PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1109 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka | 599--617
Tytuł artykułu

Współczynnik intelektualnej wartości dodanej (VAIC™) w ocenie efektywności gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek giełdowych

Warianty tytułu
The Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) as the Measure of a Firm's Resources Efficiency on the Example of Publicly Traded Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowane wyniki badań wykazują istnienie związków pomiędzy składnikami kapitału intelektualnego (przede wszystkim kapitałem ludzkim i strukturalnym) a tradycyjnie rozumianymi kluczowymi zasobami przedsiębiorstwa wykorzystywanymi w kreowaniu jego wartości rynkowej, jakimi są środki finansowe i aktywa materialne. Podstawowym zadaniem prezentowanego artykułu było zbadanie współzależności pomiędzy efektywnością działania przedsiębiorstwa, ocenianą trzema miarami - zyskowności aktywów, produktywności aktywów oraz relacji między wartością rynkową aktywów i ich wartością księgową, czyli wyceną przez inwestorów aktywów firmy a wartością dodaną firmy, kształtowaną przez główne jej zasoby (kapitał materialny i intelektualny - ludzki i strukturalny). Analizy empiryczne opisane w niniejszym opracowaniu oparte były na pilotażowej próbie badawczej ośmiu spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, pogrupowanych w sektory uzależniające efektywność swojego działania od posiadania i umiejętnego wykorzystania zasobów zarówno aktywów materialnych, jak i niematerialnych. Tymi analizowanymi sektorami były firmy telekomunikacyjne oraz spółki wydawnicze i medialne. Do oceny efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego i analizy wpływu jego składników na wartość dodaną badanych spółek wykorzystano metodologię współczynnika intelektualnej wartości dodanej (VAIC™). Do analiz i badań oraz wnioskowania wykorzystano podstawowe narzędzia statystyczne, jakimi są średnia, odchylenie standardowe i współczynnik korelacji.(fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is to investigate the association between efficiency of value added of the major components of a firm's resources and three traditional dimensions of corporate performance (assets profitability, productivity, market valuation). Data from 2003 annual reports are drawn from an example of eight publicly traded companies from two business sectors heavily reliant on intellectual capital (telecommunication and media and publishing firms). The empirical findings suggest both physical and intellectual capital (measured by the VAIC™) remain the most significant underlying resources of corporate performance in Poland and show high positive correlation between company's market value and its the Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™). Therefore, in Poland intellectual capital continues to overtake physical capital as the key asset of the corporation efficiency.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Brinker B., Intellectual Capital: Tomorrow's Asset, Today's Challenge, www.cpavision.org/vision/wpaper05b.cfm, 1998.
 • Brooking A., Intellectual Capital: Core Assets for the Third Millennium Enterprise, Thomson Business Press, London 1996.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Draper T., Measuring Intellectual Capital: Formula for Disaster, www.drapervc.com, 1997.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001.
 • Edvinsson L., Developing Intellectual Capital at Skandia, "Long Range Planning" 1997, vol. 30.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower, Harper Business, New York 1997.
 • Firer S., Intellectual Capital and Traditional Measures of Corporate Performance, www.measuring-ip.at, 2003.
 • Luthy D.H., Intellectual Capital and Its Measurement, www3.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives, 1998.
 • Marcinkowska M., Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy, [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuziemek, Poltext, Warszawa 2004.
 • Mączyńska E., Pietrewicz L., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - aspekty własnościowe, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa 2001.
 • MorleyM.F., The Value Added Statement in Britain, "The Accounting Review" 1979, vol. 54.
 • Pulić A., Measuring the Performance of Intellectual Potential in Knowledge Economy, www.measu- ring-ip.at/opapers/Pulic/Vaictxt.vaictxt.html, 1998.
 • Pulić A., VAIC"" -An Accounting Tool for 1C Management, Austrian Intellectual Capital Research Center, Wien, January 2000.
 • Paulić A., Bornemann M., The Physical and Intellectual Capital of Austrian Banks, www.measuring-ip.at, 1999.
 • Ross I, Ross G., Dragonetti N.C., Edvinsson L., Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape, Macmillan, Houndsmills, Basingtoke 1997.
 • Schneider U., The Austrian Approach to the Measurement of Intellectual Potential, www.measuring-ip.at, 1999.
 • Skyrme D. (i in.), Knowledge Mismanagement. Myths and Facts - Ten Things You Need to Know about Knowledge Management, www.skyrme.com/resource/10myths, 2000.
 • Skyrme D. (i in.), Measuring Intellectual Capital - A Plethora of Methods, www.skyrme.com/insights/24kmeas, 2000.
 • Staden C.J. van, The Usefulness of the Value Added Statement in South Africa, "Managerial Finance" I 1998, vol. 24.
 • Stewart TA, Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Doubleday/Currency, New York 1997.
 • Strojny M, Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, red. D. Dobija, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2003.
 • Sullivan H., Value Driven Intellectual Capital: How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value, John Wiley and Sons, Toronto 2000.
 • Sveiby K., Methods for Measuring Intangible Assets, www.sveiby.com.au, 2001.
 • Williams S.M., Is Intellectual Capital Performance and Intellectual Capital Disclosure Practices Related?, "Journal of Intellectual Capital" 2001, vol. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000122301172

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.