PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1 | 112--125
Tytuł artykułu

Profil innowacyjny Dolnego Śląska

Warianty tytułu
Innovative Profile of Lower Silesia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wysoka pozycja województwa dolnośląskiego w krajowych rankingach konkurencyjności, atrakcyjności inwestycyjnej i dostępności, a także potencjału innowacyjnego, stanowi dobry punkt wyjścia do realizacji celów Odnowionej Strategii Lizbońskiej i przekształcenia Dolnego Śląska w region wiedzy. Innowacyjność i atrakcyjność inwestycyjna to jednak stan dynamiczny, do którego region wciąż musi dążyć w procesie współzawodnictwa z najlepszymi, angażującym partnerów instytucjonalnych i społecznych. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - odpowiednio zastosowane i skierowane - są tylko skutecznym narzędziem, a nie celem samym w sobie. Umiejętne zdyskontowanie silnej pozycji Wrocławia i doświadczeń lokalnego lidera innowacji - Politechniki Wrocławskiej - a także budowanie sieci współpracy, większe niż dotychczas korzystanie z doświadczeń regionów partnerskich i stworzenie atrakcyjnej oferty dla inwestorów w dziedzinie wysokich technologii i usług pozwolą osiągnąć cele zapisane w strategiach. (abstrakt oryginalny)
EN
A high ranking position of Lower Silesia among Polish voivodeships based on its competitiveness, attractiveness for investors and accessibility as well as on its innovative potential is a good starting point for achieving the goals of the Renewed Lisbon Strategy as well as for making it a Region of Knowledge. Innovativeness and attractiveness for investors however are a dynamic status which a region has to compete for in an incessant rivalry with the best ones involving institutional and social partners. The Structural Funds - aptly streamed to and implemented - are only some efficient tools and not a goal itself. An apt profiting by the strong position of Wrocław agglomeration as well as by experience of Wrocław Technical University being a local leader of innovation, combined with wider than up till now learning from the experience of Lower Silesia's partner regions and building an attractive offer for investors in high tech and services will make it possible to achieve final goals indicated in strategies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
112--125
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Baczko T. (red. nauk.), 2005, Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku, przygotowany w ramach Międzynarodowej Sieci Naukowej "Ocena wpływu działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy", koordynowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa, grudzień 2005.
 • Creating an Innovative Europe, raport niezależnej grupy ekspertów pod przewodnictwem Esko Aho, Bruksela, styczeń 2006.
 • Dlaczego Polska. Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej w ocenie inwestorów, 2006, Warszawa: Raport KPMG.
 • Dolnośląska Strategia Innowacji, 2005, Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 • Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for Growth and Employment, 2004, Bruksela: Raport grupy pod przewodnictwem Wima Koka.
 • Gorzelak G. et al., 2006, Polskie Regionalne Strategie Innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań, Warszawa: Raport dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • Heller J., Bogdański M., 2005, "Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych państw europejskich", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (22).
 • Innovative Regions. The Importance of Place and Networks in the Innovative Economy, 1999, Pittsburgh: Heinz Endowments.
 • Kalinowski T. (red.), 2005, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Korzyści z komplementarności i współpracy: Analiza specjalnych stref ekonomicznych oraz parków przemysłowych i technologicznych w Polsce, 2006, Warszawa: Raport KPMG.
 • Olechnicka A., 2005, Innowacyjność polskich regionów, Warszawa: wykład w ramach Akademii Rozwoju Regionalnego, 6 listopada 2005 r.
 • Prezentacja potencjału Parków Naukowo-Technologicznych i Inkubatorów Technologicznych w Polsce na podstawie badań, 2005, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • The PAXIS Manual for Innovation Policy Makers and Practitioners. Analysis and Transfer of Innovation Tools, Methodologies and Policy, 2006, Bruksela: Komisja Europejska, DG Przedsiębiorczość.
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej, 2005, Warszawa: Raport końcowy z ewaluacji, CASE-Doradcy, 15 grudnia 2005 r.
 • Uzupełnienie ZPORR 2004-2006, Dz.U. z dnia 14 września 2004 r., zał. do nr. 200, póz. 2051 z późniejszymi zmianami.
 • Wrocław - dlaczego warto? Analiza miasta i regionu z perspektywy lokalnych przedsiębiorstw, 2006, Wrocław: Raport KPMG.
 • Wstępny projekt Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, marzec 2006.
 • Żołnierski A., 2005a, Innowacyjnośćpolskich mikroprzedsiębiorstw, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Żołnierski A., 2005b, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000122947892

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.