (abstrakt oryginalny)
EN
Training and in-service training of employees due to consistent changes, starts to be a constant, never- ending process. It consists of few stages depending on the model of training that guarantee rationality of organizational behaviour. A systematic model, the most common in the professional literature, constitutes the sequence, of following stages: recognition of training needs, preparing the schedule and plan of training, conducting training and evaluating training efficiency. Theory and practice at every above-mentioned stage offer, at present, a wide range of tools that can be used. However, enterprises have limited financial, equipment and personal means, that's why they have to make alternative choices concerning e.g. the level of using particular instruments. In this context, it's justified to make an attempt to determine which tools are used most frequently and which of them are useless at particular stages of training. Empirical researches in this scope were conducted in enterprises that are traded on the Warsaw Stock Exchange in the period of 1998 and 2003. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--116
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Andrzejczak A., Rola pracodawców w szkoleniu i rozwoju pracowników, [w:] Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" 2001, nr 6.
 • Barham K., Fräser J., Heath L., Management for the Future, Ashridge Management Research Group, Berkhamstead 1988.
 • Bohdziewicz P., Proces szkolenia kadr w przedsiębiorstwie i jego efektywność, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 148, 1999.
 • Borkowska S., Strategia rozwoju firmy a szkolenie pracowników, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 • Danilewicz D., Ocena efektywności programów szkoleniowych w polskich przedsiębiorstwach, raport z badań, http://www.parp.gov.pl/doc/raport13_zall.pdf, s. 28.
 • Fombrun C.J., Tichy N.M., Devanna M.N., Strategic Human Resource Management, John Wiley & Sons, New York 1984.
 • Jamka B., Kierowanie kadrami —pozyskiwanie i rozwój pracowników, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 • Jamka B., Rozwój kadr w strategii personalnej firmy, [w:] M. Juchnowicz (red.), Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa 2000.
 • Janiak L, Badanie efektywności szkoleń pracowniczych, [w:] „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2001.
 • Janiak L, Chomątowska B., Ocena pracownicza jako źródło identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowników, [w:] „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2000, nr 864,
 • Janiak L, Chomątowska B., Według potrzeb, czyli oceny pracownicze jako podstawa racjonalnej polityki szkoleniowej, „Personel" 2000, nr 15/16.
 • Jasiński Z. (red.), Zarządzanie pracą, Placet, Warszawa 1999.
 • Kenney J,, Reid M., Training Interventions, Institute of Personnel Management, London 1992.
 • Kirkpatrick D.L., Evaluating Training Programs: the four levels, Berret-Koehler Publishers Inc., San Francisco 1996.
 • Król H., Efektywny system szkolenia pracowników, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 • Kroi H., Uwarunkowania efektywnego systemu szkolenia pracowników, „Humanizacja Pracy" 2000, nr 3.
 • Listwan T., Kreatorzy szkolenia i rozwoju pracowników, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 • Manpower Services Commission Glossary of the Training Terms, HMSÖ, London 1981.
 • Musiał-Paczkowska A, Inwestowanie w człowieka jako jedno ze źródeł sukcesu przedsiębiorstwa, [w:] „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2000, nr 870.
 • Piechnik-Kurdziel A., Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2000, nr 552.
 • Pocztowski A., Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993. Pocztowski A., Zarządzanie szkoleniami w firmie, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998. Rybak M. (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003. Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000. Sanders M., Holdaway K., The In-House Trainer as Consultant, Kogan Page, London 1992. Sloman M., Strategia szkolenia pracowników, PWN, Warszawa 1997. Staehle W.H., Human Resource Management und Unternehmungsstrategie, Mitteilungen der Arbeitsmarkt und Berufsforschung, 3. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999. Taylor H., The Systematic Training Model: Corn Circles in Search of a Spaceship?, „Management Education and Development" 1991, nr 22(4). The Institute of Personnel Management, Continous Development - People and Work, Institute of Personnel Management, London 1990. Tichy N.M., Fombrun C.J., Devanna M.A., Strategic Human Resource Management, „Sloan Management Review" winter 1982, nr 2. Walkowiak R., Potrzeby szkoleniowe w aspekcie ocen okresowych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2001, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000122207680

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.