PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 2 | 55--67
Tytuł artykułu

Zmiany liczby bezrobotnych w gminach

Warianty tytułu
Changes of the unemployed number in communes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wykorzystano dane GUS dotyczące liczby bezrobotnych w gminach (bez uwzględnienia podziału na gminy miejsko-wiejskie). Wykazano duże zmiany regionalne natężenia spadku bezrobocia oraz charakterystyczne prawidłowości w obrębie ich typów (wielkość, położenie, specyfika funkcjonalna i in.). Na podstawie analiz można wysnuć wniosek o dekoncentracji liczby bezrobotnych oraz o utrzymywaniu się polaryzacji przestrzennej w zakresie poziomu bezrobocia (względnie jej słabym spadku lub wzroście w niektórych kategoriach). Dekoncentracja i polaryzacja przestrzenna polegała w analizowanym okresie na szybszym spadku liczby bezrobotnych w najlepiej rozwiniętych ośrodkach miejskich, przy powolniejszym procesie na peryferiach. Równocześnie w odniesieniu do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym różnice te zmniejszały się. W rezultacie koncentracja liczby bezrobotnych na rozwiniętych obszarach miejskich zmniejszyła się, a wzrósł udział tej kategorii na peryferiach. Równocześnie różnice pomiędzy skrajnymi kategoriami (np. miasta wojewódzkie — obszary wiejskie) powiększały się. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is based on the data from the Central Statistical Office concerning the number of the unemployed in gminas (excluding the division in urban-rural gminas). It indicates that in some regions significant changes in the rate of fall in unemployment could be observed, as well as distinctive regularities within their types (the size, location, functional specificity, etc.). Based on analysis, conclusions pertaining to deconcentration of the number of unemployed can be drawn, as well as to the ongoing spatial polarization associated with the level of unemployment (or its feeble decrease or increase within some categories). In the analyzed period, deconcentration and spatial polarization consisted in the faster fall of the number of unemployed in the best developed urban centers, however these processes were slower at the peripheries. At the same time, these differences were getting smaller with relation to the number of people in productive age. In total, concentration of the unemployed at the developed urban centers has decreased and their number has grown at the peripheries. At the same time, the differences between extreme categories (voivodship towns - rural areas) have been increasing. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--67
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Czyż T. (l 992), Struktura regionalna bezrobocia w Polsce, "Czasopismo Geograficzne"
 • Gawryszewski A. (1993), Struktura przestrzenna zatrudnienia i bezrobocia w Polsce 1990-1992, zeszyty IGiPZ PAN, Warszawa
 • Gołębiewska T. (1997), Problemy bezrobocia i aktywności zawodowej ludności, "Przegląd Geograficzny" nr 69
 • Grzeszczyk T. (l 990), Przestrzenna struktura bezrobocia w Polsce, "Gospodarka Narodowa" nr 1
 • Kitowski J., Zioło Z. (red.) (1994), Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego. Filia UMCS w Rzeszowie
 • Kwiatkowski E. (red.) (1995), Bezrobocie regionalne w Polsce w okresie transformacji, Omega-Praksis, Łódź Malarska A. (2000), Bezrobocie w Polsce w ujęciu regionalnym. Studium statyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Malarska A. (1998), Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1994—1996, "Przegląd Statystyczny" nr 45
 • Nowakowska B. (1993), Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce (wybrane problemy), Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego. Seria B. Statystyka Społeczna i Ekonomiczna, Łódź
 • Nowosielska E. (1995), Bezrobocie - przegląd aktualnych tendencji, problemów i wyników badań (w krajach rozwiniętych), zeszyty IGiPZ PAN, Warszawa
 • Parysek J. (red.) (1993), Krajowy, regionalne i lokalne rynki pracy w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa
 • Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju (2005). opracowanie wykonane w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod kierunkiem G. Węcławowicza na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, Warszawa (w 2006 r. materiał opublikowano w 6 tomie serii "Monografie IGiPZ PAN" pt. Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku).
 • Śleszyński P. (2005), Struktura społeczno-gospodarcza Pomorza w świetle wyników spisu powszechnego 2002, "Czasopismo Geograficzne" nr 76
 • Śleszyński P. (2004), Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002-2004, opracowanie wykonane dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa, http://www.mein.gov.pl/oswiata/archiwum/ekspertyza.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000122770540

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.