PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1 | 27--49
Tytuł artykułu

Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych

Warianty tytułu
Theory and Practice of Development of Peripheral Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia problematykę rozwoju regionów peryferyjnych. Na wstępie porównane zostały teorie rozwoju endogenicznego i egzogenicznego. Przedstawiono również ewolucję koncepcji teoretycznych rozwoju endogenicznego. Zgodnie z nimi władze publiczne mogą korzystać z zewnętrznych (egzogenicznych) czynników rozwoju pod warunkiem, że są one wykorzystywane do pobudzenia rozwoju wewnętrznego (endogenicznego). Na podstawie literatury teoretycznej zaproponowano dwie innowacyjne strategie rozwoju endogenicznego dla regionów peryferyjnych: (1) unowocześnianie zasobów endogenicznych oraz (2) budowanie nowego zasobu endogenicznego. Następnie rozważania teoretyczne przeniesiono na grunt europejskich doświadczeń praktycznych, tj. regionów peryferyjnych w Portugalii i Finlandii. Na zakończenie artykułu przedstawione zostały rekomendacje dla polityki publicznej wobec regionów peryferyjnych wschodniej Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is devoted to the problems of development of peripheral regions. It contains a review of theories of endogenous and exogenous development and a description of their evolution. Based on this theoretical discussion two model strategies are presented: (1) modernization of endogenous potential and (2) building the new endogenous potential of a region. In it's further part the paper focuses on the experiences of peripheral regions in Portugal and Finland. Finally it offers the recommendations for public policies in the peripheral regions of Eastern Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--49
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abramovitz M., 1986, "Catching up, forging ahead, and falling behind", Journal of Economic History, t. 46, nr 2, s. 385-406.
 • Acs Z.J., Audretsch D.B., Feldman M.P., 1994, "R&D spillovers and recipient firm size", Review of Economic and Statistics, nr 76, s. 336-340.
 • Amable B., 2003, The Diversity of Modern Capitalism, Oxford-New York: Oxford University Press.
 • Audretsch D.B., Keilbach M., 2004, "Entrepreneurship capital and economic performance", Regional Studies, t. 38, nr 8, s. 949-959.
 • Baldersheim H., Fimfeite A.L., 2005, "Norwegian centre-periphery relations in flux: abolition or reconstruction of regional governance?", West European Politics, t. 28, nr 4, s. 764-780.
 • Barquero A.V., 1999, "Inward investment and endogenous development. The convergence of the strategies of large firms and territories?", Entrepreneurship & Regional Development, t. 11, nr 1, s. 79-93.
 • Barquero A.V., 2006a, "Urban development in peripheral regions of the New Europe: The case of Vigo in Galicia", European Planning Studies, t. 14, nr 6, s. 753-772.
 • Barquero A.V., 2006b, "Endogenous development: analytical and policy issues (w:) A. Scott, G. Garofoli (red.), The Regional Question in Economic Development, New York-London: Routledge.
 • Barry F., 2004, "Enlargement and the EU periphery: introduction", The World Economy, t. 27, nr 6, s. 753-759.
 • Bateira J., Ferreira L.V., 2002, "Questioning EU cohesion policy in Portugal", European Urban and Regional Studies, t. 9, nr 4, s. 297-314.
 • Boltromiuk A. (red.), 2003, Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Białystok: Wydawnictwo Uniwesytetu w Białymstoku.
 • Böckerman P., 2003, "Unravelling the mystery of regional unemployment in Finland", Regional Studies, t. 37, nr 4, s. 331-340.
 • Bruijn P., Lagendijk A., 2005, "Regional innovation systems in the Lisbon Strategy", European Planning Studies, t. 13, nr 8, s. 1153-1172.
 • Burca S., 1997, "Core-peripheral relationships as the nexus in world trade trends" (w:) B. Fynes, S. Ennis (red.), Competing from the Periphery, London: The Dryden Press.
 • Castells M., Himanen P., 2002, The Information Society and the Welfare State, The Finish Model, Oxford-New York: Oxford University Press.
 • Clark G.L., Palaskas T., Tracey P., Tsampra M., 2004, "Globalization and competitive strategy in Europe's vulnerable regions: firm, industry and country effects in labour-intensive industries", Regional Studies, t. 38, nr 9, s. 1085-1100.
 • Copus A., Skuras D., 2006, "Business networks and innovation in selected lagging areas of the European Union: A spatial perspective", European Planning Studies, t. 14, nr 1, s. 79-93.
 • DiMaggio P.J., Powell W.W., 2004, "The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields" (w:) F. Dobbin (red.), The New Economic Sociology. A Reader, Princeton-Oxford: Princeton University Press.
 • Dinis A., 2006, "Marketing and innovation: Useful tools for competitiveness in rural and peripheral areas", European Planning Studies, t. 14, nr 1, s. 9-22.
 • Domański B., 2004, "Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(16).
 • DriffieldN., Hughes D., 2003, "Foreign and domestic investment: regional development or crowding out?", Regional Studies, t. 37, nr 3, s. 277-288.
 • Fagerberg J., 1987, "A technology gap approach to why growth rate differ", Research Policy, t. 16, nr 2-4, s. 87-99.
 • Falkowski K., 2005, "Czy regiony peryferyjne mogą być konkurencyjne? Wnioski dla pogranicza polsko-rosyjskiego" (w:) E. Reichmann, M.A. Weresa (red.), Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi. Pierwsze doświadczenia współpracy, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 • Figueiredo A.M., 2004, The learning by evaluating process of regional policy in Portugal: a special case of strong municipalities and weak planning regions, referat przedstawiony na konferencji RSA: Europe at the Margins: EU Regional Policy, Peripherally & Rurality, Angers, 15-16 kwietnia.
 • Figueiredo A.M., 2005, Path-dependency and enabling knowledge-based regional development strategies - the case of Portugal, referat przedstawiony na konferencji RSA: Regional Growth Agendas, Aalborg, 28-31 maja.
 • Florida R., 2000, "The learning region" (w:) Z.J.Acs (red.), Regional Innovation, Knowledge and Global Change, London: Pinter.
 • Friedmann J., Weaver C., 1979, Territory and Function: The Evolution of Regional Planning, London: Edward Arnold.
 • Gawlikowska-Hueckel K., 2003, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencjaczypolaryzacja?, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Goodall B., 1987, The Dictionary of Human Geography, London: Penguin.
 • Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i j ej region w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Gorzelak G., 2006, Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej, ekspertyza dla potrzeb opracowania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, maszynopis, Warszawa.
 • Greunz L., 2005, "Intra- and inter-regional knowledge spillovers: Evidence from European regions", European Planning Studies, t. 13, nr 3, s. 449-473.
 • Grosse T.G., 2004, Polityka regionalna Unii Europejskiej - przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Grosse T.G., 2006a, "Agencje i systemy agencyjne w Europie. Dylematy delegacji zadań publicznych do autonomicznych agencji", Służba Cywilna, nr 15.
 • Grosse T.G., 2006b, "An evaluation of the regional policy system in Poland: challenges and threats emerging from participation in the EU's cohesion policy", European Urban and Regional Studies, t. 13, nr 2, s. 151-165.
 • Grossman G., Helpman E., 1991, Innovation and Growth in the Global Economy, Cambridge: MIT Press.
 • Guidami S., BasandM., 1982, Maldéveloppement Régional et Identité, Lausanne: Presses Polytechniques Romandes.
 • Gunasekara Ch., 2006, "The generative and developmental roles of universities in regional innovation systems", Science and Public Policy, t. 33, nr 2, s. 137-150.
 • Hakenes H., Schnabel L, 2006, The Threat of Capital Drain: A Rationale for Public Banks?, Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods, 2006, nr 11, Bonn.
 • Halamska M.K., Tuzimek B., 2005, Rozwój wiejski w Portugalii w latach 1986-2000: szansa czy przestroga dla Polski?, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Hall P., Soskice D. (red.), 2001, Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford-New York: Oxford University Press.
 • Harmaakorpi V., Melkas H., 2005, "Knowledge management in regional innovation networks: The case of Lahti, Finland", European Planning Studies, t. 13, nr 5,s.641-659.
 • Hassink R., 2005, "How to unlock regional economies from path dependency? From learning region to learning cluster", European Planning Studies, t. 13, nr4, s. 521-535.
 • Hämäläinen T, 2004, "Towards a theory of social innovation and structural change" (w:) G. Schienstock (red.), Embracing the Knowledge Economy. The Dynamic Transformation of the Finnish Innovation System, nr 28-44, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Hospers G.J., 2006, "Silicon somewhere? Assessing the usefulness of best practices in regional policy", Policy Studies, t. 27, nr 1, s. 1-15.
 • Jaffe A.B., 1989, "Real effects of academic research", American Economic Review, t. 79, nr 5, s. 957-970.
 • Kaldor N., 1966, Causes of the Slow Rate of Growth in the United Kingdom, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Labrianidis L., Kalogeressis T., 2006, "The digital divide in Europe's rural enterprises", European Planning Studies, t. 14, nr 1, s. 23-39.
 • Lambooy J., 2005, "Innovation and knowledge: theory and regional policy", European Planning Studies, t. 13, nr 8, s. 1137-1152.
 • Maillât D., 1998, "Innovative milieux and new generations of regional policies", Entrepreneurs hip and Regional Development, t. 10, nr 1, s. 1-16.
 • Malizia E.E., Feser E.J., 1999, Understanding Local Economic Development, New Brunswick, NJ: Center for Urban Policy Research.
 • Moen E., Lilja K., 2005, "Change in coordinated market economies: The case of Nokia and Finland" (w:) G. Morgan, R. Whitley, E. Moen (red.), Changing Capitalism?, Oxford: Oxford University Press, s. 352-379.
 • Myrdal G., 1957, Economic Theory and Underdeveloped Regions, Duckworth: London.
 • North D., Smallbone D., 2000a, "The innovativeness and growth of rural SMEs during the 1990s", Regional Studies, t. 34, nr 2, s. 145-157.
 • North D., Smallbone D., 2000b, "Innovative activity in SME's and rural economic development: some evidence from England", European Planning Studies, t. 8, nr l,s. 87-106.
 • North D., Smallbone D., 2006, "Developing entrepreneurship and enterprise in Europe's peripheral rural areas: some issues fading policy-makers", European Planning Studies, t. 14, nr 1, s. 41-60.
 • Oinas P., 2005, "Finland: a success story?", European Planning Studies, t. 13, nr 8, s. 1227-1244.
 • Olechnicka A., 2004, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Pontusson J., 2005, Inequality and Prosperity. Social Europe vs. Liberal America, Ithaca, NY: Cornell University Press.
 • Porter M.E., 2003, "The economic performance of regions", Regional Studies, t. 37, nr 6-7, s. 549-578.
 • PorterM.E., Schwab K.,LopQz-CanosA.(red.),2Q05,TheGlobal Competitiveness Report 2005-2006, World Economic Forum Reports, Houndmills-New York: Palgrave Macmillan.
 • Porter M.E., Schwab K., Sala-i-Martin X., Lopez-Carlos A. (red.), 2004, The Global Competitiveness Report 2004-2005, World Economic Forum Reports, Houndmills-New York: Palgrave Macmillan.
 • Porter M.E., Schwab K., Sala-i-Martin X., Lopez-Carlos A. (red.), 2006, The Global Competitiveness Report 2006-2007, World Economic Forum Reports, Houndmills-New York: Palgrave Macmillan.
 • Radaelli C.M., 2000 "Policy transfer in the European Union", Governance, t. 13, nr l.s.25-43.
 • Richardson H.W., 1984, Regional policy in a slow-growth economy" (w:) G. Demko (red.), Regional Development Problems and Policies in Eastern and Western Europe, London: Croom Helm, s. 258-281.
 • Rokkan S., Urwin D.W., 1983, Economy, Territory, Identity: Politics of West European Peripheries, London: Sage.
 • Romer RM., 1986, "Increasing returns and long-run growth", Journal of Political Economy, t. 94, nr 5, s. 1002-1037.
 • Sapir A. (red.), 2003, An Agenda for a Growing Europe. Making the EU Economic System Deliver, Report of an Independent High-Level Study Group established on the initiative of the President of the European Commission, Brussels.
 • Sapir A., 2006, "Globalization and the reform of European social models", Journal of Common Market Studies, t. 44, nr 2, s. 369-390.
 • Schmidt V.A., 2002, The Futures of European Capitalism, Oxford - New York: Oxford University Press.
 • Schumpeter J.A., 1912, Die Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig: Duncker und Humblot.
 • Scott A., 2001, Global City-regions : Trends, Theory, Policy, Oxford-New York: Oxford University Press.
 • Simmie J., 2003, "Innovation and urban regions as national and international nodes for the transfer and sharing of knowledge", Regional Studies, t. 37, nr 6-7, s. 607-620.
 • Skuras D., Meccheri N., Moreira M.B., Rosell J., Stathopoulou S., 2005, "Business growth and development trajectories in lagging and remote areas of southern Europe", European Urban and Regional Studies, t. 12, nr 4, s. 335-351.
 • Smith H.L., 2003, "Knowledge organizations and local economic development: the cases of Oxford and Grenoble", Regional Studies, t. 37, nr 9, s. 899-909.
 • Solow R., 1956, "A contribution to the theory of economic growth", Quarterly Journal of Economics, t. 70, nr 1, s. 65-94.
 • Staniszkis J., 2006, O władzy i bezsilności, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Storper M., 1997, The Regional World. Territorial Development in a Global Economy, New York: The Guilford Press.
 • Streeck W, 1995, "Works councils in western Europe: from consultation to participation" (w:) J. Rogers, W. Streeck (red.), Works Councils: Consultation, Representation, and Cooperation in Industrial Relations, Chicago: University of Chicago Press, NBER Comparative Labor Market Series.
 • Temple J., 1999, "The new growth evidence", Journal of Economic Literature, t. 37, nr 1, s. 112-156.
 • Thatcher M., 2002, "Delegation to independent regulatory agencies: pressures, functions and contextual mediation", West European Politics, t. 25, nr 1, s. 125-147.
 • Thatcher M., Stone Sweet A., 2002, "Theory and practice of delegation to non-majoritarian institutions", West European Politics, t. 25, nr 1, s. 1-22.
 • Tondl G., 2001, Convergence after Divergence? Regional Growth in Europe, Vienna-New York: Springer.
 • Tödtling F., Trippl M., 2005, "One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach", Research Policy, t. 34, nr 8, s. 1203-1219.
 • Ward N., Lowe P., Bridges T., 2003, "Rural and regional development: the role of the regional development agencies in England", Regional Studies, t. 37, nr 2,s.201-214.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000122770541

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.